Thứ sáu 17/08/2018 18:35 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Mục lục Tạp chí Lý luận chính trị và Truyền thông số tháng 11/2017

Thứ ba 05/12/2017 15:13

Brief introduction the contents of the Journal of Political theories and Communication Issue 11.2017

MỤC LỤC TẠP CHÍ LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ VÀ TRUYỀN THÔNG SỐ THÁNG 11 NĂM 2017

LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ VÀ TRUYỀN THÔNG TẠP CHÍ XUẤT BẢN HẰNG THÁNG SỐ THÁNG 11 – 2017

ISSN: 1859 – 1485

 

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

 

 

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch

PGS,TS TRƯƠNG NGỌC NAM

Phó Chủ tịch

PGS,TS PHẠM HUY KỲ

Ủy viên

PGS,TS TÔ HUY RỨA

TS ĐINH THẾ HUYNH

GS,TS TẠ NGỌC TẤN

GS,TS LÊ HỮU NGHĨA

GS,TS PHẠM VĂN ĐỨC

PGS,TS LƯU VĂN AN

PGS,TS NGUYỄN VŨ TIẾN

PGS,TS HOÀNG ANH

PGS,TS HOÀNG ĐÌNH CÚC

PGS,TS LƯƠNG KHẮC HIẾU

GS,TS DƯƠNG XUÂN NGỌC

PGS,TS TRẦN VĂN HẢI

PGS,TS NGUYỄN VĂN DỮNG

TS TRẦN XUÂN HỌC

 

Tổng biên tập:

PGS,TS. PHẠM HUY KỲ

 

Phó Tổng biên tập:

PGS,TS. TRƯƠNG THỊ KIÊN

PGS,TS. PHẠM MINH SƠN

 

Tòa soạn:

36 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 04.37.546.936 máy lẻ 414

Fax: 04.37548.949

Giấy phép xuất bản:

Số 244/GP-BVHTT cấp ngày 8.5.2001

Email: llcttt1994@yahoo.com.vn

 

 

MỤC LỤC

GIỚI THIỆU

NGHIÊN CỨU – TRAO ĐỔI

NGUYỄN ĐỨC BÌNH

                  

Những bài học quý của Cách mạng tháng Mười đối với cách mạng Việt Nam 

Tại đây

NGUYỄN THỊ HỒNG - VŨ QUỐC CƯỜNG

                  

Văn hóa Đảng trong văn hóa chính trị Việt Nam hiện nay            

Tại đây

TRƯƠNG NGỌC NAM - PHẠM HƯƠNG TRÀ

Tham nhũng chính sách: một số giải pháp

Tại đây

LÊ XUÂN HOA – LÊ VĂN PHỤC

Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao-kinh nghiệm thế giới và vấn đề đặt ra ở Việt Nam hiện nay

Tại đây

ĐAVON BUTTHANUVÔNG

                  

Các yếu tố tác động đến nguồn nhân lực chất lượng cao của nước CHDCND Lào hiện nay     

Tại đây

NGUYỄN HẢI YẾN

                  

Tư tưởng Hồ Chí Minh về kỷ luật của Đảng và ý nghĩa với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay

Tại đây

LƯU HUYỀN TRANG

Cuộc đấu tranh chống quan điểm sai trái trong văn học, nghệ thuật và vai trò tham mưu của Ban Tuyên giáo trên lĩnh vực văn hóa, văn nghệ theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

Tại đây

NHẠC PHAN LINH

Những khía cạnh quyền con người, an ninh con người từ ảnh báo chí về trẻ em

Tại đây

NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN

Truyền thông về cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam trên báo chí

Tại đây

TRẦN HỒNG ĐỨC – LÊ MINH ĐỨC

Tiếp tục hoàn thiện vai trò quản lý nhà nước trong phát triển hệ thống đại học, cao đẳng tư thục ở Việt Nam đến năm 2020 tầm nhìn 2030

Tại đây

THỰC TIỄN – KINH NGHIỆM

 

DOÃN THỊ CHÍN-LÊ THỊ THẢO

 

Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác dân vận và ý nghĩa đối với công tác dân vận trong giai đoạn hiện nay

Tại đây

TỪ LƯƠNG

Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong tình hình mới

Tại đây

PHAN HOÀNG QUỲNH

Giải pháp đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Tại đây

BÙI THỊ KIM HẬU

Nghiên cứu và giảng dạy về Cách mạng tháng Mười Nga trong chuyên ngành Chủ nghĩa xã hội khoa học ở Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Tại đây

