Thứ sáu 17/08/2018 18:35 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Mục lục Tạp chí Lý luận chính trị và Truyền thông số tháng 8/2017

Thứ tư 23/08/2017 10:12

Brief introduction the contents of the Journal of Political theories and Communication Issue 8-2017

MỤC LỤC TẠP CHÍ LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ VÀ TRUYỀN THÔNG SỐ THÁNG 8 NĂM 2017

 

 

LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ VÀ TRUYỀN THÔNG TẠP CHÍ XUẤT BẢN HẰNG THÁNG SỐ THÁNG 8 – 2017

ISSN: 1859 – 1485

 

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

 

 

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch

PGS,TS. TRƯƠNG NGỌC NAM

Phó Chủ tịch

PGS,TS. PHẠM HUY KỲ

Ủy viên

PGS,TS. TÔ HUY RỨA

TS. ĐINH THẾ HUYNH

GS,TS. TẠ NGỌC TẤN

GS,TS. LÊ HỮU NGHĨA

GS,TS. PHẠM VĂN ĐỨC

PGS,TS. LƯU VĂN AN

PGS,TS. NGUYỄN VŨ TIẾN

PGS,TS. HOÀNG ANH

PGS,TS. HOÀNG ĐÌNH CÚC

PGS,TS. LƯƠNG KHẮC HIẾU

GS,TS. DƯƠNG XUÂN NGỌC

PGS,TS. TRẦN VĂN HẢI

PGS,TS. NGUYỄN VĂN DỮNG

TS. TRẦN XUÂN HỌC

 

Tổng biên tập:

PGS,TS. PHẠM HUY KỲ

 

Phó Tổng biên tập:

PGS,TS. TRƯƠNG THỊ KIÊN

PGS,TS. PHẠM MINH SƠN

 

Tòa soạn:

36 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 04.37.546.936 máy lẻ 414

Fax: 04.37548.949

Giấy phép xuất bản:

Số 244/GP-BVHTT cấp ngày 8.5.2001

Email: llcttt1994@yahoo.com.vn

 

 

MỤC LỤC

GIỚI THIỆU

NGHIÊN CỨU – TRAO ĐỔI

 

LÊ VĂN LỢI 

                       

Tư tưởng Hồ Chí Minh về đào tạo, bồi dưỡngcán bộ và sự vận dụng ở Việt Nam hiện nay

Tại đây

LƯƠNG NGỌC VĨNH                                         

Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác tư tưởng

trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”

Tại đây

NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG

                       

Bài học lớn về sự thống nhất giữa lý luận với thực tiễn trong tư tưởng Hồ Chí Minh

Tại đây

NGUYỄN THỊ THU HÀ

                       

Vai trò của nhà nước đối với giáo dục ở nước ta hiện nay

Tại đây

PHẠM TẤT THẮNG

 

Tính tiên phong, gương mẫu – phẩm chất hàng đầu của cán bộ, đảng viên là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị

 

Tại đây

TRẦN QUANG HIỂN

                       

Vai trò thực hiện pháp luật về hòa giải cơ sở

trong quản lý xã hội ở Việt Nam hiện nay

Tại đây

TƯỜNG DUY KIÊN- NGUYỄN DUY SƠN 

                       

Bảo đảm quyền con người trong ứng phó với biến đổi khí hậu

Tại đây

NGUYỄN THỊ NGỌC HOA

           

Bài học kinh nghiệm và giải pháp tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động của Chính phủ theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Hiến pháp năm 2013

Tại đây

BÙI VĂN HUẤN

 

Nhận dạng và sự cần thiết đấu tranh phê phán các quan điểm sai trái trong lĩnh vực kinh tế chính trị ở nước ta hiện nay

Tại đây

PHẠM THỊ THANH TỊNH

                       

Đào tạo nhà báo mobile - yêu cầu từ thực tiễn       

Tại đây

VŨ TUẤN ANH

                       

Truyền thông xã hội và những xu hướng phát triển     

Tại đây

THỰC TIỄN – KINH NGHIỆM

 

ĐOÀN THIỆN TÀI

 

Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục lý luận chính trị và sự cần thiết phải vận dụng việc nâng cao phẩm chất chính trị cho sinh viên ở Việt Nam hiện nay

