Thứ sáu 17/08/2018 18:35 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Mục lục Tạp chí Lý luận chính trị và Truyền thông số tháng 6/2017

Thứ tư 26/07/2017 10:59

Ban biên tập Tạp chí Lý luận chính trị và Truyền thông trân trọng giới thiệu bạn đọc Mục lục Tạp chí số tháng 6/2017

MỤC LỤC TẠP CHÍ LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ VÀ TRUYỀN THÔNG SỐ THÁNG 6 NĂM 2017

 

  LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ VÀ TRUYỀN THÔNG TẠP CHÍ XUẤT BẢN HẰNG THÁNG SỐ THÁNG 6 – 2017

ISSN: 1859 – 1485

 

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

 

 

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

 

Chủ tịch

PGS,TS. TRƯƠNG NGỌC NAM

Phó Chủ tịch

PGS,TS. PHẠM HUY KỲ

Ủy viên

PGS,TS. TÔ HUY RỨA

TS. ĐINH THẾ HUYNH

GS,TS. TẠ NGỌC TẤN

GS,TS. LÊ HỮU NGHĨA

GS,TS. PHẠM VĂN ĐỨC

PGS,TS. LƯU VĂN AN

PGS,TS. NGUYỄN VŨ TIẾN

PGS,TS. HOÀNG ANH

PGS,TS. HOÀNG ĐÌNH CÚC

PGS,TS. LƯƠNG KHẮC HIẾU

GS,TS. DƯƠNG XUÂN NGỌC

PGS,TS. TRẦN VĂN HẢI

PGS,TS. NGUYỄN VĂN DỮNG

TS. TRẦN XUÂN HỌC

 

Tổng biên tập:

PGS,TS. PHẠM HUY KỲ

 

Phó Tổng biên tập:

PGS,TS. TRƯƠNG THỊ KIÊN

PGS,TS. PHẠM MINH SƠN

 

Tòa soạn:

36 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 04.37.546.936 máy lẻ 414

Fax: 04.37548.949

Giấy phép xuất bản:

Số 244/GP-BVHTT cấp ngày 8.5.2001

Email: llcttt1994@yahoo.com.vn

MỤC LỤC

Giới thiệu

NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

 

VÕ VĂN THƯỞNG

  

Vai trò lãnh đạo của Đảng đối với công tác báo chí và truyền thông trong tình hình mới     

Tại đây

 

VŨ VĂN HIỀN

  

Trọng trách của báo chí và truyền thông Việt Nam trong tình hình mớ

Tại đây

TRƯƠNG NGỌC NAM

                       

Đào tạo nguồn nhân lực báo chí, truyền thông ở Việt Nam trong tình hình mới    

Tại đây

HỒ QUANG LỢI

    

Rèn luyện phẩm chất, năng lực của đội ngũ người làm báo Việt Nam trong tình hình mới                  

Tại đây

LƯƠNG KHẮC HIẾU - LÊ TUẤN NGỌC

      

Phát triển lực lượng công tác tư tưởng ở nước ta hiện nay                                       

Tại đây

TRẦN THANH LÂM

     

Công tác tham mưu định hướng báo chí và truyền thông trong tình hình mới

Tại đây

NGUYỄN THẾ KỶ

        

Báo chí phát thanh - truyền hình trong kỷ nguyên số đa nền tảng

Tại đây

 

ĐỖ THỊ THU HẰNG            

Thị trường báo chí truyền thông Việt Nam: thực trạng và xu hướng phát triển (phần 1)                    

Tại đây

NGUYỄN THỊ TRƯỜNG GIANG

  

Vai trò của báo chí trong phòng, chống oan sai

Tại đây

TRƯƠNG THỊ KIÊN           

                       

Chuẩn hóa hình thức bài báo khoa học từ bình diện cấu trúc tác phẩm

Tại đây

THỰC TIỄN - KINH NGHIỆM

LÊ MINH PHƯƠNG

 

Phong cách chính luận báo chí của Trường Chinh                         

Tại đây

NGUYỄN VĂN THẮNG

                 

Nâng cao hiệu quả tuyên truyền pháp luật cho cán bộ, giảng viên trên báo điện tử

Tại đây

 

