Thứ sáu 17/08/2018 18:35 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Mục lục Tạp chí Lý luận chính trị và Truyền thông số tháng 9/2017

Thứ năm 21/09/2017 15:53

Brief introduction the contents of the Journal of Political theories and Communication Issue 9-2017

MỤC LỤC TẠP CHÍ LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ VÀ TRUYỀN THÔNG SỐ THÁNG 9 NĂM 2017

 

 

LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ VÀ TRUYỀN THÔNG TẠP CHÍ XUẤT BẢN HẰNG THÁNG SỐ THÁNG 9 – 2017

ISSN: 1859 – 1485

 

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

 

 

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch

PGS,TS TRƯƠNG NGỌC NAM

Phó Chủ tịch

PGS,TS PHẠM HUY KỲ

Ủy viên

PGS,TS TÔ HUY RỨA

TS ĐINH THẾ HUYNH

GS,TS TẠ NGỌC TẤN

GS,TS LÊ HỮU NGHĨA

GS,TS. PHẠM VĂN ĐỨC

PGS,TS LƯU VĂN AN

PGS,TS NGUYỄN VŨ TIẾN

PGS,TS HOÀNG ANH

PGS,TS HOÀNG ĐÌNH CÚC

PGS,TS LƯƠNG KHẮC HIẾU

GS,TS DƯƠNG XUÂN NGỌC

PGS,TS TRẦN VĂN HẢI

PGS,TS NGUYỄN VĂN DỮNG

TS TRẦN XUÂN HỌC

 

Tổng biên tập:

PGS,TS. PHẠM HUY KỲ

 

Phó Tổng biên tập:

PGS,TS. TRƯƠNG THỊ KIÊN

PGS,TS. PHẠM MINH SƠN

 

Tòa soạn:

36 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 04.37.546.936 máy lẻ 414

Fax: 04.37548.949

Giấy phép xuất bản:

Số 244/GP-BVHTT cấp ngày 8.5.2001

Email: llcttt1994@yahoo.com.vn

 

 

MỤC LỤC

GIỚI THIỆU

PHẠM HUY KỲ

                       

Đề dẫn hội thảo khoa học quốc gia: “Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tuyên giáo trong giai đoạn hiện nay”

Tại đây

LLCTTT&TT

Hội thảo khoa học quốc gia: “Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tuyên giáo trong giai đoạn hiện nay”

Tại đây

NGHIÊN CỨU – TRAO ĐỔI

LÊ MINH QUÂN

                       

Về thực hiện quyền lực của nhân dân ở Việt Nam hiện nay

Tại đây

ĐÀO THỊ HỮU

                       

Phát huy dân chủ - động lực của sáng tạo và đổi mới

Tại đây

LÊ THỊ THÚY BÌNH

 

Quan điểm của Hồ Chí Minh về mục đích của việc học

 

Tại đây

ĐỖ THÁI HUY

                       

Quan điểm của Đảng trong xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã ở Việt Nam hiện nay

Tại đây

BÙI THỊ THANH HƯƠNG – CÙ THỊ THU TRANG

                       

Quan niệm về dân trong tư tưởng của Nguyễn Trãi

Tại đây

TRẦN THANH GIANG

           

Phát huy dân chủ cơ sở trong xây dựng nông thôn mới ở nước ta hiện nay

Tại đây

BÙI THU HƯƠNG

 

Năng lực truyền thông

Tại đây

THỰC TIỄN – KINH NGHIỆM

 

HOÀNG QUỐC DŨNG

 

Phép biện chứng và thực tiễn

Tại đây

NGUYỄN QUANG VINH

Thực trạng và những vấn đề đặt ra đối với báo in trong thực hiện chức năng giám sát và phản biện xã hội hiện nay

Tại đây

VŨ HUYỀN NGA

Vai trò của hình ảnh trong quá trình truyền thông

Tại đây

HOÀNG QUỐC BẢO

Một số điểm mới trong Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo của Việt Nam năm 2016

