Thứ sáu 17/08/2018 18:34 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Mục lục Tạp chí Lý luận chính trị và Truyền thông số tháng 12/2016

Thứ năm 16/02/2017 20:58

Ban biên tập TCLLCT&TT trân trọng giới thiệu Mục lục Tạp chí LLCT&TT số tháng 12/2016

TẠP CHÍ LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ VÀ TRUYỀN THÔNG

SỐ THÁNG 12 NĂM 2016

 

  LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ VÀ TRUYỀN THÔNG TẠP CHÍ XUẤT BẢN HẰNG THÁNG SỐ THÁNG 12 – 2016

ISSN: 1859 – 1485

 

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

 

 

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

 

Chủ tịch

PGS,TS. TRƯƠNG NGỌC NAM

Phó Chủ tịch

PGS,TS. PHẠM HUY KỲ

Ủy viên

PGS,TS. TÔ HUY RỨA

TS. ĐINH THẾ HUYNH

GS,TS. TẠ NGỌC TẤN

GS,TS. LÊ HỮU NGHĨA

PGS,TS. PHẠM VĂN ĐỨC

PGS,TS. LƯU VĂN AN

PGS,TS. NGUYỄN VŨ TIẾN

PGS,TS. HOÀNG ANH

PGS,TS. HOÀNG ĐÌNH CÚC

PGS,TS. LƯƠNG KHẮC HIẾU

GS,TS. DƯƠNG XUÂN NGỌC

PGS,TS. TRẦN VĂN HẢI

PGS,TS. NGUYỄN VĂN DỮNG

TS. TRẦN XUÂN HỌC

 

Tổng biên tập:

PGS,TS. PHẠM HUY KỲ

 

Phó Tổng biên tập:

PGS,TS. TRƯƠNG THỊ KIÊN

PGS,TS. PHẠM MINH SƠN

 

Tòa soạn:

36 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 04.37.546.936 máy lẻ 414

Fax: 04.37548.949

Giấy phép xuất bản:

Số 244/GP-BVHTT cấp ngày 8.5.2001

Email: llcttt1994@yahoo.com.vn

 

MỤC LỤC

Giới thiệu

HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM 55 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỌC VIỆN BC-TT

 

VƯƠNG ĐÌNH VƯỢNG                

Những quyết định khó quên

Tại đây

 

LƯU NGUYỄN

Chuyên ngành phát thanh của chúng tôi

Tại đây

HÀ VŨ 

                        

Đảng bộ Học viện Báo chí - Tuyên truyền - dấu mốc 55 năm

Tại đây

TRẦN VŨ

Đoàn thanh niên Học viện Báo chí - Tuyên truyền

Tại đây

KHÁNH NGUYÊN

Hoạt động Công đoàn Học viện Báo chí-Tuyên truyền

Tại đây

NGHIÊN CỨU – TRAO ĐỔI

HÀ ĐỨC LONG

                          

“Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến” - giá trị lịch sử và hiện thực              

 

 

Tại đây

LÊ THỊ THÚY BÌNH                            

                             

Biện chứng giữa phát triển kinh tế và nâng cao dân trí trong tư tưởng Hồ Chí Minh         

 

Tại đây

 

 PHẠM MINH SƠN

                       

Kinh nghiệm đối ngoại công chúng của một số nước lớn trên thế giới thế giới

Tại đây

ĐỖ VĂN TRƯỜNG  

 

                                                  

Góp phần phát huy vai trò của trí thức khoa học xã hội và nhân văn quân sự trong đấu tranh làm thất bại âm mưu “phi chính trị hóa” quân đội           

Tại đây

CAO QUỐC HOÀNG

                   

Vai trò của chính sách đối với sự ổn định và phát triển xã hội               

Tại đây

HANS - PETER RODENBERG             

Thách thức cũ, cơ hội mới: đánh giá những biến đổi kỹ thuật số của báo chí  

 

Tại đây

 

 

TRẦN BẢO KHÁNH                                                            

Phỏng vấn – thể loại báo chí đặc sắc trên truyền hình   

 

Tại đây

THỰC TIỄN – KINH NGHIỆM

LÊ CAO VINH

                                   

                  

“Con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự nghiệp cách mạng” - nội dung cơ bản và xuyên suốt trong tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh              

 

Tại đây

NGHIÊM SỸ LIÊM

                               

Đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước nhằm thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội    

 

Tại đây

BÙI HOÀNG THAO

                                   

                                        

Một số tiêu chí đánh giá nội dung, chương trình giáo dục lý luận chính trị trong các trường đại học hiện nay    

Tại đây

ĐINH THỊ THÚY HẰNG

Sự bùng nổ mạng xã hội: dạy gì cho sinh viên báo chí

 Tại đây

TRẦN THỊ VÂN ANH

                                                  

Đặc điểm và yêu cầu sử dụng ngôn ngữ trong tác phẩm báo chí đa phương tiện    

Tại đây

NGUYỄN THỊ MINH HIỀN – MAI THỊ HẰNG THU

                                               

Một số vấn đề về hình ảnh người phát ngôn trong cơ quan hành chính nhà nước hiện nay

 

Tại đây

PHÓ THANH HƯƠNG – BÙI THU HƯƠNG

Đánh giá thực trạng ảnh hưởng của mạng xã hội đối với sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Tại đây

ĐOÀN THỊ THANH HUYỀN

                                   

Những yếu tố ảnh hưởng đến giáo dục trẻ em hiện nay         

Tại đây

PHAN THANH THANH

Một số vấn đề lý luận về vốn nhân lực trong kinh tế học

 Tại đây

THÔNG TIN – TƯ LIỆU

 NGUYỄN HOÀNG YẾN

                  

Truyền thông chính sách quảng bá văn hóa qua truyền hình của Hàn Quốc   

Tại đây

THU TRANG

10 quy định đạo đức nghề nghiệp của người làm báo

 Tại đây

TRẦN HOA PHƯỢNG

                       

Vai trò của quản lý nhà nước trong việc định hướng TPP đối với doanh nghiệp Việt Nam

Tại đây

NHÂN VẬT – DI SẢN

 

CHUÔNG LÀNG BÁO

 

SỰ KIỆN – BÌNH LUẬN

 

ẢNH CỦA BẠN

 

GIỚI THIỆU SÁCH

 

THẾ GIỚI TRONG LÒNG BÀN TAY

 

THÔNG TIN KHOA HỌC

 

 

Học viện Báo chí & Tuyên truyền