Tại đây

NGUYỄN THỊ HẰNG THU

Vai trò của báo mạng điện tử trong việc thực hiện quyền tự do ngôn luận của công dân hiện nay

Tại đây

NGUYỄN THỊ THÚY MAI

Vốn xã hội trong thích ứng với biến đổi khí hậu

Tại đây

ĐINH THỊ THANH TÂM

Những vấn đề đặt ra trong giáo dục chuẩn mực đạo đức kinh doanh cho nông dân Hà Nội hiện nay

Tại đây

DƯƠNG THỊ HÀO – NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG

Phát triển vốn từ vựng cho sinh viên học tiếng Anh

Tại đây

THÔNG TIN – TƯ LIỆU

BÙI HƯƠNG

Văn hóa sử dụng Facebook

Tại đây

NHÂN VẬT – DI SẢN

CHUÔNG LÀNG BÁO

SỰ KIỆN – BÌNH LUẬN

ẢNH CỦA BẠN

GIỚI THIỆU SÁCH

THẾ GIỚI TRONG LÒNG BÀN TAY

HỘI THẢO KHOA HỌC

ĐỀ TÀI KHOA HỌC

MỤC LỤC TIẾNG ANH

Xem thêm:

Tạp chí Lý luận chính trị và Truyền thông số tháng 8.2017 ra mắt bạn đọc với những bài viết chất lượng, đáp ứng phần nào nhu cầu học tập, nghiên cứu, của sinh viên, học viên, giảng viên, cán bộ nghiên cứu trong và ngoài Học viện.

Mở đầu Chuyên mực Nghiên cứu – Trao đổi là bài viết “Tư tưởng Hồ Chí Minh về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và sự vận dụng ở Việt Nam hiện nay” của tác giả Lê Văn Lợi. Trong bài viết, tác giả đã đưa ra những giải pháp cơ bản được dựa trên những phân tích thấu đáo từ di sản tư tưởng của Người về về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Tiếp đến là bài viết “Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác tư tưởng trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” của tác giả Lương Ngọc Vĩnh. Tác giả một lẫn nữa khẳng định: “Sửa đổi lối làm việc”- một cuốn sách nhỏ nhưng chứa đựng nhiều tư tưởng lớn và những giải pháp rất cụ thể về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trước yêu cầu của một thời kỳ lịch sử mới. Bảy mươi năm đã trôi qua nhưng chúng ta vẫn có thể tìm thấy trong tác phẩm này những chỉ dẫn có ý nghĩa thời sự sâu sắc về đổi mới công tác tư tưởng - một phương thức lãnh đạo của Đảng trên các lĩnh vực giáo dục lý luận chính trị; sinh hoạt phê bình, tự phê bình và tuyên truyền, cổ động. Hơn ai hết, những người làm công tác tư tưởng cần đọc lại, chiêm nghiệm và thực hành theo chỉ dẫn của Chủ tịc Hồ Chí Minh góp phần năng cao tính thuyết phục, tính chiến đẫu của công tác tư tưởng trong thời kỳ đổi cách mạng mới.

Nguyễn Thị Thu Hương với bài viết “Bài học lớn về sự thống nhất giữa lý luận với thực tiễn trong tư tưởng Hồ Chí Minh”. Nghiên cứu, học tập và vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn đổi mới hiện nay, mỗi người chúng ta có thể lĩnh hội được rất nhiều bài học quý giá và bổ ích. Một trong những bài học bổ ích ấy là sự thống nhất giữa lý luận và thực tiễn được thể hiện hết sức phong phú, sâu sắc và thiết thực trong tư tưởng, cuộc đời, sự nghiệp của Người. Đó là, sự thống nhất giữa tư tưởng - lý luận - phương pháp và phong cách Hồ Chí Minh. Người đã nắm vững phép biện chứng duy vật của chủ nghĩa Mác - Lênin và vận dụng một cách sáng tạo, thành thục, nhuần nhuyễn phép biện chứng duy vật ấy vào thực tiễn cách mạng nước ta. Tổng kết thực tiễn để phát triển lý luận mới trên cơ sở nhất quán về quan điểm và phương pháp của chủ nghĩa Mác - Lênin trong quá trình hoạt động và đấu tranh cách mạng của Người.