Tại đây

ĐOÀN THỊ THANH HUYỀN – BÙI THỊ HƯƠNG

Tác động của đặc điểm nhân khẩu – xã hội ở các bậc cha mẹ đến những khó khăn trong giáo dục pháp luật cho con cái

Tại đây

NGUYỄN THỊ THU LAN

Đổi mới phương pháp dạy học, chương trình, giáo trình và phương pháp đánh giá, kiểm tra trong đào tạo đại học ở Việt Nam hiện nay

Tại đây

NGUYỄN THỊ TỐ QUYÊN

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong công tác xây dựng Đảng

Tại đây

NGUYỄN THỊ LAN PHƯƠNG

Việc mở rộng mạng lưới xã hội qua Internet của sinh viên hiện nay (nghiên cứu trường hợp Học viện Báo chí và Tuyên truyền)

Tại đây

THÔNG TIN – TƯ LIỆU

NGUYỄN GIÁO

Quá trình hội nhập và nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam

Tại đây

NHÂN VẬT – DI SẢN

CHUÔNG LÀNG BÁO

SỰ KIỆN – BÌNH LUẬN

ẢNH CỦA BẠN

GIỚI THIỆU SÁCH

THẾ GIỚI TRONG LÒNG BÀN TAY

HỘI THẢO KHOA HỌC

ĐỀ TÀI KHOA HỌC

MỤC LỤC TIẾNG ANH

Xem thêm:

Tạp chí Lý luận chính trị và Truyền thông số tháng 9 năm 2017 đã được phát hành trên toàn quốc.

Tạp chí LLCT&TT kỳ này trân trọng giới thiệu Đề dẫn Hội Thảo khoa học quốc gia: "Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tuyên giáo trong giai đoạn hiện nay" của PGS,TS Phạm Huy Kỳ - Phó Giám đốc, Phó Chủ tịch Hội đồng khoa học – Đào tạo, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Hội thảo diễn ra với sự tham dự của hơn 200 đại biểu là nhà khoa học, cán bộ lãnh đaoh và quản lý, cán bộ giảng viên và nghiên cứu trong lĩnh vực tuyên giáo đến từ cơ quan tuyên giáo trung ương và các đại phương, các cơ sở đào tạo và nghiên cứu trong cả nước.

Mở đầu Chuyên mục Nghiên cứu – Trao đổi là bài viết “Về thực hiện quyền lực của nhân dân ở Việt Nam hiện nay” của tác giả Lê Minh Quân. Quyền lực của nhân dân, cơ sở, phương thức và nhân tố bảo đảm quyền lực của nhân dân luôn là vấn đề mới mẻ, khó khăn, phức tạp cả về lý luận và thực tiễn. Trên cơ sở phân tích lý luận và đánh giá thực tiễn, tác giả bài viết đã đề cập đến bảy giải pháp nhằm thực hiện đầy đủ, đồng bộ, có hiệu lực, hiệu quả quyền lực của nhân dân. Đây là vấn đề có ý nghĩa quan trọng đối với nước ta trong giai đoạn hiện nay khi quyền lực của nhân dân trở thành mục tiêu, động lực của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ đất nước.

Tiếp đến là bài viết “Phát huy dân chủ - động lực của sáng tạo và đổi mới của tác giả Đào Thị Hữu. Dân chủ là một trong những vấn đề lý luận và thực tiễn đặc biệt quan trọng. Sức sáng tạo của con người chỉ thực sự được phát huy trong một xã hội dân chủ. Bài viết tập trung phân tích và làm rõ việc phát huy dân chủ là động lực của sáng tạo và đổi mới trên các khía cạnh: Phát huy dân chủ gắn với bảo vệ và thực hiện các quyền con người trước hết là quyền tự do, bình đẳng; phát huy dân chủ nâng cao năng lực phản biện xã hội của nhân dân; phát huy dân chủ tạo ra môi trường giao tiếp văn hóa lành mạnh. Đó là những yếu tố thuận lợi cho sáng tạo và đổi mới.

