Thứ sáu 20/04/2018 13:50 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Đề thi môn Năng khiếu Báo chí kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2017

Thứ bảy 08/07/2017 18:08

Học viện Báo chí và Tuyên truyền trân trọng giới thiệu đề thi môn Năng khiếu Báo chí kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2017 cụ thể như sau:Học viện Báo chí & Tuyên truyền