Thứ sáu 17/08/2018 18:35 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Mục lục Tạp chí Lý luận chính trị và Truyền thông số tháng 5/2017

Thứ sáu 09/06/2017 09:22

Ban biên tập TCLLCT&TT trân trọng giới thiệu Mục lục TCLLCT&TT số tháng 5/2017

TẠP CHÍ LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ VÀ TRUYỀN THÔNG

SỐ THÁNG 5 NĂM 2017

 

  LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ VÀ TRUYỀN THÔNG TẠP CHÍ XUẤT BẢN HẰNG THÁNG SỐ THÁNG 5 – 2017

ISSN: 1859 – 1485

 

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

 

 

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

 

Chủ tịch

PGS,TS. TRƯƠNG NGỌC NAM

Phó Chủ tịch

PGS,TS. PHẠM HUY KỲ

Ủy viên

PGS,TS. TÔ HUY RỨA

TS. ĐINH THẾ HUYNH

GS,TS. TẠ NGỌC TẤN

GS,TS. LÊ HỮU NGHĨA

GS,TS. PHẠM VĂN ĐỨC

PGS,TS. LƯU VĂN AN

PGS,TS. NGUYỄN VŨ TIẾN

PGS,TS. HOÀNG ANH

PGS,TS. HOÀNG ĐÌNH CÚC

PGS,TS. LƯƠNG KHẮC HIẾU

GS,TS. DƯƠNG XUÂN NGỌC

PGS,TS. TRẦN VĂN HẢI

PGS,TS. NGUYỄN VĂN DỮNG

TS. TRẦN XUÂN HỌC

 

Tổng biên tập:

PGS,TS. PHẠM HUY KỲ

 

Phó Tổng biên tập:

PGS,TS. TRƯƠNG THỊ KIÊN

PGS,TS. PHẠM MINH SƠN

 

Tòa soạn:

36 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 04.37.546.936 máy lẻ 414

Fax: 04.37548.949

Giấy phép xuất bản:

Số 244/GP-BVHTT cấp ngày 8.5.2001

Email: llcttt1994@yahoo.com.vn

 

MỤC LỤC

Giới thiệu

NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

 

NGUYỄN QUỐC BẢO

                                                                           

Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội trong tư tưởng Hồ Chí Minh      

Tại đây

 

BÙI ĐÌNH PHONG

                       

           

Hồ Chí Minh - người khởi xướng công cuộc đổi mới ở Việt Nam

Tại đây

TRẦN QUANG HIỂN

                       

                                

                               

 

                                   

                       

Vấn đề hình thức và nội dung thực hiện pháp luật về dân chủ cơ sở trong quản lý xã hội ở Việt Nam hiện nay                    

Tại đây

ĐÀO THU HƯƠNG

                       

                       

Hội nhập quốc tế về văn hóa và sự phát triển văn hóa Việt Nam  tiến tiến, đậm đà bản sắc dân tộc   

Tại đây

NGÔ THỊ MINH NGUYỆT

                       

                                   

                       

Bồi dưỡng và trọng dụng nhân tài người Việt ở nước ngoài theo tư tưởng Hồ Chí Minh

                       

Tại đây

LƯU TRẦN TOÀN

                       

Báo chí với công tác tuyên truyền, phổ biến đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước trong thời kỳ đổi mới                

 

Tại đây

NGUYỄN THỊ LIÊN

                                   

Vai trò của báo chí trong công tác dân vận của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay     

Tại đây

NGUYẾN THỊ MINH HIỀN

                                   

Thực tiễn mô hình bộ phận truyền thông của các cơ quan nhà nước tại Việt Nam hiện nay              

                                   

 

Tại đây

NGUYỄN NGỌC OANH - ĐỖ THỊ BÍCH LOAN

                                   

Phân tích đặc trưng của hệ thống báo chí tiếng Việt trong nước dành cho người Việt Nam ở nước ngoài

Tại đây

VŨ THANH VÂN

                       

Khuynh hướng chính trị của báo chí Mỹ: Lý luận và minh chứng

Tại đây

THỰC TIỄN - KINH NGHIỆM

 