Bài viết “Quan niệm về dân trong tư tưởng của Nguyễn Trãi” của nhóm tác giả Bùi Thị Thanh Hương – Cù Thị Thu Trang đã chia sẻ quan điểm về dân của Nguyễn Trãi có sự kế thừa nhưng mang một tầm vóc lớn hơn hẳn những quan điểm của các hệ tư tưởng có ảnh hưởng lớn đương thời. Ngoài tình yêu thương đối với nhân dân, ông còn nhận thấy vai trò, sức mạnh to lớn của  nhân dân, chính nhân dân là người quyết định vận mệnh quốc gia, dân tộc và từ đó, ông xác định trách nhiệm của mình là phải phục vụ nhân dân. Đây là nét đặc thù trong quan niệm về dân, mối quan hệ giữa dân và nước của Nguyễn Trãi, có giá trị, ý nghĩa sâu sắc đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước.

Bùi Thu Hương với bài viết “Năng lực truyền thông. Năng lực truyền thông nhận được sự quan tâm bởi cả giới khoa học và chính trị và phát triển dựa theo những lo ngại liên quan đến ảnh hưởng của truyền thông đại chúng đối với công chúng đặc biệt là trẻ em. Những cá nhân có năng lực truyền thông có thể giải mã các thông điệp phức tạp mà họ nhận được từ truyền hình, đài phát thanh, báo, tạp chí, sách, biển quảng cáo, biển hiệu, các bao bì và quảng cáo sản phẩm, trò chơi điện tử và Internet. Năng lực truyền thông giúp cho công chúng không chỉ hiểu được nội dung thông điệp truyền thông trên bề mặt mà còn là những ý nghĩa quan trọng, sâu sắc khác ẩn sâu bên trong. Không chỉ là những người tiêu dùng truyền thông, với năng lực truyền thông, công chúng được trao quyền và dần trở thành những người sản xuất có kiến thức và đầy trách nhiệm.

Cũng trong chuyên mục này, các tác giả: Lê Thị Thúy Bình với bài viết “Quan điểm của Hồ Chí Minh về mục đích của việc học”; Đỗ Thái Huy với bài viết “Quan điểm của Đảng trong xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã ở Việt Nam hiện nay”; Trần Thanh Giang với bài viết “Phát huy dân chủ cơ sở trong xây dựng nông thôn mới ở nước ta hiện nay”

Chuyên mục Thực tiễn – Kinh nghiệm kỳ này có bài “Thực trạng và những vấn đề đặt ra đối với báo in trong thực hiện chức năng giám sát và phản biện xã hội hiện nay” của tác giả Nguyễn Quang Vinh. Trong bài viết này, tác giả đã trình bày những thế mạnh cũng như hạn chế đang tồn tại, và những vấn đề đặt ra, hướng khắc phục đối với báo in trong thực hiện chức năng giám sát và phản biện xã hội. Tác giả khẳng định: Phát huy thế mạnh của báo in trong giám sát và phản biện xã hội, những năm qua báo chí nước ta đóng góp tích cực vào việc hoạch định đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; đấu tranh, phòng chống tham nhũng, tiêu cực và các tệ nạn xã hội…Để báo in nước ta thực hiện tốt chức năng giám sát và phản biện xã hội cần nhìn rõ những hạn chế và đưa ra những giải pháp phù hợp.

Trong bài viết “Vai trò của hình ảnh trong quá trình truyền thông” của tác giả Vũ Huyền Nga, tác giả khẳng định, hình ảnh là yếu tố đầu tiên liên kết hai chủ thể trao và nhận thông tin; hình ảnh góp phần hoàn thiện nội dung của thông điệp truyền thông; hình ảnh nâng cao nhận thức thẩm mỹ cho công chúng truyền thông. Tuy nhiên, cái đẹp mà công chúng muốn thưởng thức không chỉ nằm ở phần hình thức của hình ảnh mà còn nằm ở nội dung.