“Vai trò của nhà nước đối với giáo dục ở nước ta hiện nay” của tác giả Nguyễn Thị Thu Hà đã làm rõ  một số vấn đề lý thuyết về vai trò của Nhà nước đối với giáo dục; phân tích, đánh giá thực trạng vai trò của Nhà nước đối với giáo dục ở nước ta hiện nay; đề xuất một số giải pháp nhằm phát huy vai trò của Nhà nước đối với giáo dục trong thời gian tới.

Trong bài viết “Tính tiên phong, gương mẫu – phẩm chất hàng đầu của cán bộ, đảng viên là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị, tác giả Phạm Tất Thắng đã đưa ra những nhận thức chung về tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị; một số đánh giá về tình hình giữ gìn, phát huy tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Từ đó, đưa ra biện pháp phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị. 

Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và tìm hiểu từ thực tiễn, tác giả Trần Quang Hiển với bài viết “Vai trò thực hiện pháp luật về hòa giải cơ sở trong quản lý xã hội ở Việt Nam hiện nay” đã khái quát 4 vai trò của việc thực hiện pháp luật về hòa giải ở cơ sở trong quản lý xã hội ở nước ta hiện nay. Đó là: 1. Góp phần tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật bảo đảm phát huy hiệu quả của pháp luật trong thực tiễn cuộc sống; 2. Góp phần củng cố, phát huy truyền thống đoàn kết, xây dựng nếp sống văn minh của dân tộc Việt Nam; 3. Góp phần phòng ngừa, hạn chế, ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật bảo đảm an ninh và trật tự an toàn xã hội ở cơ sở; 4. Góp phần hạn chế khiếu kiện, tiết kiệm thời gian, công sức, tài sản của Nhà nước và nhân dân. Với những vai trò này, việc thực hiện pháp luật hòa giải ở cơ sở không những phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái mà còn có tác dụng giáo dục, cảm hóa con người, giáo dục ý thức pháp luật trong cộng đồng dân cư.  

Bài viết “Bài học kinh nghiệm và giải pháp tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động của Chính phủ theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Hiến pháp năm 2013” của tác giả Nguyễn Thị Ngọc Hoa, đã làm rõ chủ trương của Đảng ta thể hiện trong Nghị quyết Đại hội XII và quy định của Hiến pháp năm 2013 về tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động của Chính phủ, khái quát một số kết quả, rút ra bài học kinh nghiệm và giải pháp tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động của Chính phủ trong thời gian tới.

Cũng trong chuyên mục này, các tác giả: Tường Duy Kiên – Nguyễn Duy Sơn với bài viết “Bảo đảm quyền con người trong ứng phó với biến đổi khí hậu”; Bùi Văn Huấn với bài viết “      Nhận dạng và sự cần thiết đấu tranh phê phán các quan điểm sai trái trong lĩnh vực kinh tế chính trị ở nước ta hiện nay”; Phạm Thị Thanh Tịnh với bài viết “Đào tạo nhà báo mobile - yêu cầu từ thực tiễn”; Vũ Tuấn Anh với bài viết “Truyền thông xã hội và những xu hướng phát triển”, đã mang lại cho bạn đọc nhiều kiến thức hữu ích. 

Chuyên mục Thực tiễn – Kinh nghiệm kỳ này có bài “Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục lý luận chính trị và sự cần thiết phải vận dụng việc nâng cao phẩm chất chính trị cho sinh viên ở Việt Nam hiện nay” của tác giả Đoàn Thiện Tài. Trong bài viết này, tác giả đã tập trung luận giải rõ hơn “Sự cần thiết phải vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục lý luận chính trị trong việc nâng cao phẩm chất chính trị cho sinh viên Việt Nam hiện nay”. Trước yêu cầu của tình hình mới, nhiệm vụ mới, sinh viên Việt Nam cần phải chú trọng hơn đến việc học tập, nâng cao trình độ nhận thức của bản thân, tiếp thu thành quả của cuộc cách mạng khoa học - công nghệ, xác định nhu cầu, thái độ học tập đúng đắn góp phần đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững. Điều này đồng nghĩa với việc phải giáo dục lý luận chính trị cho sinh viên. Giáo dục lý luận chính trị cho sinh viên là giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nhằm giúp cho các em có được thế giới quan khoa học, nhân sinh quan cộng sản, phương pháp tư duy và phương pháp làm việc biện chứng, khoa học.