ĐINH THỊ THU HẰNG - LÊ TUẤN ANH        

Vai trò của tính thân mật, gần gũi trong các chương trình phát thanh tư vấn, giải đáp

       

Tại đây

VŨ THỊ KIM HOA

                       

Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo cử nhân báo chí tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền                           

Tại đây

VŨ THÙY DƯƠNG

                                   

                   

Các yếu tố tác động đến phương thức đào tạo biên tập viên báo chí ở nước ta hiện nay

                   

Tại đây

THÔNG TIN - TƯ LIỆU

TRẦN BÁ LẠN

      

Tôi viết giáo trình môn học: “Viết phóng sự”                               

 

 

Tại đây

NHÂN VẬT – DI SẢN

 

 

CHUÔNG LÀNG BÁO:

Lòng tín nhiệm của nhân dân hơn tiền bạc

         

SỰ KIỆN – BÌNH LUẬN

 

ẢNH CỦA BẠN  

 

GIỚI THIỆU SÁCH

 

THẾ GIỚI TRONG LÒNG BÀN TAY

 

 

THÔNG TIN KHOA HỌC

 

MỤC LỤC TIẾNG ANH

 


 

Xem thêm:

Nhân dịp kỷ niệm 92 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, Tạp chí LLCT&TT đã giành trọn số Tạp chí tháng 6/2017 để đăng tải những bài viết về lĩnh vực báo chí của những chuyên gia đầu ngành về lĩnh vực truyền thông.

Mở đầu chuyên mục Nghiên cứu – trao đổi là bài viết “Vai trò lãnh đạo của Đảng đối với công tác báo chí và truyền thông trong tình hình mới” của tác giả Võ Văn Thưởng. Bài viết này đã khái lược những quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về vai trò của báo chí và truyền thông đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, cũng như khẳng định những thành tựu của báo chí, truyền thông Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Từ đó khẳng định, việc đổi mới, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước đối với báo chí, truyền thông là một yêu cầu khách quan, cấp thiết, có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong thời kỳ đổi mới và hội nhập.

Tiếp đến là bài viết “Trọng trách của báo chí và truyền thông Việt Nam trong tình hình mới” của tác giả Vũ Văn Hiền. Hoạt động của báo chí và truyền thông Việt Nam trong hơn 30 năm đổi mới vừa qua đã có những đóng góp khá nổi bật. Trong tình hình mới hiện nay, báo chí cần thực hiện tốt nhiệm vụ là vũ khí sắc bén của Đảng, tích cực thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến quảng đại quần chúng. Bên cạnh đó, báo chí cũng còn bộc lộ những hạn chế khi thực hiện những trọng trách của mình khá rõ. Mặc dù vậy, có thể khẳng định, báo chí và truyền thông Việt Nam đã xứng đáng là một công cụ đắc lực và hữu hiệu của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Tác giả Trương Ngọc Nam với bài viết “Đào tạo nguồn nhân lực báo chí, truyền thông ở Việt Nam trong tình hình mới         “, đã nhấn mạnh vị trí, vai trò của đào tạo nguồn nhân lực báo chí, truyền thông trong sự nghiệp đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam và thực trạng đào tạo nguồn nhân lực báo chí, truyền thông hiện nay; từ đó, đưa ra những giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực báo chí, truyền thông ở nước ta trong thời gian tới.

Kế tiếp là bài viết “Rèn luyện phẩm chất, năng lực đội ngũ người làm báo Việt Nam trong tình hình mới” của tác giả Hồ Quang Lợi. Trong thời đại truyền thông - kỹ thuật số hiện nay, với sự phát triển như vũ bão của Internet và sự lấn lướt của mạng xã hội, việc rèn luyện phẩm chất, năng lực của đội ngũ người làm báo Việt Nam trong tình hình mới có tính quyết định và quan trọng đối với vai trò và hiệu quả của nền báo chí nước nhà. Qua bài viết này, tác giả cho chúng ta thấy được tầm quan trọng của việc rèn luyện phẩm chất, năng lực của đội ngũ người làm báo; việc rèn luyện phẩm chất, năng lực của đội ngũ người làm báo Việt Nam hiện nay; từ đó đặt ra những vấn đề và giải pháp để nâng cao phẩm chất và năng lực của người làm báo Việt Nam trong thời đại mới.

