Thứ sáu 17/08/2018 18:35 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Mục lục Tạp chí Lý luận chính trị và Truyền thông số tháng 3/2017

Thứ năm 13/04/2017 13:42

Ban biên tập TCLLCT&TT trân trọng giới thiệu Mục lục Tạp chí LLCT&TT số tháng 3/2017

TẠP CHÍ LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ VÀ TRUYỀN THÔNG

SỐ THÁNG 3 NĂM 2017

 

  LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ VÀ TRUYỀN THÔNG TẠP CHÍ XUẤT BẢN HẰNG THÁNG SỐ THÁNG 3 – 2017

ISSN: 1859 – 1485

 

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

 

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

 

Chủ tịch

PGS,TS. TRƯƠNG NGỌC NAM

Phó Chủ tịch

PGS,TS. PHẠM HUY KỲ

Ủy viên

PGS,TS. TÔ HUY RỨA

TS. ĐINH THẾ HUYNH

GS,TS. TẠ NGỌC TẤN

GS,TS. LÊ HỮU NGHĨA

GS,TS. PHẠM VĂN ĐỨC

PGS,TS. LƯU VĂN AN

PGS,TS. NGUYỄN VŨ TIẾN

PGS,TS. HOÀNG ANH

PGS,TS. HOÀNG ĐÌNH CÚC

PGS,TS. LƯƠNG KHẮC HIẾU

GS,TS. DƯƠNG XUÂN NGỌC

PGS,TS. TRẦN VĂN HẢI

PGS,TS. NGUYỄN VĂN DỮNG

TS. TRẦN XUÂN HỌC

 

Tổng biên tập:

PGS,TS. PHẠM HUY KỲ

 

Phó Tổng biên tập:

PGS,TS. TRƯƠNG THỊ KIÊN

PGS,TS. PHẠM MINH SƠN

 

Tòa soạn:

36 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 04.37.546.936 máy lẻ 414

Fax: 04.37548.949

Giấy phép xuất bản:

Số 244/GP-BVHTT cấp ngày 8.5.2001

Email: llcttt1994@yahoo.com.vn

 

MỤC LỤC

 

Giới thiệu

NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

 

 

TẠ NGỌC TẤN

                       

Nhà báo Trường Chinh: “Dùng bút làm đòn chuyển xoay chế độ” (Phần 2)

                       

 

Tại đây

 

MẠCH QUANG THẮNG

                                   

Xây dựng phong cách cán bộ Đoàn Thanh niên hiện nay  

 

Tại đây

LÊ ĐÌNH NĂM

                                   

                       

Giá trị khoa học trong tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục

 

Tại đây

NGUYỄN THỊ PHI YẾN

                       

Quan điểm toàn diện của Đảng về giải quyết mối quan hệ giữa độc lập, tự chủ và hội nhập quốc tế ở Việt Nam               

 

Tại đây

NGUYỄN THỊ NGỌC HOA

                       

                                   

                       

Tiếp tục cải cách hành chính nhà nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

 

Tại đây

VŨ MINH THÀNH

                                   

                       

Tư tưởng V.I.Lênin về sử sụng chuyên gia tư sản: giá trị lịch sử và ý nghĩa đối với Việt Nam hiện nay 

 

Tại đây

NGUYỄN THỊ TỐ QUYÊN

                                               

                       

Văn hóa ứng xử nơi công sở                                    

 

Tại đây

NGUYẾN ĐỒNG ANH

                       

                                   

Mạng xã hội - xu hướng và ứng dụng trong truyền thông, thương mại

 

Tại đây

TRẦN MINH HOA

                                   

                       

Mô hình đa dạng hóa các kênh truyền thông nhằm tăng cường tương tác giữa cơ quan quản lý và người dân của chính quyền thành phố Seoul

 

Tại đây

ĐÀO THU HIỀN

                       

Vận dụng nguyên tắc phương pháp luận biện chứng duy vật trong xác định phương pháp xử lý tình huống công tác tư tưởng khi phát sinh điểm nóng môi trường

 

 Tại đây

THỰC TIỄN - KINH NGHIỆM

TRẦN HẢI MINH

                       

                       

                          

Ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên trong bối cảnh hiện nay                   

 

Tại đây

PHẠM THỊ OANH - NGUYẾN THỊ GIANG

                       

Những giá trị tiêu biểu của Phật giáo với việc xây dựng đạo đức con người Việt Nam mới                              

 

Tại đây

 

VŨ THỊ NGỌC THÙY

                       

                       

Hoạt động đào tạo xuất bản đối diện với các xu hướng phát triển của ngành                       

 

Tại đây

VŨ THỊ THU QUYÊN

                       

                              

      

         

Giải quyết việc làm ở nước ta trong giai đoạn hiện nay                        

 

Tại đây

DƯƠNG NGỌC ANH

                       

                                   

                   

Sử dụng chính sách kinh tế vĩ mô trong bảo vệ môi trường - bài học kinh nghiệm của Chilê

 

Tại đây

DƯƠNG THỊ THU HƯƠNG

                                   

 

Thực trạng vấn đề có đồng thời nhiều hành vi rủi ro ở học sinh trung học phổ thông tại Hà Nội                 

 

Tại đây

 

 

NGUYỄN MẬU HẠNH

                       

Nâng cao chất lượng công tác tư tưởng trong Trung  đoàn Cảnh sát bảo vệ mục tiêu cơ quan đại diện ngoại giao hiện nay                               

 

Tại đây

THÔNG TIN - TƯ LIỆU

TRƯƠNG THỊ HOÀNG YẾN

                       

                                   

                  

Phát triển bền vững ngành chè ở Việt Nam hiện nay

                       

 

Tại đây

NHÂN VẬT – DI SẢN

 

 

 

 

 

 

CHUÔNG LÀNG BÁO: Lắm tiền không mua được tiền đâu

 

            

ẢNH CỦA BẠN

 

 

SỰ KIỆN – BÌNH LUẬN

 

 

GIỚI THIỆU SÁCH

 

 

THẾ GIỚI TRONG LÒNG BÀN TAY

 

 

 

THÔNG TIN KHOA HỌC

 

 

TÓM TẮT

 

 

 

 

 

 

 

Học viện Báo chí & Tuyên truyền