Trong bài viết “Vốn xã hội trong thích ứng với biến đổi khí hậu” của tác giả Nguyên Thị Thúy Mai đã cung cấp cách hiểu chung về khái niệm vốn xã hội và phân tích vai trò của nó trong quá trình thích ứng của người dân với hoàn cảnh, tình huống biến đổi khí hậu. Thích ứng với biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng hay nói cách khác dựa vào các nguồn vốn sẵn có trong cộng đồng đang trở thành một phương thức ứng phó hữu hiệu trong bối cảnh biến đổi khí hậu toàn cầu hiện nay.

Bài viết “Phát triển vốn từ vựng cho sinh viên học tiếng Anh” tác giả Dương Thị Hào – Nguyễn Thị Thu Hương đã đề cập đến một phương pháp dạy từ vựng hiệu quả, đó là việc sử dụng truyện ngắn nhằm phát triển vốn từ vựng cho sinh viên học tiếng Anh.

Ngoài ra, còn một số bài viết: “Vai trò của báo mạng điện tử trong việc thực hiện quyền tự do ngôn luận của công dân Việt Nam hiện nay” của tác giả Nguyễn Thị Hằng Thu; “Những vấn đề đặt ra trong giáo dục chuẩn mực đạo đức kinh doanh cho nông dân Hà Nội hiện nay” của tác giả Đinh Thị Thanh Tâm. 

Cuối cùng là chuyên mục Thông tin – Tư liệu. Từ những dẫn chứng cụ thể về lợi ích và tác hại của việc sử dụng mạng xã hội, tác giả Bùi Phương với bài viết “Văn hóa sử dung Facebook” đã cho đưa ra một số gợi ý về văn hóa sử dụng facebook. Mạng xã hội nói chung và facebook nói riêng có sức mạnh vô cùng to lớn trong truyền thông xã hội. Việc sử dụng facebook một cách có văn hóa là trách nhiệm của tất cả cộng đồng mạng, nhất là giới tri thức và người trẻ tuổi. Nếu mỗi cá nhân sử dụng facebook một cách có văn hóa thì sẽ mang lại lợi ích to lớn trong việc làm lan tỏa giá trị tốt đẹp trong xã hội. Ngược lại, nếu sử dụng facbook một cách hoàn toàn cảm tính, hời hợt, vì mục đích vô bổ, thì chính facebook sẽ trở thành con dao sắc nhọn, có thể làm đứt tay người dùng, nguy hại hơn là có thể gây ra những vết thương cho xã hội.

Ngoài ra còn có các chuyên mục:

NHÂN VẬT – DI SẢN

CHUÔNG LÀNG BÁO

ẢNH CỦA BẠN

SỰ KIỆN – BÌNH LUẬN

GIỚI THIỆU SÁCH

THẾ GIỚI TRONG LÒNG BÀN TAY

THÔNG TIN HỘI THẢO

ĐỀ TÀI KHOA HỌC

MỤC LỤC TIẾNG ANH

Trân trọng giới thiệu cùng độc giả!

Brief introduction the contents of the Journal of Political theories and

Communication Issue 8-2017

 

The Journal of Political Theories and Communication Issue 8- 2017 includes many quality articles, partly meet the need of students, lecturers, researchers outside and in the Academy of Journalism and Communication:

The fist article of Research – Discussion Category is the article Ho Chi Minh’s thought about training and fostering cadres and the implementation in Vietnam currently of Le Van Loi. According to the author, during the process of leading the Vietnamese revolution, President Ho Chi Minh had paid special attention to the work of cadres building. As the founder and trainer of our Party, Ho Chi Minh was not only the guider, designer and organizer of the Vietnam revolution, but also a person who direct recruiting, training, fostering many talented revolutionary cadre generations, greatly contributing to the victory of the democratic national revolution and the socialist revolution. The basic solutions in the article are based on thorough analysising the ideological heritage of Ho Chi Minh about training and fostering cadres in order to improve the quality and effectiveness of training and fostering cadres work, meet requirements and tasks in the new period.