Hòa vào không khí kỷ niệm ngày Báo chí Cách mạng của cả nước, tác giả Trần Thanh Lâm với bài viết “Công tác tham mưu định hướng báo chí và truyền thông trong tình hình mới” đã chỉ ra công tác tham mưu giúp Đảng, Nhà nước trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hệ thống báo chí và truyền thông là hết sức quan trọng và cần thiết. Cùng với những kết quả và thành tích nổi bật, công tác tham mưu cho hoạt động báo chí truyền thông vẫn còn những hạn chế cần khắc phục. Để làm tốt công tác này, cán bộ làm công tác tham mưu phải chủ động bám sát thực tiễn, nắm bắt chiều hướng dư luận, chiều hướng thông tin qua mạng xã hội, qua nghiên cứu dư luận xã hội, phản ánh kịp thời diễn biến dư luận, công luận tới cấp có thẩm quyền chỉ đạo. Phần cuối tác phẩm, tác giả nêu 5 định hướng trong công tác tham mưu thời gian tới.

Tác giả Nguyễn Thế Kỷ với bài viết “Báo chí phát thanh - truyền hình trong kỷ nguyên số đa nền tảng”, cho bạn đọc thấy, tác động của công nghệ, mạng xã hội đối với các cơ quan báo chí và công chúng ngày càng lớn, vừa là thách thức, vừa là cơ hội không nhỏ đối với báo chí và cả xã hội. Phát thanh, truyền hình bắt buộc phải thay đổi, sự thay đổi này bao gồm cả việc thay đổi cách thức quản lý, áp dụng công nghệ; các phóng viên cũng phải trang bị kiến thức, kỹ năng công nghệ để tác nghiệp hiệu quả nhất; đảm bảo chất lượng thông tin đến thính giả của mình.

Ngoài những bài viết đã nêu ở trên, trong chuyên mục Nghiên cứu – trao đổi kỳ này, bạn đọc sẽ được lĩnh hội nhiều kiến thức qua các bài viết khác như: “Phát triển lực lượng công tác tư tưởng ở nước ta hiện nay” của tác giả Lương Khắc Hiếu – Lê Tuấn Ngọc; “Thị trường báo chí truyền thông Việt Nam: thực trạng và xu hướng phát triển (kỳ 1)”, tác giả Đỗ Thị Thu Hằng; “Vai trò của báo chí trong phòng, chống oan sai”, tác giả Nguyễn Thị Trường Giang; “Chuẩn hóa hình thức bài báo khoa học từ bình diện cấu trúc tác phẩm”, tác giả Trương Thị Kiên.

Chuyên mục Thực tiễn – Kinh nghiệm kỳ này giới thiệu đến bạn đọc bài viết “Phong cách chính luận báo chí của Trường Chinh”. Trường Chinh đến với nghề báo là sự lựa chọn có ý thức về con đường cách mạng và phương tiện làm cách mạng. Ông coi báo chí là một phương tiện hữu hiệu trong việc “tuyên truyền, cổ động và tổ chức tập thể”, một vũ khí sắc bén trong sự nghiệp “phò chính trừ tà”. Chính vì vậy, những tờ báo  cách mạng do Trường Chinh làm chủ bút có tác dụng đặc biệt quan trọng trong việc khơi dậy lòng yêu nước, tự hào, tự tôn dân tộc của nhân dân ta. Từ quan điểm làm báo là làm cách mạng nên mỗi bài báo của ông đều được trình bày với quan điểm rõ ràng, sắc sảo, vấn đề lập luận logic chặt chẽ, phân tích tổng hợp và mang tính khái quát cao.

Tiếp đến, bài viết “Nâng cao hiệu quả tuyên truyền pháp luật cho cán bộ, đảng viên trên báo điện tử” của tác giả Nguyên Văn Thắng. Trên thực tế, báo chí luôn được xem là cơ quan ngôn luận phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, là diễn đàn trao đổi của nhân dân. Trong đó, có rất nhiều tòa soạn đã xây dựng được chuyên trang, chuyên mục về đề tài pháp luật và đạt hiệu quả cao trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật thông qua hệ thống báo chí. Bên cạnh những ưu điểm đó, hoạt động báo chí vẫn còn bộc lộ những tồn tại và khuyết điểm cần được khắc phục, nhất là khả năng nghiệp vụ còn yếu và một số lỗi vi phạm về đạo đức nghề nghiệp. Từ thực tế lãnh đạo báo chí và làm báo, cùng với những nghiên cứu về một số cơ quan báo điện tử uy tín trong nước, tác giả đã đưa ra một số đề xuất về giải pháp nâng cao hiệu quả tuyên truyền pháp luật trên báo điện tử ở Việt Nam hiện nay.