LÊ THÚY HẰNG

Truyền thông cảm xúc - xu hướng của truyền thông hiện đại    

Tại đây

NGÔ BÍCH NGỌC

Gói tin tức đa phương tiện trên báo điện tử - khái niệm, đặc điểm và phân loại

Tại đây

NGUYỄN VĂN TRƯỜNG

Giải pháp đổi mới nội dung chương trình phát thanh thời sự của đài cấp tỉnh ở Việt Nam hiện nay

Tại đây

THÔNG TIN – TƯ LIỆU

NGUYỄN THỊ KIM OANH

Đinh Hữu Dư - nhà báo chân chính, tấm gương sáng của sinh viên trường Báo

Tại đây

NHÂN VẬT – DI SẢN

CHUÔNG LÀNG BÁO: Khaisilk khai tử

SỰ KIỆN – BÌNH LUẬN

ẢNH CỦA BẠN

GIỚI THIỆU SÁCH

THẾ GIỚI TRONG LÒNG BÀN TAY

HỘI THẢO KHOA HỌC

ĐỀ TÀI KHOA HỌC

MỤC LỤC TIẾNG ANH

Xem thêm:

Tạp chí Lý luận chính trị và Truyền thông số tháng 11 năm 2017 đã được phát hành trên toàn quốc.

Mở đầu chuyên mục Nghiên cứu – Trao đổi là bài viết “Những bài học quý của Cách mạng tháng Mười đối với cách mạng Việt Nam” của tác giả Nguyễn Đức Bình. Cách mạng tháng Mười đã để lại nhiều bài học quý giá, khẳng định tính sáng tạo trong luận điểm của Lênin, rằng trong thời đại đế quốc chủ nghĩa, cách mạng vô sản, dưới hình thức này hay hình thức khác, có thể nổ ra và giành thắng lợi ở một nước. Cách mạng tháng Mười Nga đã mở ra khả năng cho những nước chậm phát triển về kinh tế, sau khi thực hiện thắng lợi cách mạng dân tộc dân chủ, có thể tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội, bỏ qua giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa.

Tiếp đến, bài viết “Tham nhũng chính sách: một số giải pháp” của nhóm tác giả Trương Ngọc Nam- Phạm Hương Trà.  Các giải pháp ngăn ngừa tham nhũng chính sách đã được lồng ghép trong nhiều biện pháp nhưng tỏ ra chưa có hiệu quả. Trong nghiên cứu khảo sát này, những người được hỏi cho rằng, yếu tố con người, nhân lực là quan trọng nhất, tiếp đến là việc đưa thông tin về chính sách công khai, minh bạch cũng như giải pháp từ công tác rà soát cơ chế hiện hành cần được tiến hành thường xuyên. Bên cạnh đó, việc tuân thủ pháp luật nghiêm minh trong việc xử lý những chủ thể tham nhũng là giải pháp không thể bỏ qua.      

Bài viết “Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao - kinh nghiệm thế giới và vấn đề đặt ra ở Việt Nam hiện nay” của nhóm tác giả Lê Xuân Hoa – Lê Văn Phục đã giới thiệu khái quát một số kinh nghiệm của các nước trên thế giới đã thành công trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, góp phần quan trọng cho sự thúc đẩy nền kinh tế phát triển như Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Singgapore, Pháp, Đức, Hoa Kỳ, Canada. Trên cơ sở những kinh nghiệm đó, các tác giá đã đưa ra những bài học quan trọng mang tính định hướng cho Việt Nam: muốn nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thì việc đầu tiên và quan trọng nhất là phải đầu tư, phát triển nền giáo dục - đào tạo.

Tác giả Đavon Butthanuvông với bài viết “Các yếu tố tác động đến nguồn nhân lực chất lượng cao của nước CHDCND Lào hiện nay” đã khái quát những yếu tố cơ bản, có quan hệ gắn bó, liên hệ mật thiết, tác động qua lại với nhau và không ngừng chuyển hóa cho phù hợp với sự phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của nước CHDCND Lào hiện nay cũng như trong tương lai.