The next article is Ho Chi Minh's thoughts on the work of thought in the work "Modify the professional performance of Luong Ngoc Vinh. The author emphasized "Modify the professional performance" is a small book that contains many great ideas and specific solutions about the Party's leadership renovation within the demands of a new historical period. Now, we can still find in this work the profound and meaningful instructions for renovation the work of ideology training - a leading method of the Party in the fields of polictical theories education; critical activity, self-criticism and propaganda, advocacy.

Nguyen Thi Thu Huong is the authors of the paper named: Great lesson on unity between theory and practice in Ho Chi Minh thought. The author confirms, doing research, studying and applying Ho Chi Minh thought in the current practice create a chance for us to learn many valuable and rewarding lessons. One of those useful lessons is the unity between theory and practice, which is expressed in abundance, depth and practicality in Ho Chi Minh thought, life and career. That is the unity between thought, theory, method and style of Ho Chi Minh. He has mastered the materialist dialectics of Marxism-Leninism and creatively, fluently and smoothly applied them into the reality of our revolution. The article is the summary of the practice to develop new theories on a consistent basis of Marxist-Leninist views and methods in Ho Chi Minh’s revolutionary activities and struggle.

The role of the State in education in our country today of Nguyen Thi Thu Ha clarifies a number of theoretical issues about the role of the State in education; analyzing and assessing the current State’s roles in education in our country; proposing some solutions to promote the role of the State to education in the coming time.

In the paper Pioneering, exemplary - top qualities of cadres, partisan who are the head of the party committee, agency, unit, Pham Tat Thang gave general knowledge on pioneering, exemplary of cadres, partisan who are the head of the party committees, agencies, units; some assessments on situation of preserving, promoting the pioneering and exemplary qualities of cadres and partisan. Basing on such foundation, the author suggests measures to take the pioneering and exemplary role’s advantages of the heads of committees, agencies and units.

 

Based on theoretical and practical research, Tran Quang Hien in the paper The role of implementing the law on grassroots conciliation in social management of Vietnam today  has outlined 4 roles of implementation of the law on conciliation at grassroots level in social management in Vietnam. They are: 1. To contribute to disseminate and educate the law in order to ensure of effectiveness of law implementation in real life; 2. To contribute to strengthen and uphold the tradition of unity and to build the civilized lifestyle of the Vietnamese people; 3. To contribute to prevent and limit the violations of law, ensuring social security and order at the grassroots level; 4. To contribute to limit the complaints, to save time, effort, and assets of the State and people. With these above roles, the implementation of the law on grassroots conciliation does not only promote the tradition of solidarity and mutual affection, but also has the effect of education, human sensitization, and legal education in the community.

The paper named Lessons learned and solutions to continue to renovate the organization and operation of the Government in the spirit of the 12th Party Congress Resolution and the Constitution of 2013 of Nguyen Thi Ngoc Hoa clarifies the Party's policy which is embodied in the 12th Party Congress Resolution and the Constitution of 2013’s provisions on continuing renovation the organization and operation of the Government, summarizing some results, giving experiences and solutions to continue to renovate the organization and operation of the Government in the coming time.

Pham Thi Thanh Tinh gave the idea in the paper Mobile journalist training - practical requirements: with many utilities and low cost, mobile phones are being used widely and popularly in the world. In addition to smartphone features, reading news daily and selecting information on the mobile internet has become a new trend. As the information receiving behavior of the public changes, the way of newspaper producing must be changed in order to fit the new trend. However, the production of newspaper products on mobile phones is not professional in practice. Most journalists currently do not meet the requirements of the mobile newspaper production methods. Therefore, training mobile journalists in Vietnam is an urgent issue that needs to be paid attention to and carried out in a fundamental way right from the university level.

Vu Tuan Anh- in the paper named: Social media and developmental trends confirms that, nowadays, social media has created the new developmental trends based on specialized platforms and new content distribution methods. According to statistics on the Statista.com, in April 2017, the number of regular visitors to Facebook is 1.87 billion. Of which, Vietnam ranks seventh in terms of user ratings, on average Vietnamese Internet users spend more than 5 hours on a computer and 3 hours on mobile phone for online activities. In the future, Facebook intends to produce about 20 it own TV-shows and virtual-reality dating programs. Instagram is still a solid platform for sharing photos. However, along with these developmental trends, Facebook must also take more serious measures against fake news.

