Thứ tư 26/09/2018 10:49 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Mục lục Tạp chí Lý luận chính trị và Truyền thông số tháng 8/2016

Thứ tư 21/09/2016 10:57

Ban biên tập TCLLCT&TT trân trọng giới thiệu Mục lục Tạp chí LLCT&TT số tháng 8/2016

TẠP CHÍ LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ VÀ TRUYỀN THÔNG

SỐ THÁNG 8 NĂM 2016

 

  LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ VÀ TRUYỀN THÔNG TẠP CHÍ XUẤT BẢN HẰNG THÁNG SỐ THÁNG 8 – 2016

ISSN: 1859 – 1485

 

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

 

 

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

 

Chủ tịch

PGS,TS. TRƯƠNG NGỌC NAM

Phó Chủ tịch

PGS,TS. PHẠM HUY KỲ

Ủy viên

PGS,TS. TÔ HUY RỨA

TS. ĐINH THẾ HUYNH

GS,TS. TẠ NGỌC TẤN

GS,TS. LÊ HỮU NGHĨA

PGS,TS. PHẠM VĂN ĐỨC

PGS,TS. LƯU VĂN AN

PGS,TS. NGUYỄN VŨ TIẾN

PGS,TS. HOÀNG ANH

PGS,TS. HOÀNG ĐÌNH CÚC

PGS,TS. LƯƠNG KHẮC HIẾU

GS,TS. DƯƠNG XUÂN NGỌC

PGS,TS. TRẦN VĂN HẢI

PGS,TS. NGUYỄN VĂN DỮNG

TS. TRẦN XUÂN HỌC

 

Tổng biên tập:

PGS,TS. PHẠM HUY KỲ

 

Phó Tổng biên tập:

TS. TRƯƠNG THỊ KIÊN

PGS,TS. PHẠM MINH SƠN

 

Tòa soạn:

36 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 04.37.546.936 máy lẻ 414

Fax: 04.37548.949

Giấy phép xuất bản:

Số 244/GP-BVHTT cấp ngày 8.5.2001

Email: llcttt1994@yahoo.com.vn

 

MỤC LỤC

Giới thiệu

TRƯƠNG NGỌC NAM

Chương trình cử nhân quốc tế Quảng cáo, Quan hệ công chúng và Truyền thông sẽ mở ra một thời kỳ phát triển mới của Học viện

Tại đây

VẬN DỤNG NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XII CỦA ĐẢNG

VÀO GIẢNG DẠY LLCT VÀ BÁO CHÍ - TRUYỀN THÔNG

PHẠM XUÂN MỸ   

                       

                  

Những quan điểm cơ bản và mới về xây dựng Đảng trong Văn kiện Đại hội lần thứ XII của Đảng

Tại đây

 

NGUYỄN MINH TUẤN            

                       

Đổi mới công tác tư tưởng, lý luận trong sự nghiệp đổi mới

 

NGHIÊN CỨU – TRAO ĐỔI

NGUYỄN QUỐC BẢO - NGUYỄN THỊ MINH THÙY

                                 

                            

                  

Những sáng tạo của Nguyễn Ái Quốc về con đường cách mạng Việt Nam       

 

Tại đây

PHẠM NGỌC ANH - VŨ TUẤN

                       

Sáng tạo của Hồ Chí Minh trong xây dựng lực lượng nòng cốt cho Mặt trận dân tộc thống nhất

 

Tại đây

 

NGUYỄN VĂN NAM

                       

Xây dựng khối liên minh công - nông - trí thức                   

Tại đây

CAO THỊ DUNG

                                           

                  

Đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí dưới ánh sáng Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

Tại đây

NGUYỄN THÙY VÂN ANH

                                           

                  

                  

Quan điểm Hồ Chí Minh về phẩm chất chuyên môn nghiệp vụ của nhà báo           

Tại đây

TRẦN BẢO KHÁNH

                       

                                            

Về mối quan hệ báo chí - doanh nghiệp - chính quyền trong phát triển bền vững         

Tại đây

 

 

NGUYỄN THỊ TRƯỜNG GIANG

                                           

                  

Ảnh hưởng của văn hóa mạng tới xã hội Việt Nam   

 

Tại đây

DƯƠNG THỊ THU HƯƠNG

                       

Sự chuyển đổi mô hình truyền thông và những thách thức trong thời đại truyền thông mới

 

VŨ TUẤN ANH - BÙI THU HƯƠNG

                       

Nhà báo và nguồn tin mạng xã hội

 

THỰC TIỄN – KINH NGHIỆM

LƯƠNG NGỌC VĨNH            

                                   

                  

 Nâng cao chất lượng đào tạo cán bộ tư tưởng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong thời kỳ mới

Tại đây

BÙI HỒNG THANH

                       

                  

Phát huy những giá trị đạo đức tốt đẹp của các tôn giáo với cuộc đấu tranh phòng,    chống tệ nạn xã hội ở nước ta hiện nay theo tinh thần Văn kiện Đại hội XII

Tại đây

ĐẶNG VŨ CẢNH LINH

                                        

 

Phát huy tiềm năng trí thức trẻ Việt Nam trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa

 

Tại đây

LƯU THỊ THU PHƯƠNG            

                                                    

                            

Một số tiêu chí đánh giá chất lượng kết quả nghiên cứu dự luận xã hội ở Ban Tuyên giáo các cấp                            

Tại đây

NGUYỄN THỊ MỸ HƯỜNG

                       

                  

 Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm trên địa bàn thành phố Sóc Trăng hiện nay       

Tại đây

NGUYỄN THỊ KHUYÊN

                                               

Dạy học theo tín chỉ và vai trò của người dạy, người học trong dạy - học theo tín chỉ

Tại đây

THÔNG TIN – TƯ LIỆU

 

HẢI VÂN

                       

                  

GS,TS Hanr – Peter Rodenbrg: “Chúng ta đang cùng trên một chuyến đi”   

Tại đây

PHẠM ĐỨC CHÍNH

                       

Vai trò của quản lý nhà nước trong việc định hướng TPP đối với doanh nghiệp Việt Nam

Tại đây

CHUÔNG LÀNG BÁO

 

SỰ KIỆN – BÌNH LUẬN

 

NHÂN VẬT – DI SẢN

 

ẢNH CỦA BẠN

 

GIỚI THIỆU SÁCH

 

THẾ GIỚI TRONG LÒNG BÀN TAY

 

THÔNG TIN KHOA HỌC

 

 

X

Học viện Báo chí & Tuyên truyền