TRẦN VĂN HẢI

                       

                                   

                       

                       

                          

50 năm kiên trì xây dựng và truyền bá khoa học nghiệp vụ xuất bản                    

Tại đây

VŨ THỊ YẾN

                       

Thực hành kết hợp giữa lời nói và hành động theo tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh để tăng tính thuyết phục trong công tác tuyên truyền 

Tại đây

 

KHỔNG THỊ NHẠN

                                                                                       

                       

Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục

 

Tại đây

NGUYỄN THỊ GIÁNG HƯƠNG

                       

 

                       

                       

                                                

Thực trạng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản của công nhân Việt Nam hiện nay                

Tại đây

NGUYỄN THỊ MINH THÙY - TRẦN MẠNH PHƯƠNG

                                               

                   

Nâng cao chất lượng thực hiện nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách - giải pháp cơ bản để nâng cao năng lực lãnh đạo của các tổ chức cơ sở Đảng hiện nay                                       

Tại đây

LÊ MINH SƠN

                           

           

                                   

 

 

 

Một số vấn đề có tính nguyên tắc trong xây dựng, hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội nhân dân Việt Nam   

Tại đây

 

 

NGUYỄN THỊ THANH VÂN - NGUYỄN THU HÀ

                       

Cộng đồng kinh tế ASEAN - một năm nhìn lại và đi tới

Tại đây

PHAN THANH HẢI

                                   

Nâng cao chất lượng thực tập sư phạm cho sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền hiện nay

Tại đây

LƯƠNG BÁ PHƯƠNG

                       

Áp dụng phương pháp đánh giá theo dự án vào dạy và học ngoại ngữ ở bậc đại học

Tại đây

 

THÔNG TIN - TƯ LIỆU

LÊ TRẦN NGUYÊN HUY

                       

                  

Ngành xuất bản Việt Nam: nhọc nhằn đi tìm lời giải

Tại đây

B.K.H            

           

Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (mang tên Búa liềm vàng) lần thứ hai - năm 2017

Tại đây

NHÂN VẬT – DI SẢN

CHUÔNG LÀNG BÁO

Thừa tiến sỹ như thừa...

SỰ KIỆN – BÌNH LUẬN

 

ẢNH CỦA BẠN

 

GIỚI THIỆU SÁCH

 

THẾ GIỚI TRONG LÒNG BÀN TAY

 

 

THÔNG TIN KHOA HỌC

 

TÓM TẮT

 


Xem thêm:

Mở đầu Chuyên mục Nghiên cứu – Trao đổi của Tạp chí Lý luận chính trị và Truyền thông số tháng 5.2017, là bài viết “Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội trong tư tưởng Hồ Chí Minh” của tác giả Nguyễn Quốc Bảo. Bài viết khẳng định: Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội là nội dung cốt lõi trong tư tưởng chỉ đạo cách mạng Việt Nam của Hồ Chí Minh. Nó còn là những phương sách cách mạng mà Hồ Chí Minh luôn tìm cách thực hiện. Trên thực tế, nhờ kiên trì giữ vững độc lập dân tộc, giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa, dân tộc ta đã vượt qua bao khó khăn thử thách, giành lấy cuộc sống tự do, hạnh phúc cho con người. Tư tưởng đó có sức mạnh bất diệt vì nó là cội nguồn khẳng định vai trò của nhân dân, thành quả đạt được cũng là vì nhân dân..

Tiếp đó là bài “Hồ Chí Minh - người khởi xướng công cuộc đổi mới ở Việt Nam” của tác giả Bùi Đình Phong. Bài viết khẳng định Hồ Chí Minh có tư duy đổi mới từ sớm, xuyên suốt, nhất quán đến tận cuối đời. Chúng ta có thể tìm thấy tư tưởng đổi mới của Hồ Chí Minh qua các tác phẩm và toàn bộ cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Người. Qua 30 năm đổi mới, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Những thành tựu đó bắt nguồn từ di sản tư tưởng đổi mới của Hồ Chí Minh

