Thứ tư 26/09/2018 10:11 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Mục lục Tạp chí Lý luận chính trị và Truyền thông số tháng 9/2016

Thứ năm 20/10/2016 10:05

Ban biên tập TCLLCT&TT trân trọng giới thiệu Mục lục Tạp chí LLCT&TT số tháng 9/2016

TẠP CHÍ LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ VÀ TRUYỀN THÔNG

SỐ THÁNG 9 NĂM 2016

 

  LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ VÀ TRUYỀN THÔNG TẠP CHÍ XUẤT BẢN HẰNG THÁNG SỐ THÁNG 9 – 2016

ISSN: 1859 – 1485

 

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

 

 

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

 

Chủ tịch

PGS,TS. TRƯƠNG NGỌC NAM

Phó Chủ tịch

PGS,TS. PHẠM HUY KỲ

Ủy viên

PGS,TS. TÔ HUY RỨA

TS. ĐINH THẾ HUYNH

GS,TS. TẠ NGỌC TẤN

GS,TS. LÊ HỮU NGHĨA

PGS,TS. PHẠM VĂN ĐỨC

PGS,TS. LƯU VĂN AN

PGS,TS. NGUYỄN VŨ TIẾN

PGS,TS. HOÀNG ANH

PGS,TS. HOÀNG ĐÌNH CÚC

PGS,TS. LƯƠNG KHẮC HIẾU

GS,TS. DƯƠNG XUÂN NGỌC

PGS,TS. TRẦN VĂN HẢI

PGS,TS. NGUYỄN VĂN DỮNG

TS. TRẦN XUÂN HỌC

 

Tổng biên tập:

PGS,TS. PHẠM HUY KỲ

 

Phó Tổng biên tập:

TS. TRƯƠNG THỊ KIÊN

PGS,TS. PHẠM MINH SƠN

 

Tòa soạn:

36 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 04.37.546.936 máy lẻ 414

Fax: 04.37548.949

Giấy phép xuất bản:

Số 244/GP-BVHTT cấp ngày 8.5.2001

Email: llcttt1994@yahoo.com.vn

 

MỤC LỤC

Giới thiệu

TRƯƠNG NGỌC NAM

Tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện, nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, đẩy mạnh hội nhập quốc tế, lập thành tích chào mừng Kỷniệm 55 năm thành lập Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Tại đây

VẬN DỤNG NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XII CỦA ĐẢNG

VÀO GIẢNG DẠY LLCT VÀ BÁO CHÍ - TRUYỀN THÔNG

TRẦN VĂN PHÒNG

                  

Những yếu tố ảnh hưởng tới đổi mới tư duy lý luận  

Tại đây

 

BÙI THỊ THANH HƯƠNG

           

                       

Những nguyên tắc khách quan trong Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

 

Tại đây

PHAN MẠNH TOÀN

                            

Một số yêu cầu cơ bản trong xây dựng quan hệ sản xuất ở nước ta hiện nay theo tinh thần Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII

Tại đây

NGHIÊN CỨU – TRAO ĐỔI

NGUYỄN THỊ THÌN

                            

                  

Triết lý ngoại giao Hồ Chí Minh: từ tư tưởng đến thực tiễn                          

 

Tại đây

DƯƠNG THỊ THỤC ANH            

Về phát huy vai trò chức năng xã hội của nhà nước ta hiện nay

Tại đây

 

NGUYỄN ÁNH HỒNG

                  

                       

Phát triển văn hóa dân tộc trong bối cảnh toàn cầu và giao lưu, tiếp biến văn hóa hiện nay              

Tại đây

HOÀNG THỊ KIM OANH

                            

                  

Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho mục tiêu tăng trưởng bền vững ở Việt Nam

                                 

Tại đây

ĐINH THỊ THÚY HẰNG                 

                  

Vai trò của Quan hệ công chúng trong lãnh đạo quản lý                          

           

Tại đây

LƯU THÚY HỒNG 

                                            

Ảnh hưởng của báo mạng điện tử trong hoạch định chính sách công ở Việt Nam hiện nay

Tại đây

 

 

ANH THƯ

                              

                  

Phát thanh đa phương tiện

 

Tại đây

THỰC TIỄN – KINH NGHIỆM

ĐINH VĂN HƯỜNG – NGUYÊN MINH TRƯỜNG                                    

                  

Giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả của báo chí về vấn đề biến đổi khí hậu

 

Tại đây

TRẦN THỊ TÚ ANH

Mô hình và tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo đại học ngành báo chí truyền thông ở Việt Nam           

Tại đây

NGUYỄN DUY LONG

 

                                        

 

Vai trò của công tác tuyên truyền trong việc xây dựng hệ giá trị con người Việt Nam hiện nay   

 

Tại đây

NGUYỄN VĂN NGUYÊN

 

Kiên định giá trị hạnh phúc của nhân dân trong phát triển bền vững ở nước ta hiện nay theo quan điểm Hồ Chí Minh                         

Tại đây

BÙI HOÀNG THAO

 

                       

                  

Đổi mới nội dung, chương trình giáo dục lý luận chính trị trong các trường đại học ở Việt Nam hiện nay

Tại đây

HOÀNG ANH THAO

                              

Thực trạng và giải pháp phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong sinh viên Việt Nam hiện nay

Tại đây

ĐOÀN THỊ TRANG

 

Giải pháp chủ yếu để phát triển du lịch Việt Nam thành ngành kinh tế mũi nhọn

 

THÔNG TIN – TƯ LIỆU

LÊ THANH BÌNH

                       

                  

Sự phát triển của phương tiện thông tin đại chúng Na Uy

         

Tại đây

PV

                       

Toàn quốc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược giành độc lập dân tộc

Tại đây

PHẠM VĂN HỆ

         

Phương thức xây dựng thương hiệu cá nhân của Tổng thống Mỹ Barack Obama

Tại đây

CHUÔNG LÀNG BÁO

 

SỰ KIỆN – BÌNH LUẬN

 

NHÂN VẬT – DI SẢN

 

ẢNH CỦA BẠN

 

GIỚI THIỆU SÁCH

 

THẾ GIỚI TRONG LÒNG BÀN TAY

 

THÔNG TIN KHOA HỌC

 

Học viện Báo chí & Tuyên truyền