Thứ tư 15/08/2018 05:55 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Thông báo về việc triển khai Chương trình Đào tạo quốc tế Cử nhân Quảng cáo, Quan hệ công chúng và Truyền thông

Thứ sáu 17/06/2016 11:05

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo về việc triển khai Chương trình Đào tạo quốc tế Cử nhân Quảng cáo, Quan hệ công chúng và Truyền thông cụ thể như sau:

Học viện Báo chí & Tuyên truyền