Bài viết “Truyền thông về cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam trên báo chí” của tác giả Nguyễn Thị Thanh Huyền – Phạm Chiến Thắng đi sâu thống kê, phân tích nội dung, hình thức, nguồn phát, tính chất thông tin… của các thông điệp chính trong cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trên các loại hình báo chí từ năm 2010 đến nay. Kết quả nghiên cứu chỉ ra tỷ lệ của các nhóm nội dung thông điệp cơ bản nhất mà cuộc vận động này đề cập tới trên báo chí, trong đó tiêu biểu là thông tin tuyên truyền tích cực và trung lập chiếm phần lớn. Đồng thời, nghiên cứu cũng cho thấy có mối liên hệ chặt chẽ giữa nguồn tin, cơ quan báo chí, chủ đề, hình thức cũng như tính chất của thông điệp.

Ngoài ra, trong chuyên mục này, bạn đọc còn được tiếp cận với những nghiên cứu, tìm tòi mới của các tác giả, qua các bài viết sau: “Văn hóa Đảng trong văn hóa chính trị Việt Nam hiện nay” - tác giả Nguyễn Thị Hồng – Vũ Quốc Cường; “Tư tưởng Hồ Chí Minh về kỷ luật của Đảng và ý nghĩa với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay- tác giả Nguyễn Hải Yến;  “Cuộc đấu tranh chống quan điểm sai trái trong văn học, nghệ thuật và vai trò tham mưu của Ban Tuyên giáo trên lĩnh vực văn hóa, văn nghệ theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng” - tác giả Lưu Huyền Trang; “Những khía cạnh quyền con người, an ninh con người từ ảnh báo chí về trẻ em trong chiến tranh” – tác giả Nhạc Phan Linh;  Tiếp tục hoàn thiện vai trò quản lý nhà nước trong phát triển hệ thống đại học, cao đẳng tư thục ở Việt Nam đến năm 2020 tầm nhìn 2030” – tác giả Trần Hồng Đức – Lê Minh Đức.

Chuyên mục Thực tiễn – Kinh nghiệm kỳ này gửi đến bạn đọc các bài viết đáng chú ý như: “Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác dân vận và ý nghĩa đối với công tác dân vận trong giai đoạn hiện nay” của tác giả Doãn Thị Chín – Lê Thị Thảo. Ở bài viết này, tác giả nhấn mạnh Hồ Chí Minh là một nhà dân vận lớn, là tấm gương mẫu mực về vận động nhân dân. Thực tiễn 87 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, những tư tưởng đúng đắn của Hồ Chí Minh về dân vận đã huy động cao nhất sức mạnh của toàn dân, làm nên những thắng lợi vĩ đại. Ngày nay, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đòi hỏi phải vận dụng sáng tạo những chỉ dẫn của Hồ Chí Minh về công tác dân vận vào đổi mới nội dung, phương thức cũng như xây dựng đội ngũ cán bộ dân vận đáp ứng yêu cầu phát triển của dân tộc và xu thế thời đại. Hiệu quả của công tác dân vận, sức mạnh của nhân dân chỉ có thể được phát huy khi công tác dân vận được thực hiện đúng và trúng, đi đúng đường lối nhân dân, mang lại lợi ích cho nhân dân.         

Bài viết “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong tình hình mới” của tác giả Từ Lương đã đưa ra thực trạng, những thành tựu cũng như hạn chế trong phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Mặt trận tổ quốc. Thực tiễn đang đặt ra một cách cấp thiết, phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa phương thức lãnh đạo của Đảng đối với toàn bộ hệ thống chính trị để năm bắt thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, lãnh đạo đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, đưa đát nước phát triển nhanh và bền vững, hội nhập quốc tế thành công, phấn đấu vì mục tiêu chung “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Và để tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong thời kỳ hội nhập, tác giả đã đưa ra một số giải pháp cơ bản trong bài viết.

Bài viết “Gói tin tức đa phương tiện trên báo điện tử - khái niệm, đặc điểm và phân loại” đã đưa ra khái niệm, đặc điểm và phân loại gói tin tức phương tiện trên báo mạng điện tử. Có 5 đặc điểm; có 4 loại hình gói tin tức đa phương tiện. Gói tin tức không chỉ đưa cách tiêu thụ đa phương tiện lên “đỉnh cao” mới mà ngay chính nội dung nó lựa chọn làm đề tài cũng sâu sắc hơn. Và độc giả thích điều đó. Bên cạnh đó, nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng, dù mấy năm gần đây người dùng điện thoại thông minh đọc tin tức ngày càng nhiều, họ vẫn có xu hướng thích đọc những bài viết dài (từ 1000 chữ trở lên), và thời gian lưu lại trên trang cũng thường cao gấp đôi khi đọc những bài ngắn.