Tác giả Trần Quang Hiển với bài viết: “Vấn đề hình thức và nội dung thực hiện pháp luật về dân chủ cơ sở trong quản lý xã hội ở Việt Nam hiện nay” đã nhấn mạnh việc thực hiện dân chủ ở cơ sở luôn là vấn đề mang tính thời sự, đòi hỏi phải phát triển và sáng tạo không ngừng. Từ khi Đảng, Nhà nước ta có chủ trương và ban hành quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở cho đến nay, chúng ta đã triển khai thực hiện rộng khắp trong cả nước và thu được nhiều thành tựu quan trọng. Tuy nhiên, thực trạng thực hiện pháp luật về dân chủ ở cơ sở vẫn còn những hạn chế, thiếu sót, do vậy, việc nghiên cứu và làm rõ những vấn đề về hình thức và nội dung thực hiện pháp luật về dân chủ ở cơ sở trong quản lý xã hội ở Việt Nam hiện nay sẽ góp phần đưa pháp luật thực sự đi vào cuộc sống, bảo đảm hiệu quả việc thực hiện pháp luật về dân chủ ở cơ sở ở nước ta trong thời gian tới.

Tiếp đó là những bài viết mang nhiều thông tin bổ ích đến bạn đọc, “ Hội nhập quốc tế về văn hóa và sự phát triển văn hóa Việt Nam tiến tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” của tác giả  Đào Thu Hương; “Bồi dưỡng và trọng dụng nhân tài người Việt ở nước ngoài theo tư tưởng Hồ Chí Minh” của tác giả Ngô Thị Minh Nguyệt; “Báo chí với công tác tuyên truyền, phổ biến đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước trong thời kỳ đổi mới” của tác giả Lưu Trần Toàn; “Vai trò của báo chí        trong công tác dân vận của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay” của tác giả Nguyễn Thị Liên.

Ba bài cuối của chuyên mục này là bài viết “Thực tiễn mô hình bộ phận truyền thông của các cơ quan nhà nước tại Việt Nam hiện nay” của tác giả Nguyễn Thị Minh Hiền. Bài viết này khảo sát mô hình bộ phận truyền thông ở một số cơ quan nhà nước tại Việt Nam hiện nay, từ đó cung cấp một cái nhìn khái quát về thực tiễn cơ cấu tổ chức, ưu điểm và hạn chế trong cách sắp xếp tổ chức của bộ phận truyền tông cũng như mô hình và cơ chế quản lý thông tin trong các cơ quan này. Đây cũng là một gợi ý cho việc xây dựng mô hình bộ phận truyền thông chuyên nghiệp, góp phần thúc đẩy hoạt động truyền thông của các cơ quan này một cách hiệu quả. Bài viết “Phân tích đặc trưng của hệ thống báo chí tiếng Việt trong nước dành cho người Việt Nam ở nước ngoài” của nhóm tác giả Nguyễn Ngọc Oanh – Đỗ Thị Bích Loan đã khảo sát các kênh báo chí nổi bật trong nước được sản xuất để phục vụ cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là Kênh truyền hình đối ngoại VTV4, Tạp chí Quê hương online và Hệ phát thanh đối ngoại VOV5. Những kênh báo chí này mang một số đặc trưng trong cung cấp thông tin đối ngoại phục vụ cho nhóm đối tượng là cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Và bài viết “Khuynh hướng chính trị của báo chí Mỹ: Lý luận và minh chứng” tác giả Vũ Thanh Vân khẳng định khuynh hướng chính trị (KHCT) là vấn đề cốt lõi, mang tính nguyên tắc, tính bản chất trong thực tiễn và lý luận báo chí. Bản chất chính trị của hoạt động báo chí quy định tính khuynh hướng của nó. Đến lượt nó, khuynh hướng của báo chí quy định phương hướng thông tin, phản ánh thái độ ủng hộ hay phản đối của chủ thể báo chí đối với những vấn đề và sự kiện cụ thể. Mặc dù được đề cập nhiều hơn ở khía cạnh kinh tế nhưng báo chí Mỹ không nằm ngoài quy luật KHCT. Điều này có thể được chứng minh trong cả lý luận và thực tế.