Bài viết “Một số điểm mới trong Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo của Việt Nam năm 2016” tác giả Hoàng Quốc Bảo phân tích 10 điểm mới trong Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo của nước ta năm 2016, qua đó cho thấy: Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo không những góp phần củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, tôn giáo trong sự nghiệp đổi mới đất nước mà còn phù hợp với xu thế hội nhập và phát triển hiện nay.

Nhóm tác giả Đoàn Thị Thanh Huyền – Bùi Thị Hương với bài viết “Tác động của đặc điểm nhân khẩu - xã hội ở các bậc cha mẹ đến những khó khăn trong giáo dục pháp luật cho con cái” đã tập trung vào tác động của 5 đặc điểm nhân khẩu - xã hội cơ bản ở các bậc cha mẹ, đó là: trình độ học vấn, giới tính, tình trạng hôn nhân, nhóm tuổi, nghề nghiệp đến những khó khăn mà họ gặp phải trong giáo dục pháp luật cho con cái: khó khăn do hạn chế về kiến thức pháp luật; khó khăn do hạn chế về phương pháp giáo dục và khó khăn về thời gian dành cho con cái.

Tác giả Nguyễn Thị Tố Quyên với bài viết “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong công tác xây dựng Đảngđã đề cập 4 nội dung cần thiết trong sinh hoạt chi bộ theo yêu cầu, hướng dẫn của các cấp ủy đảng cũng như nêu cao tinh thần trách nhiệm của bí thư chi bộ, cấp ủy và của mỗi đảng viên trong việc xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh. Bởi, như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: Chi bộ là nền móng của Đảng, chi bộ tốt thì mọi việc tốt.

Internet ngày nay đã trở thành phương tiện truyền thông đại chúng được yêu thích nhất của giới trẻ, đặc biệt là tầng lớp sinh viên. Bên cạnh những mối quan hệ thực tế, việc mở rộng mạng xã hội hiện nay được sinh viên xem như nhu cầu cần thiết hàng ngày. Để làm rõ hơn vấn đề này, tác giả Nguyễn Thị Lan Phương với bài viết “Mở rộng mạng lưới xã hội qua Internet của sinh viên hiện nay” đã đưa ra năm hình thức mở rộng mạng lưới xã hội qua mạng cơ bản nhất để thăm dò ý kiến đối tượng. Kết quả nghiên cứu chỉ ra một số những cách thức trong vấn đề mở rộng mạng lưới xã hội của sinh viên; đồng thời chỉ rõ những ảnh hưởng của Internet đến đời sống của sinh viên hiện nay.

Ngoài ra, còn một số bài viết: “Phép biện chứng và thực tiễn” của tác giả Hoàng Quốc Dũng; “Đổi mới phương pháp dạy học, chương trình, giáo trình và phương pháp đánh giá, kiểm tra đào tạo đại học ở Việt Nam hiện nay ” của tác giả Nguyễn Thị Thu Lan.

Cuối cùng là chuyên mục Thông tin – Tư liệu, là bài viết “Quá trình hội nhập và nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam trong thời kỳ đổi mới  của  tác giả Nguyễn Giáo. Đại hội VI - Đại hội Đổi mới của Đảng ta năm 1986 đánh dấu bước chuyển mình quan trọng của đất nước với việc bắt đầu đường lối đối ngoại trên tinh thần mở cửa, quan hệ với các nước trên thế giới không phân biệt chế độ chính trị - xã hội; xây dựng nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Kể từ đó (năm 1986), công cuộc đổi mới của Việt Nam đã đi qua chặng đường hơn 30 năm. Trong bài viết này, tác giả đã lược thuật về quá trình hội nhập và nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa của nước ta trong hơn ba thập niên đó.