Ngoài ra, bạn đọc còn được lĩnh hội nhiều kiến thức qua các bài viết như: “Giải pháp đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” – Tác giả Phan Hoàng Quỳnh; “Nghiên cứu và giảng dạy về Cách mạng tháng Mười Nga trong chuyên ngành Chủ nghĩa xã hội khoa học ở Học viện Báo chí và Tuyên truyền hiện nay” – tác giả Bùi Kim Hậu; “Truyền thông cảm xúc - xu hướng của truyền thông hiện đại” – tác giả Lê Thúy Hằng; “Giải pháp đổi mới đài phát thanh địa phương” – tác giả Nguyễn Văn Trường.

Chuyên mục Thông tin – Tư liệu kỳ này giới thiệu đến bạn đọc bài viết: “Đinh Hữu Dư - nhà báo chân chính, tấm gương sáng của sinh viên trường Báo” của tác giả Nguyễn Thị Kim Oanh.

Ngoài ra còn có các chuyên mục:

NHÂN VẬT – DI SẢN

 CHUÔN LÀNG BÁO

SỰ KIỆN – BÌNH LUẬN

ẢNH CỦA BẠN

GIỚI THIỆU SÁCH

THẾ GIỚI TRONG LÒNG BÀN TAY

THÔNG TIN KHOA HỌC

TÓM TẮT TIẾNG ANH

Trân trọng giới thiệu cùng độc giả!

Brief introduction the contens of the Journal of Political theories and Communication Issue 11.2017

The Journal of Political theories and Communication Issue 11.2017 is published nationwide.

Opening this issue, in the Research – Discussion Category, the Journal would like to introduce the paper: Lessons of the October Revolution  for the revolution of Vietnam of Nguyễn Đức Bình. According to the author, in the process of revolutionary struggle, the Communist Party of Vietnam has constantly developed its creativity and artistic leadership, by regularly analyzing and summarizing Vietnamese revolutionary experiences and learn selectively revolutionary methods of other countries. And the undeniable success of Vietnamese revolution is learning and creative application of the great lessons of the Russian October Revolution. It is the victory of raising spirit of national independence and socialism, strategic leadership, tactics and revolutionary methods...

The next paper is Party culture in Vietnam political culture of Nguyen Thi Hong – Vu Quoc Cuong. Party culture is the pinnacle, the most advanced part of the national culture. Party culture is the continuation and crystallization of the national culture, deeply penetrating into the national culture and typical of the national culture. Party culture is not coincidental, but rather a crystallization of a long and arduous revolutionary process. Absorbed from the diversity, humanistic culture traditions combined with the selective absorption of the cultural quintessence of mankind, from cultural activities, gradually latch on deeply in life, flourishing and developing incessantly in both breadth, depth and height.

The author Truong Ngoc Nam – Pham Huong Tra with the paper Corruption policy: some solutions indicates that solutions to prevent policy corruption which have been integrated in many measures appear to be ineffective. In this study, the respondents perceived that human factor – human resources – as the most important factor, followed by other factors which are the public and transparent policy communication and solutions drawn from more frequently conducted review of the existing mechanisms. In addition, strict enforcement of laws addressing corrupt subjects is not an ignorable solution.

The following paper is Training of high quality human resources: World experiences and lesson learnt for Vietnam of Le Xuan Hoa – Le Van Phuc. This article briefly introduces a number of experiences of some countries in the world that have succeeded in training high quality human resources, contributing significantly to the promotion of the development of economy such as Korea, Japan, China Singapore, France, Germany, the United States, Canada. On the basis of these experiences, the authors recommend several important lessons targeting Vietnam, which include, among others, investing and development in terms of training and education is the first and foreost important thing to do to improve the quality of human resources.

The paper named Factors affect high quality human resources of the Lao People's Democratic Republic today of Davon Butthanuvong indicates that developing human resources for the process of industrialization, modernization and international integration as well as the socio-economic development of the Lao People's Democratic Republic is a long term and difficult process. In this process, there are many factors influencing the process of formation and development of high quality human resources, however, in this article, the author only outlines the basic elements which have close relationship, contact, interaction and constantly transform to be agreeable to the development of high quality human resources of Lao PDR now and in the future.