Nhân dịp Khoa Xuất bản của Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức Lễ Kỷ niệm 50 năm thành lập và đón nhận bằng khen của Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Nguyên Trưởng khoa Xuất bản, PGS.TS Trần Văn Hải đã mở đầu chuyên mục Thực tiễn – Kinh nghiệm với bài viết “50 năm kiên trì xây dựng và truyền bá khoa học nghiệp vụ xuất bản”. Bài viết về sự hình thành và phát triển rất đáng tự hào của Khoa. Với truyền thống và thành tựu đã được xây dựng, Khoa Xuất bản đang vững bước phát triển, là địa chỉ tin cậy, duy nhất của nước ta đào tạo cán bộ biên tập xuất bản ở cả 3 trình độ cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ.

Sau đó là bài viết “Thực hành kết hợp giữa lời nói và hành động theo tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh để tăng tính thuyết phục trong công tác tuyên truyền” của tác giả Vũ Thị Yến. Tại đây, tác giả  đã đề ra những giải pháp cần thực hiện nhằm kết hợp giữa lời nói và việc làm theo tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh nhằm tăng tính thuyết phục trong công tác tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên.

Tác giả Khổng Thị Nhạn với bài “Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục” đã cho chúng ta thấy: Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục là thành quả của một quá trình tiếp thu, chắt lọc và phát triển tinh hoa văn hóa nhân loại. Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục luôn có sự thống nhất hữu cơ giữa lý luận giáo dục và thực tiễn giáo dục, vừa mang hơi thở của cuộc sống hiện tại, vừa chứa đựng khát vọng về một tương lai. Học tập tư tưởng của Người, chúng ta cần tiếp tục kế thừa và quyết tâm xây dựng nền giáo dục, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Một vài đề xuất được tác giả Nguyễn Thị Giáng Hương đưa ra trong bài “Thực trạng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản của công nhân Việt Nam hiện nay” đã phần nào giúp cho công nhân Việt Nam có điều kiện tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản tốt hơn, tạo điều kiện để họ yên tâm lao động sản xuất phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Qua bài viết “Nâng cao chất lượng thực hiện nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách - giải pháp cơ bản để nâng cao năng lực lãnh đạo của các tổ chức cơ sở Đảng hiện nay”, các tác giả Nguyễn Thị Minh Thùy và Trần Mạnh Phương cho thấy: Nâng cao chất lượng thực hiện nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách của các tổ chức cơ sở đảng là giải pháp cơ bản trong tổ chức và sinh hoạt của Đảng, là nền tảng để xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động vẫn còn tồn tại một số hạn chế. Để khắc phục những tồn tại, hạn chế, nâng cao chất lượng thực hiện nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, tác giả đã đưa ra năm giải pháp chi tiết, cụ thể. Thực hiện nghiêm túc, chúng ta sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Cũng trong chuyên mục này, bạn đọc sẽ được lĩnh hội nhiều kiến thức hữu ích qua các bài báo khác như: “Một số vấn đề có tính nguyên tắc trong xây dựng, hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội nhân dân Việt Nam” của tác giả Lê Minh Sơn; “Cộng đồng kinh tế ASEAN - một năm nhìn lại và đi tới” của nhóm tác giả Nguyễn Thị Thanh Vân –Nguyễn Thu Hà; “Nâng cao chất lượng thực tập sư phạm cho sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền hiện nay” của tác giả Phan Thanh Hải; “Áp dụng phương pháp đánh giá theo dự án vào dạy và học ngoại ngữ ở bậc đại học” của tác giả Lương Bá Phương.

Chuyên mục Thông tin – Tư liệu kỳ này giới thiệu với bạn đọc bài viết: “Ngành xuất bản Việt Nam: nhọc nhằn đi tìm lời giải” của tác giả Lê Trần Nguyên Huy.

Ngoài ra, các chuyên mục như Chuông làng báo, Ảnh của bạn, Sự kiện – bình luận, Giới thiệu sách, Thế giới trong lòng bàn tay, Thông tin khoa học vẫn đều đặn ra mắt bạn đọc.

Trân trọng giới thiệu!

 

 

 


Học viện Báo chí & Tuyên truyền