Ngoài ra còn có các chuyên mục:

NHÂN VẬT – DI SẢN

CHUÔNG LÀNG BÁO

ẢNH CỦA BẠN

SỰ KIỆN – BÌNH LUẬN

GIỚI THIỆU SÁCH

THẾ GIỚI TRONG LÒNG BÀN TAY

THÔNG TIN HỘI THẢO

ĐỀ TÀI KHOA HỌC

MỤC LỤC TIẾNG ANH

Trân trọng giới thiệu cùng độc giả!

 Brief introduction the contens of the Journal of Political theories and Communication Issue 9-2017

 

The Journal of Political theories and Communication Issue 9.2017 is published nationwide.

Opening this issue, the Journal would like to introduce the Conference welcome speech which was delivered by Assoc. Prof. Dr. PHAM HUY KY - Vice rector, Vice Chairman of Academic and Training Council, Academy of Journalism on the occasion the Academy of Journalism and Communication held a National conference: "Training and fostering propagandists in the present stage" on August 30th 2017.

The next paper is National conference general report, general introduce the discussions of over 200 scholars, leaders and managers, teachers and researchers in the field of propaganda and education throughout the country attended the Conference. 

In the Research – Discussion Category, the fist article is: Executing the people’s power in Vietnam today of Le Minh Quan. The author confirms: The people’s power, grassroots, methods and factors to ensure the people’s power is always a new, difficult and dinamic issue, both in theoretical and practical aspects. On the basis of theoretical analysis and practical evaluation, the author mentioned seven solutions to implement fully, synchronously, effectively and efficiently the people’s power. This is an important issue for our country today when the people's power becomes the target and motivation of the country’s renewal, building and protecting process.

The next paper is Promoting democracy - the motivation of creativity and innovation of the author Dao Thi Huu. According to the author, democracy is one of the most important theoretical and practical issues. Human creativity is only be promoted in a democratic society. The paper focuses on analyzing and clarifying that democracy promotion is the engine of creation and innovation in terms of: Promoting democracy in line with protecting and implementing the human rights, first of all are freedom, equality rights; promoting democracy to improve the people's social criticism capacity; promoting democracy to create a healthy cultural communication environment. These are convenient factors for creation and innovation.

The paper named: Concept of people in thought of Nguyen Trai of Bui Thi Thanh Huong – Cu Thi Thu Trang indicates that, Nguyen Trai (1380-1442) was a politician, a brilliant military leader and an excellent think tank. His thought on the people has inheritance but has a greater stature than those of contemporary influential ideologies. In addition to the love for the people, he also recognized the great role and strength of the people. The people themselves who determined the nation and the people’ s destiny, therefore, he determined his duty was serving the people. This is a peculiarity feature in the conception of people, the relationship between people and nation of Nguyen Trai has deep value meaning for the construction and defence cause of the country.

Disscusioning about Promoting Grassroots Democracy in New Rural Construction in Vietnam today, the author Tran Thanh Giang points out that the former Grassroots Democracy Regulation and the current Ordinance on Democracy in Communes, Wards and Towns which, after a period of rapid development, had brought about initial positive results, are now looesly observed in some localities. In many rural areas, the implementation of the Ordinance on Democracy is formal and inadequate. These constraints should be overcome soon to promote the effectiveness of democracy at the grassroots level, contributing to speeding up the process of building new rural areas to meet the designed objectives.

Bui Thu Huong in the paper Media Literacy expresses the idea that Media literacy has received much attention of both scientists and politics and has bên developed basing on the concerns about the impact of mass media on the general public, especially children. Individuals with media literacy can decipher the complex messages they receive from television, radio, newspapers, magazines, books, billboards, packaging, advertisement, video games and the Internet. Media literacy enables the public to understand not only the content of the message on the surface but also other important and deep meanings hidden deep inside. Not only being the media consumers, with media literacy, the public is empowered and gradually become knowledgeable and responsible producers.