Nguyen Hai Yen in the paper Ho Chi Minh's ideology regarding the Party discipline and its meaning to the Party construction and rectification work today confirms that Ho Chi Minh ideology on the Party's discipline includes a viewpoint system on principles and mottos, which are comprehensively demonstrated both in theory and practice, leading throughout the building and functioning process of our Party. However, in practice, the construction and rectification work of the party still have some limitations and shortcomings. To help the work of building and rectifying the Party in the present condition in accordance with the spirit of President Ho Chi Minh instruction, it is necessary to deeply grasp and apply his thought on the Party discipline in particular and on the work of the Party construction and rectification in general.

Alongside with national defense and security, the 12th National Party Congress identified that culture was one of the most important elements in the struggle to defeat all conspiracies, anti-breaking activities of enemy forces, "firmly protecting the Fatherland, maintaining a peaceful and stable environment". In the new situation with increasingly complicated expressions, the struggle against "peaceful evolution" in the field of culture and arts has never been reduced its difficulties and has put on the shoulders of culturalists - ideologists an extremely heavy mission. Therefore, the advising role for committees of the Propaganda and Training Commission at all levels should be paid special attention and strengthened the effectiveness in order to bring about quality and practical results for the struggle. Those are the contents of the paper Fighting against incorrect viewpoints in literature, arts and advisory roles of the Propaganda and Training Commission in the field of culture, arts in the spirit of the Resolution of the 12th Party Congress of  Luu Thi Huyen Trang.

Human rights and human security aspects from press photos of children in war is the title of the paper of Nhac Phan Linh. The paper presents that "The Napalm Girl" and "Syrian Kid on the Beach" are two famous photos of children in war. They contribute to the following fundamental messages of peace: (1) fighting and denouncing war crimes; (2) Strongly promoting the humanity and compassion of the public; (3) Calling for community responsibility, attitudes, actions against and end the war; (4) Setting international responsibilities and obligations in dealing with the consequences of war; improving living conditions of people in war zones; (5) Promoting social unity and peace-loving spirit. The value of these messages of peace is established, confirmed and increased on the basis of fundamental human rights and human security.

Nguyen Thi Thanh Huyen – Pham Chien Thang in the paper Communicating about the campaign "Vietnamese people prefer Vietnamese goods" on mass media helps reader to know that Research on the way to convey the messages of the mass media during social movements is an important research direction, which has scientific and practical significance. In the development process, the mass media always play a vital role in government campaigns. This paper is trying to provide a thorough insight into the content, the form, the source and the nature of the main messages used throughout the campaign "Vietnamese people prefer Vietnamese goods" in four types of media from 2010 to present. The research results show the proportion of the most basic message groups referred to in the media, which were dominated by positive and neutral messages. At the same time, the study also reveals a close link among the source, the press, the subject, the form and the nature of the message. 

Continuing to improve the role of the state’s management in developing a system of private universities and colleges in Vietnam to 2020, vision 2030 is the paper of Tran Hong Duc – Le Minh Duc. The author gives ideas that renovating the State’s management of private university and college sector in Vietnam now which aims to increase the autonomy, self-determination and social responsibility of the schools will help deeply change the relationship between the State and the schools. On the basis of thoroughly grasping the principle of perfecting the State’s management mechanism and policies on developing a system of private universities and colleges, in line with the aim to develop the training scale of the private universities and colleges, the author refers to three contents: 1. Establishing the vision and strategy for private tertiary - colleges education; 2. Finalizing mechanisms and policies to increase the operational efficiency of the private university - college sector; 3. Building and promulgating a Law on private tertiary education and Teachers' Law in order to further reform the legal institutional system in the private universities and colleges in Vietnam until 2020, vision to 2030.

The Practice – Experience Category of this issue includes some valuable papers, with the first paper named: Ho Chi Minh's thoughts on mass mobilization work and its meaning for the present mass mobilization work. Ho Chi Minh is a great mobilizer, exemplary example in terms of people mobilization. Over the past 87 years, under the leadership of the Party, Ho Chi Minh's righteous thoughts on mass mobilization have mobilized the highest power of the people, making great victories. Nowadays, the industrialization and modernization of the country requires creative application of Ho Chi Minh's instructions on mass mobilization work to renewing contents and methods as well as building a group of propagandists to meet with the requirements of national development and the new era.

