Thứ tư 26/09/2018 21:45 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Danh sách xét điều kiện tốt nghiệp khóa 33

Thứ bảy 17/06/2017 16:42

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo danh sách xét điều kiện tốt nghiệp khóa 33 đạt và chưa đạt ngoại ngữ và tin học cụ thể như sau:

Chi tiết xem danh sách TẠI ĐÂY

Học viện Báo chí & Tuyên truyền