Thứ sáu 17/08/2018 18:35 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Mục lục Tạp chí Lý luận chính trị và Truyền thông số tháng 4/2017

Thứ năm 18/05/2017 11:17

Ban biên tập TCLLCT&TT trân trọng giới thiệu Mục lục Tạp chí LLCT&TT số tháng 4/2017

TẠP CHÍ LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ VÀ TRUYỀN THÔNG

SỐ THÁNG 4 NĂM 2017

 

LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ VÀ TRUYỀN THÔNG TẠP CHÍ XUẤT BẢN HẰNG THÁNG SỐ THÁNG 4–2017

ISSN: 1859 – 1485

 

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

 

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch

PGS,TS. TRƯƠNG NGỌC NAM

Phó Chủ tịch

PGS,TS. PHẠM HUY KỲ

Ủy viên

PGS,TS. TÔ HUY RỨA

TS. ĐINH THẾ HUYNH

GS,TS. TẠ NGỌC TẤN

GS,TS. LÊ HỮU NGHĨA

GS,TS. PHẠM VĂN ĐỨC

PGS,TS. LƯU VĂN AN

PGS,TS. NGUYỄN VŨ TIẾN

PGS,TS. HOÀNG ANH

PGS,TS. HOÀNG ĐÌNH CÚC

PGS,TS. LƯƠNG KHẮC HIẾU

GS,TS. DƯƠNG XUÂN NGỌC

PGS,TS. TRẦN VĂN HẢI

PGS,TS. NGUYỄN VĂN DỮNG

TS. TRẦN XUÂN HỌC

 

Tổng biên tập:

PGS,TS. PHẠM HUY KỲ

 

Phó Tổng biên tập:

PGS,TS. TRƯƠNG THỊ KIÊN

PGS,TS. PHẠM MINH SƠN

 

Tòa soạn:

36 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại:

04.37.546.936 máy lẻ 414

Fax: 04.37548.949

Giấy phép xuất bản:

Số 244/GP-BVHTT cấp ngày 8.5.2001

Email:

llcttt1994@yahoo.com.vn

 

MỤC LỤC

Giới thiệu

Bài phát biểu của Phó Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam ĐẶNG THỊ NGỌC THỊNH tại Lễ kỷ niệm 55 năm thành lập Học viện Báo chí và Tuyên tuyền

Diễn văn kỷ niệm 55 năm thành lập học viện báo chí và tuyên truyền của PGS, TS Trương Ngọc Nam, Bí thư đảng uỷ, Giám đốc Học viện

NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

 

ĐẶNG HỮU TOÀN

                           

Xây dựng tiềm lực trí tuệ Đảng trong giai đoạn đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ công cuộc đổi mới                              

Tại đây

 

TRẦN THANH GIANG

         

Sự lãnh đạo của Đảng về xây dựng và phát triển đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới

Tại đây

NGUYỄN THỊ NGỌC HOA

                                         

Nâng cao đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ công chức ở Việt Nam hiện nay

Tại đây

TÀO HOÀNG YẾN

                  

Thực hiện pháp luật về dân chủ cơ sở trong quản lý xã hội ở Việt Nam hiện nay      

Tại đây

LƯU NGỌC TỐ TÂM

                       

                                   

Quy định pháp luật về sự tham gia của người dân vào quản lý nhà nước ở cấp cơ sở trong nền hành chính hiện đại của Việt Nam

Tại đây

TRẦN QUANG HIỂN

                                   

                       

Bàn về văn hóa tố tụng của thẩm phán trong việc giải quyết vụ án theo quy định của luật tố tụng hành chính                   

Tại đây

ĐINH THỊ XUÂN HÒA 

Cần góc nhìn đa chiều trong lựa chọn đề tài Tuyên truyền về Đảng và công tác Xây dựng Đảng trên báo chí

Tại đây

PHẠM BÌNH DƯƠNG

                       