The author Tu Luong in the paper Continuing to renew the Party's leadership style for the Vietnam Fatherland Front in the new situation evaluates that, the Vietnam Fatherland Front was founded, trained and led by the Communist Party of Vietnam and President Ho Chi Minh. Since its establishment (18.11.1930) up to now, in particular, more than 30 years of doi moi, under the proper leadership of the Party, the Fatherland Front and other mass organizations have made great contributions to gathering the great national unity block, contributing significantly to the country’s construction and defense. However, in the complex context of international and domestic situation which has impacted in all aspects of social life, requiring the Party to radically reform its leadership of the whole political system (includes the Fatherland Front) to seize opportunities, overcome difficulties and challenges to help the country develop quickly and sustainably.

 

Studying and following Ho Chi Minh's moral example has a long and continuous history. However, with different periods of revolution, studying and following Ho Chi Minh's ideas, ethics and style have different demands. Base on this idea stream, in the paper Solutions to promote learning and following the Ho Chi Minh's thought, morality and style, Phan Hoang Quynh outlines some solutions to clarify the fundamental contents and great value of Ho Chi Minh's thought, morality and style; to make his thought, morality and style truly become the spiritual foundation of social life, to build Vietnamese culture and people to meet revolutionary demands and tasks in the new period - the period of sustainable development and firm protection of the Socialist Republic of Vietnam.

Also in the Practice – Experience Category, Bui Thi Kim Hau has a paper named Researching and teaching on the October Revolution in Russia in the field of Scientific Socialism at the Academy of Journalism and Communication today. Since the October Revolution in Russia up to now, studying and teaching on the October Revolution in the field of Scientific Socialism have become an indispensable task of cadres and teachers in all education and training institutions and has contributed significantly to the promotion, protection and development of Marxism-Leninism in over the world as well as in Vietnam. In this article, the author analyzes the advantages and disadvantages of studying and lecturing on the October Revolution in Russian in the field of Scientific Socialism since the fall of Soviet Union and Eastern Europe.

In the fiel of communication, Le Thuy Hang in the paper Emotional communication – trends of modern communication confirms, rather than occupying the mind, the will of the public, today, the entertainment media is turning to emotional dominance and turning emotion into consciousness and action. It can be called emotional communication. The public's emotions about media products will be shared, spreading in the strongest and fastest manner. This format of communication has increasingly proved its strength, especially in the online world.

Ngo Bich Ngoc in Multimedia newspackage on online newspaper – Concept, characteristics and classification presents the concept, characteristics and classification of multimedia newspackage on online newspaper. There are 5 characteristics and 4 types of multimedia newspackage. Multimedia newspackages not only bring high quality visualization but also attractive journalism content. And readers like that. Besides, researches have proved that in recent years, smartphone users have shown their preference in reading long texts (1000 words or more) and increased time spent on page, which is often twice as much as it on short articles.

In the context of vibrant development of press life, the radio programs in many local stations have had almost no breakthrough innovations. Via studied by his own, the author Nguyen Van Truong in the paper named Solutions to local radio innovation comments that, the inherent habits in producing programs along with the fear of innovation are the reasons that have made the programs quality unable to meet the needs of audience and the development trend of modern press. The overall renewal of all programs, including current affairs program and firstly and fore mostly its content, is therefore becoming increasingly urgent.

The Information – Document Category  of the issue 11.2017 introduces the paper named Dinh Huu Du - a true journalist, a bright example for the Press University’s students. This is a moved stories about journalist Dinh Huu Du. About 12 PM on October 11, the Thia bridge (in Nghia Lo town, Yen Bai province) suddenly collapsed when flood came from upstream. Journalist Dinh Huu Du of the Vietnam News Agency, who was working on the bridge, was swept away by the flood. The death of Dinh Huu Du makes all relatives, friends and colleagues be shocked and painful. Dinh Huu Du passed away at a young age, but he leaves a bright personality, an image of true journalist model for journalism students to follow!

The Issue 10.2017 also provides readers with meaningful informations in many Categories such as:

VILLAGE ALARM BELLS

EVENTS – COMMENTARY

FIGURE – HERITAGE

YOUR PHOTOGRAPHS

THE WORLD IN THE HOLLOW OF YOUR HANDS

BOOK REVIEW

CONFERENCE INFORMATION 

RESEARCH TOPICS 

ENGLISH ABSTRACTS

Sincerely introduce to the readers!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Học viện Báo chí & Tuyên truyền