Apart from above papers, this Category also bring to readers some useful informations from the papers including: Ho Chi Minh's point of view on learning of Le Thi Thuy Binh; Party's views on building key cadres at communal level in Vietnam today of Do Thai Huy,

The Practice – Experience Category of this issue includes the paper Situations and problems posing with print newspaper in implementing the functions of social surveillance and criticism presently of Nguyen Quang Vinh. In this paper, the author indicates that, promoting the strength of print newspaper in social surveillance and criticism, in recent years, our country's press has actively contributed to form the Party's lines and policies, the State's policies and laws; fighting against corruption, negativity and social evils... In order to help our country’s print implement well the functions of social surveillance and criticism, it is necessary to clarify the limitations and propose appropriate solutions.

In the paper The role of image in communication process, Vu Thi Huyen Nga confirms the image is the first element that links senders and receivers; contributing to finalize content of the message; raising aesthetic awareness for the media public. Image acts as a publicity aesthetic for the masses of media, most of which derive from the aspirations of the public, that is, the desire to enjoy beauty. However, the beauty that the public wants to enjoy not only lies in the form of the image but also in the content.

The paper Some New Points in Vietnam's 2016 Law on Belief and Religion of Hoang Quoc Bao analyzes 10 new points in the 2016's Law on Belief and Religion in Vietnam, thus showing that the Law not only contribute to strengthening the national unity bloc in the cause of national renewal but also in line with the trend of integration and development at the present.

In the paper Impact of demographic - social characteristics of parents to the difficulties in law education for children, Doan Thi Thanh Huyen – Bui Thi Huong focus on five basic demographic characteristics of parents: education, gender, marital status, age, occupation to the difficulties that they have to face in law education for children due to limited knowledge of law; due to limitations on educational methods and lack of time for children. The authors also briefly states that education in general, law education for children in particular is not a simple matter for parents. Depending on the characteristics, conditions and circumstances of each person and each family, parents have to face with different difficulties at varying degrees.

The author Nguyen Thi To Quyen in the article: Improve the Quality of the Party Cell's activities in the Party Contructing Tasks addresses four essential contents in the Party cell's activities as requested and guided by the Party committees, as well as promotes the sense of responsibility of departmental party secretaries, party committe's members and other members in building a clean, strong Party cell. Because, as President Ho Chi Minh has affirmed: Party cells are the foundation of the Party, good branches make everything else good.

Internet today has become the most enjoyable mass media among young people, especially students. Beside real relationships, expanding social network is now considered as a daily essential demand of students. To further clarify this issue, Nguyen Thi Lan Phuong suggests five forms of extending the most basic social network in audience research in the paper The expansion of social networks via the Internet of students currently (case study at the Academy of Journalism and Communication). The results indicates some ways in which students can expand their social network and the impact of Internet on the students’s life today.

In addition, there are other articles in this Category named: Dialectics and Practice of author Hoang Quoc Dung, Innovate teaching methodology, curriculum, syllabus and assessment methods in tertiary education in Vietnam today of author Nguyen Thi Thu Lan.

The final paper of the Jounal in the Information – Document Category  is the paper named Integration process and socialist-oriented market economy in Vietnam in the renovation period of author Nguyen Giao. The 6th Congress – the Doi Moi Congress of the Communist Party of Vietnam in 1986 marked the important change of the country by starting the external policy in the spirit of opening up relations with countries around the world regardless of the political - social regime; building a socialist-oriented market economy. Since then (1986), Vietnam's renewal has gone through more than 30 years. In this article, the author brief report about our country's integration process and socialist-oriented market economy for more than three decades.

The Issue 9.2017 also provides readers with meaningful informations in many Categories such as:

VILLAGE ALARM BELLS

EVENTS – COMMENTARY

FIGURE – HERITAGE

YOUR PHOTOGRAPHS

THE WORLD IN THE HOLLOW OF YOUR HANDS

BOOK REVIEW

CONFERENCE INFORMATION 

RESEARCH TOPICS 

ENGLISH ABSTRACTS

Sincerely introduce to the readers!

        

 

 

 

 

                       

 

 

 

 

Học viện Báo chí & Tuyên truyền