Sự thay đổi những giá trị biểu trưng của nhà báo trong kỷ nguyên số 

Tại đây

THỰC TIỄN - KINH NGHIỆM

LĂM PHUN ĐUÔN SỤ VĂN

                           

                       

Giải pháp phát huy vai trò phụ nữ tham gia lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị ở Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào                    

Tại đây

ĐỖ THỊ HÙNG THÚY

                           

 

Những điểm mới trong phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước

Tại đây

 

KHUẤT THỊ THANH VÂN

                                                   

                       

Một số kỹ năng học tập cơ bản trong dạy học theo định hướng phát triển năng lực tự học tại các trường đại học hiện nay

Tại đây

MAI THỊ QUỲNH LAN

 

                                                  

Những yếu tố ảnh hưởng đến khả năng có việc làm của sinh viên tốt nghiệp đại học                     

Tại đây

LÊ THỊ HẰNG

 

                                   

Đặc điểm về gia đình, tổ chức xã hội, đời sống tinh thần, tâm linh của người Khmer vùng Tây Nam Bộ

Tại đây

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG

         

                                  

Một số kinh nghiệm vận động nhân dân xây dựng nông thôn mới của các Đảng bộ xã ở tỉnh Vĩnh Long      

Tại đây

 

 

THÔNG TIN - TƯ LIỆU

PHẠM VĂN THẤU

                                   

Khoa Xuất bản nửa thế kỷ đào tạo và bồi dưỡng cán bộ xuất bản   

Tại đây

NGUYỄN VĂN CHIỀU

         

Một số vấn đề về đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số tại các đô thị ở nước ta hiện nay

Tại đây

NHÂN VẬT – DI SẢN

CHUÔNG LÀNG BÁO

“Họ sẽ giết tôi, tôi muốn về nhà!”          

SỰ KIỆN – BÌNH LUẬN

 

ẢNH CỦA BẠN

 

GIỚI THIỆU SÁCH

 

THẾ GIỚI TRONG LÒNG BÀN TAY

 

 

THÔNG TIN KHOA HỌC

 

TÓM TẮT

 


 

Xem thêm:

Tại Lễ Kỷ niệm 55 năm ngày thành lập Học viện báo chí và Tuyên truyền, Học viện vinh dự được đón tiếp nhiều Đại biểu lãnh đạo Đảng và Nhà nước, đặc biệt là sự có mặt và lời chúc mừng của đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh…

Mở đầu Tạp chí Lý luận chính trị và Truyền thông số tháng 4.2017, là “Bài phát biểu của Phó Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam ĐẶNG THỊ NGỌC THỊNH tại Lễ kỷ niệm 55 năm thành lập Học viện Báo chí và Tuyên tuyền”. Qua báo cáo và theo dõi bước phát triển của Học viện trong những năm qua, đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh đánh giá cao thành tích của Học viện về quy mô đào tạo, phương thức giảng dạy, chất lượng đào tạo,… và có đề nghị quan tâm thêm những nội dung như: Thi đua dạy tốt, học tốt, nghiên cứu khoa học tốt và hợp tác quốc tế sâu rộng, vững vàng đí lên trên tất các các lĩnh vực; Xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ, giảng viên; Tiếp tục đổi mới nội dung, chương trình, giáo trình, phương pháp giảng dạy; Đẩy mạnh và nâng cao hơn nữa chất lượng nghiên cứu khoa học; Tiếp tục hiện đại hóa, đồng bộ hóa sơ sở vật chất.

Sau Bài phát biểu là bài Diễn văn Kỷ niệm 55 năm thành lập Học viện Báo chí và Tuyên truyền của PGS, TS Trương Ngọc Nam, Bí thư đảng uỷ, Giám đốc Học viện. Trong bài Diễn văn, đồng chí Trương Ngọc Nam thay mặt lãnh đạo Học viện đã điểm lại những mốc son lịch sử, những thành tích đạt được trong suốt 55 năm xây dựng và trưởng thành đồng thời nêu lên một số bài học kinh nghiệm góp phần định hướng cho sự phát triển của Nhà trường trong thời gian tới.

