Thứ sáu 17/08/2018 18:35 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Mục lục Tạp chí Lý luận chính trị và Truyền thông số tháng 2/2017

Thứ năm 13/04/2017 12:24

Ban biên tập TCLLCT&TT trân trọng giới thiệu Mục lục Tạp chí LLCT&TT số tháng 2/2017

 

TẠP CHÍ LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ VÀ TRUYỀN THÔNG

SỐ THÁNG 2 NĂM 2017

 

LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ VÀ TRUYỀN THÔNG TẠP CHÍ XUẤT BẢN HẰNG THÁNG SỐ THÁNG 2 – 2017

ISSN: 1859 – 1485

 

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

 

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

 

Chủ tịch

PGS,TS. TRƯƠNG NGỌC NAM

Phó Chủ tịch

PGS,TS. PHẠM HUY KỲ

Ủy viên

PGS,TS. TÔ HUY RỨA

TS. ĐINH THẾ HUYNH

GS,TS. TẠ NGỌC TẤN

GS,TS. LÊ HỮU NGHĨA

GS,TS. PHẠM VĂN ĐỨC

PGS,TS. LƯU VĂN AN

PGS,TS. NGUYỄN VŨ TIẾN

PGS,TS. HOÀNG ANH

PGS,TS. HOÀNG ĐÌNH CÚC

PGS,TS. LƯƠNG KHẮC HIẾU

GS,TS. DƯƠNG XUÂN NGỌC

PGS,TS. TRẦN VĂN HẢI

PGS,TS. NGUYỄN VĂN DỮNG

TS. TRẦN XUÂN HỌC

 

Tổng biên tập:

PGS,TS. PHẠM HUY KỲ

 

Phó Tổng biên tập:

PGS,TS. TRƯƠNG THỊ KIÊN

PGS,TS. PHẠM MINH SƠN

 

Tòa soạn:

36 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 04.37.546.936 máy lẻ 414

Fax: 04.37548.949

Giấy phép xuất bản:

Số 244/GP-BVHTT cấp ngày 8.5.2001

Email: llcttt1994@yahoo.com.vn

 

MỤC LỤC

Giới thiệu

NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

 

PHAN QUANG

                       

                       

Chữ quốc ngữ và vai trò của nó trong văn hiến Việt Nam (Phần 2)

Tại đây

TẠ NGỌC TẤN

                       

                       

Nhà báo Trường Chinh: “Dùng bút làm đòn chuyển xoay chế độ” (Phần 1)

Tại đây

NGUYỄN XUÂN TRUNG

                       

Hồ Chí Minh với việc giải quyết mối quan hệ giữa dân tộc với giai cấp, tôn giáo trong Mặt trận Việt Minh

Tại đây

DOÃN THỊ CHÍN - PHAN DUY ANH

                       

Từ “thân dân” đến “dân chủ” qua kiến giải của Hồ Chí Minh

Tại đây

HOÀNG ANH - ĐÀO TUẤN ANH

                                   

                       

90 năm tác phẩm Đường cách mệnh và ý nghĩa đối với công tác đào tạo cán bộ lý luận cho cách mạng Việt Nam

Tại đây

BÙI THỊ KIM HẬU

                                               

                       

Tiến bộ xã hội - điều kiện để thực hiện công bằng xã hội ở Việt Nam hiện nay

Tại đây

ĐINH THỊ THU HẰNG

                                   

                       

Báo chí - người bạn đồng hành với hoạt động lãnh đạo, quản lý của Đảng và Nhà nước ta        

Tại đây

VŨ THANH VÂN

                                   

Đào tạo báo chí tích hợp và báo chí đa phương tiện trong bối cảnh thay đổi truyền thông

Tại đây

TRƯƠNG THỊ KIÊN            

                       

                       

Vận động của báo chí dưới tác động của xu hướng truyền thông mạng xã hội

Tại đây

HANS - PETER RODENBERG:

                       

Thách thức cũ, cơ hội mới: Đánh giá những biến đổi kỹ thuật số của báo chí (Phần 2)

 Tại đây

THỰC TIỄN - KINH NGHIỆM

NGUYỄN THỊ THU HÀ

                       

                          

Nhân tố tác động đến quan hệ song phương Việt Nam - Ấn Độ trong giai đoạn hiện nay                 

Tại đây

NGÔ HOÀNG ANH - LÊ THỊ THU HIỀN

                       

                             

Công tác tư tưởng trong đấu tranh phòng, chống “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch giai đoạn hiện nay                 

 

Tại đây

NGUYỄN THỊ NGỌC HOA

                       

Đổi mới đánh giá công chức ở Việt Nam hiện nay

                       

Tại đây

VŨ HÀO QUANG

                                   

 

                       

 

                                                  

Vai trò tuổi và chính sách đối với người cao tuổi trí thức                  

Tại đây

LÊ THỊ THẢO

                                   

                   

Nâng cao hiệu quả giảng dạy tư tưởng Hồ Chí Minh trong các trường đại học hiện nay     

Tại đây

PHAN SỸ THANH - NGUYỄN CHÍ HIỆN

                                   

 

 

 

Chuyển biến từ việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở Đảng bộ huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh                        

Tại đây

NGUYỄN XUÂN PHONG - HÀ SỸ NGUYÊN

                          

 

                       

Sự phối hợp giữa truyền thông với các cơ quan quản lý trong việc xử lý khủng hoảng - kinh nghiệm Hàn Quốc                             

Tại đây

PHẠM THỊ THANH TỊNH

                                   

                       

Lối đi nào cho báo chí địa phương trong xu thế truyền thông đa phương tiện         

 Tại đây

THÔNG TIN - TƯ LIỆU

NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG

                       

                                   

                  

Sử dụng Internet - một phương pháp tự học tiếng Anh hiệu quả đối với sinh viên đại học ở Việt Nam 

 

Tại đây

NHÂN VẬT – DI SẢN

 

 

 

 

CHUÔNG LÀNG BÁO

Một chuyện tồi tệ kiểu Mỹ                   

ẢNH CỦA BẠN

 

SỰ KIỆN – BÌNH LUẬN

 

GIỚI THIỆU SÁCH

 

THẾ GIỚI TRONG LÒNG BÀN TAY

 

 

THÔNG TIN KHOA HỌC

 

TÓM TẮT

 

 

 

 

Học viện Báo chí & Tuyên truyền