Apart from it, this Category also bring to readers many useful informations from the papers including: Ensuring human rights in responding to climate change of Tuong Duy Kien – Nguyen Duy Son, Identifying and the need to fight to criticize the wrong views in the field of political economy in our country today of Bui Van Huan.

The Practice – Experience Category is stared by the article named: Ho Chi Minh ideology on politics theoretical education and the need to apply to improve political quality for students in Vietnam today of Doan Thien Tai. In this article, the author focuses on clarifying "The need to apply Ho Chi Minh's ideology on political theoretical education in enhancing the political qualities for Vietnamese students today." It can be said that, new situations and new tasks require Vietnamese students to pay more attention to study and raise their awareness level, absorbing the achievements of the science and technology revolution, identifying the correct learning needs and attitudes to contribute to the country's rapid and sustainable development. As such, students need to be educated in political theories. Educating political theories for students is educating of Marxism-Leninism, Ho Chi Minh's ideology, the Party’s directions and viewpoints, the State’s policies and laws in order to equip them a scientific worldview, communist viewpoint, dialectical and scientific thinking and working methodologies.

In the article Social capital in adapting to climate change, Nguyen Thi Thuy Mai provides a general understanding on the concept of social capital and analyses its role in the process of people’s adaptation to climate change’s situation and circumstance.

The paper Vocabulary development for English learners of Duong Thi Hao – Nguyen Thi Thu Huong, the authors discuss an effective vocabulary teaching method, which is the use of short stories to develop vocabulary for English learners. According to the authors, learning vocabulary plays a very important role in learning a foreign language. Thus, vocabulary is a tool to help learners to communicate successfully. In addition, vocabulary is the foundation for developing other language skills such as reading comprehension, listening comprehension, speaking, writing ... Recognizing this importance, today all the methods employed in teaching focused on teaching vocabulary. And beginning to learn English is always associated with vocabulary learning.

The paper named The Role of online newspaper in implementing the freedom of speech right of current Vietnamese citizens of Nguyen Thi Hang Thu helps readers know that, “Freedom of speech is the human rights to be free in opinion expression and to hold his view without interference; to be free in seeking, receiving and sharing information on any media in accordance with the law." In the press, it is the right of citizens to freely seek information, share their information or opinions in accordance with the law. Web-based newspapers are hyper-textured and multimedia-rich journalism, non-periodic and interactive, and published on the internet. Therefore, this type of press will satisfy the need to receive and share information of citizens as well as opinions and recommendations on the policy direction of the State within the framework of law.

In the article Issues raised in the business ethical education for Hanoi farmers today, the author Dinh Thi Thanh Tam confirms, due to many objective and subjective causes, perceptions, behaviors and practices of business ethics of farmers are still weak, even in some aspects its degradation has reached the alarming level. In addition, the education of business ethics standards for farmers is still limited, inadequate. With the rigorous requirements of participating in the global commodity market today, it is required that not only farmers - business owners have to change, adapt and improve themselves, Business ethics for farmers also need to be renovated, satisfactorily invest. Thus, the contradictions in the standard of business ethics for farmers in general, Hanoi farmers in particular are shared by the author in the article will be improved, enhance the effectiveness of ethics education for farmers, contributing to building the ethical business ethics in our country.

The Information – Document Category introduces the article: Culture in using Facebook of Bui Phuong. Social network in general and Facebook in particular has a tremendous power in social media communication. Using facebook culturally is the responsibility of the network community, especially the intellectuals and young people. If each facebook user use Facebook culturally, it will bring great benefits in spreading good values ​​in society. On the contrary, if using Facebook emotionally, superficially, for the useless purpose, Facebook itself will become sharp knife, which can cut the user's hands, even cause wounds to society. From specific evidences of the benefits and harms of using social network, the author outlines some suggestions in using Facebook culturally.

The Issue 8-2017 also provides readers with meaningful information in many Categories as follow:

 

VILLAGE ALARM BELLS

EVENTS – COMMENTARY

FIGURE – HERITAGE

YOUR PHOTOGRAPHS

THE WORLD IN THE HOLLOW OF YOUR HANDS

BOOK REVIEW

CONFERENCE INFORMATION 

RESEARCH TOPICS 

ENGLISH ABSTRACTS

Sincerely introduce to the readers!

 

 

Học viện Báo chí & Tuyên truyền