Chuyên mục Nghiên cứu - trao đổi kỳ này giới thiệu đến bạn đọc bài viết: “Xây dựng tiềm lực trí tuệ Đảng trong giai đoạn đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ công cuộc đổi mới” của tác giả Đặng Hữu Toàn. Trong công cuộc đổi mới đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, Đảng Cộng sản Việt Nam đã nhiều lần khẳng định, phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt. Tiếp tục xây dựng Đảng với tư cách nhiệm vụ then chốt để Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, về phương thức lãnh đạo,… và nâng cao hơn nữa năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng. Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng cầm quyền, lãnh đạo cách mạng cần phải có trí tuệ và trí tuệ đó phải không ngừng nâng cao, nghĩa là phải thường xuyên xây dựng tiềm lực trí tuệ của Đảng.

Tiếp đến là bài viết của TS Trần thanh Giang: “Sự lãnh đạo của Đảng về xây dựng và phát triển đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới”. Bài viết trình bày một số hạn chế, khuyết điểm trong sự lãnh đạo của Đảng về xây dựng và phát triển đội ngũ trí thức ở nước ta những năm qua, và tác giả giải quyết đồng bộ các giải pháp để tạo cơ sở để xây dựng đội ngũ trí thức ngày càng lớn mạnh về số lượng, hợp lý về cơ cấu, cống hiến sức lực và trí tuệ ngày càng cao đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong thời gian tới.

TS Lưu Ngọc Tố Tâm với bài viết “Quy định pháp luật về sự tham gia của người dân vào quản lý nhà nước ở cấp cơ sở trong nền hành chính hiện đại của Việt Nam” đã khẳng định: Đơn vị hành chính cấp cơ sở gồm xã, phường và thị trấn, có vị trí đặc biệt trong hệ thống chính quyền bốn cấp ở nước ta, là nơi trực tiếp triển khai mọi chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, nơi diễn ra các quan hệ trực tiếp giữa chính quyền và nhân dân. Đây cũng là nơi nhân dân có đủ điều kiện để thực hiện dân chủ trực tiếp một cách rộng rãi nhất. Trong bài viết này, tác giả bàn đến việc tham gia của người dân vào quản lý nhà nước ở cấp cơ sở với tư cách thực hiện quyền dân chủ và đây cũng là một trong những nội dung của nền hành chính hiện đại của nhà nước pháp quyền Việt Nam.

“Cần góc nhìn đa chiều trong lựa chọn đề tài tuyên truyền về Đảng và công tác xây dựng Đảng trên báo chí” của TS Đinh thị Xuân Hòa đã đưa ra: Để trả lời câu hỏi :Làm thế nào để nâng cao hiệu quả của hoạt động báo chí về công tác xây dựng Đảng hiện nay? Theo tác giả, cần phải có góc nhìn đa chiều trong việc lựa chọn đề tài, bởi đó là khởi nguồn để có những sản phẩm báo chí về Đảng và công tác Đảng thiết thực, ý nghĩa và hấp dẫn.         

Cũng trong chuyên mục này, bạn đọc sẽ được lĩnh hội nhiều kiến thức hữu ích qua các bài báo khác như: “Nâng cao đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ công chức ở Việt Nam hiện nay” của tác giả Nguyễn Thị Ngọc Hoa; “Sự thay đổi của những giá trị bền vững nhà báo trong kỷ nguyên số” của tác giả Phạm Bình Dương.