Bài viết “Vai trò của tính thân mật, gần gũi trong các chương trình phát thanh tư vấn, giải đáp” của tác giả Đinh Thị Thu Hằng – Lê Tuấn Anh khẳng định, tính thân mật, gần gũi là một đặc tính đồng thời là ưu thế của báo phát thanh. Sự vận động và phát triển của báo phát thanh trong đời sống hiện đại, dù dựa trên nền tảng công nghệ kĩ thuật cao vẫn chú trọng phát huy những đặc điểm, ưu thế vốn có của loại hình. Vì vậy, việc trang bị cho các nhà báo phát thanh những kỹ năng để thể hiện và tăng cường tính thân mật, gần gũi trong các chương trình phát thanh là hết sức quan trọng. Điều này càng có ý nghĩa đối với các chương trình phát thanh tư vấn, giải đáp, nơi sự tham gia của thính giả được xem là yếu tố sống còn.

Bài viết “Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo cử nhân báo chí tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền” của tác giả Vũ Thị Kim Hoa được thực hiện với việc khảo sát thực trạng đào tạo cử nhân báo chí tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền nhằm góp phần tìm lối ra cho việc nâng cao chất lượng đào tạo báo chí hiện nay.

Cuối chuyên mục là bài viết “Các yếu tố tác động đến phương thức đào tạo biên tập viên báo chí ở nước ta hiện nay” của tác giả Vũ Thùy Dương. Phương thức đào tạo Biên tập viên báo chí là những hình thức diễn ra của quá trình dạy học và hệ thống các cách sử dụng những hình thức đó để đạt được chất lượng và hiệu quả đào tạo ra những người làm công việc biên tập ở cơ quan báo chí. Bên cạnh đó, sự phát triển của báo chí hiện đại đòi hỏi các cơ sở đào tạo phải thay đổi phương thức đào tạo để đáp ứng được nhu cầu thực tiễn. Từ việc phân tích các yếu tố tác động đến phương thức đào tạo Biên tập viên báo chí mà các cơ sở đào tạo báo chí ở Việt Nam phải đối mặt, tác giả đưa ra một số góp ý về những điều chỉnh, định hướng hoạt động, công việc đào tạo cho phù hợp với phương thức đào tạo mới.

Chuyên mục Thông tin – Tư liệu kỳ này Tạp chí giới thiệu bạn đọc bài viết “Tôi viết giáo trình môn học: “Viết phóng sự”của nhà giáo Trần Bá Lạn.  Tôi viết giáo trình môn học:“Viết phóng sự” là những trải nghiệm của một người đã từng công tác và cống hiên lâu năm trong nghề đào tạo báo chí nước nhà: Nhà báo, nhà giáo Trần Bá Lạn. Từ những năm 60 của thế kỷ trước, nhà báo Trần Bá Lạn được tiếp xúc với giáo trình nghiệp vụ“viết thông tấn” của trường Đảng cao cấp Liên Xô. Từ một số tư liệu ít ỏi, những góp ý về kinh nghiệm làm báo của các cây viết phóng sự Việt Nam thời bấy giờ và sự trải nghiệm của bản thân, năm 1977, ông đã hoàn thành bộ giáo trình nghiệp vụ báo chí đầu tiên. Bộ giáo trình này đã được sử dụng làm tài liệu giảng dạy nghiệp vụ cho sinh viên báo chí trong những năm đầu tiên và cả sau này.

Ngoài ra, các chuyên mục như Nhân vật – Di sản, Chuông làng báo, Ảnh của bạn, Sự kiện – bình luận, Giới thiệu sách, Thế giới trong lòng bàn tay, Thông tin khoa học vẫn đều đặn ra mắt bạn đọc.

Trân trọng giới thiệu!

 

 

Học viện Báo chí & Tuyên truyền