Chuyên mục Thực tiễn, Kinh nghiệm kỳ này, mở đầu là bài viết: “Giải pháp phát huy vai trò phụ nữ tham gia lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị ở Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào” của tác giả Lăm Phun Đuôn Sụ Văn. Từ việc đưa ra những thành tựu bước đầu trong việc tham gia lãnh đạo, quản lý của phụ nữ so với nam giới vẫn còn tồn tại khoảng cách chênh lệch khá lớn: phụ nữ tham gia cấp ủy đảng các cấp hết sức khiêm tốn, xu hướng tỷ lệ nữ tham gia Ban Chấp hành Trung ương qua các nhiệm kỳ có tăng nhưng rất chậm, định kiến về năng lực lãnh đạo của phụ nữ vẫn còn..., tác giả đưa ra một số giải pháp để góp phần tăng tỷ lệ phụ nữ lãnh đạo, quản lý các cấp, nhất là cấp Trung ương ở CHDCND Lào hiện nay.

Tiếp đến là bài viết: “Một số kỹ năng học tập cơ bản trong dạy học theo định hướng phát triển năng lực tự học tại các trường đại học hiện nay” của tác giả Khuất Thị Thanh Vân. Bài viết này tác giả đã đề cập đến một số kỹ năng cơ bản và cần thiết mà quá trình dạy học, người giảng viên cần hướng dẫn để sinh viên có được kỹ năng tự học - kỹ năng vô cùng quan trọng của một con người không chỉ ở bậc học đại học mà còn trong suốt cả cuộc đời.

Tác giả Mai Thị Quỳnh Lan với bài “Những yếu tố ảnh hưởng đến khả năng có việc làm của sinh viên tốt nghiệp đại học”, đã phân tích kết quả khảo sát được thực hiện năm 2016 về khả năng có việc làm của sinh viên tốt nghiệp Đại học Quốc gia Hà Nội. Theo đó, phần kiến thức lý thuyết chung và đại cương trong chương trình đào tạo cho tất cả các ngành không tạo ra hiệu quả đồng nhất. Kiến thức thực tế liên quan đến ngành học của sinh viên tốt nghiệp đại học chưa đáp ứng tốt yêu cầu cơ bản của công việc. Các kỹ năng “Năng lực phân tích, tổng hợp”, “Năng lực sáng tạo”, “Năng lực tự chủ, làm việc độc lập”, “Kỹ năng làm việc nhóm”, và “Kỹ năng giao tiếp” chưa đáp ứng yêu cầu tìm việc. Từ kết quả khảo sát này sẽ là những gợi ý cho việc đưa ra các kiến nghị về cải tiến chương trình đào tạo nhằm tăng khả năng có việc làm cho sinh viên tốt nghiệp Đại học Quốc gia Hà Nội nói riêng và sinh viên Việt Nam nói chung

Cũng trong chuyên mục này, bạn đọc còn được tiếp cận với những bài viết của các tác giả như: “Những điểm mới trong phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước”, tác giả Đỗ Thị Hùng Thúy; “Đặc điểm về gia đình, tổ chức xã hội, đời sống tinh thần, tâm linh của người Khmer vùng Tây Nam Bộ”, tác giả Lê Thị Hằng; “Một số kinh nghiệm vận động nhân dân xây dựng nông thôn mới của các Đảng bộ xã ở tỉnh Vĩnh Long”, tác giả Nguyễn Thị Phương;

Chuyên mục Thông tin – Tư liệu kỳ này giới thiệu với bạn đọc bài viết: “Khoa Xuất bản nửa thế kỷ đào tạo và bồi dưỡng cán bộ xuất bản” của tác giả Phạm Văn Thấu. Và bài viết: “Một số vấn đề về đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số tại các đô thị ở nước ta hiện nay” của tác giả nguyễn Văn Chiều.

Ngoài ra, các chuyên mục như Chuông làng báo, Ảnh của bạn, Sự kiện – bình luận, Giới thiệu sách, Thế giới trong lòng bàn tay, Thông tin khoa học vẫn đều đặn ra mắt bạn đọc.

Trân trọng giới thiệu!

 

 

 

Học viện Báo chí & Tuyên truyền