Thứ sáu 17/08/2018 18:35 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Mục lục Tạp chí Lý luận chính trị và Truyền thông số tháng 11/2016

Thứ năm 15/12/2016 15:02

Ban biên tập TCLLCT&TT trân trọng giới thiệu Mục lục Tạp chí LLCT&TT số tháng 11/2016

TẠP CHÍ LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ VÀ TRUYỀN THÔNG

SỐ THÁNG 11 NĂM 2016

 

  LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ VÀ TRUYỀN THÔNG TẠP CHÍ XUẤT BẢN HẰNG THÁNG SỐ THÁNG 11 – 2016

ISSN: 1859 – 1485

 

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

 

 

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

 

Chủ tịch

PGS,TS. TRƯƠNG NGỌC NAM

Phó Chủ tịch

PGS,TS. PHẠM HUY KỲ

Ủy viên

PGS,TS. TÔ HUY RỨA

TS. ĐINH THẾ HUYNH

GS,TS. TẠ NGỌC TẤN

GS,TS. LÊ HỮU NGHĨA

PGS,TS. PHẠM VĂN ĐỨC

PGS,TS. LƯU VĂN AN

PGS,TS. NGUYỄN VŨ TIẾN

PGS,TS. HOÀNG ANH

PGS,TS. HOÀNG ĐÌNH CÚC

PGS,TS. LƯƠNG KHẮC HIẾU

GS,TS. DƯƠNG XUÂN NGỌC

PGS,TS. TRẦN VĂN HẢI

PGS,TS. NGUYỄN VĂN DỮNG

TS. TRẦN XUÂN HỌC

 

Tổng biên tập:

PGS,TS. PHẠM HUY KỲ

 

Phó Tổng biên tập:

PGS,TS. TRƯƠNG THỊ KIÊN

PGS,TS. PHẠM MINH SƠN

 

Tòa soạn:

36 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 04.37.546.936 máy lẻ 414

Fax: 04.37548.949

Giấy phép xuất bản:

Số 244/GP-BVHTT cấp ngày 8.5.2001

Email: llcttt1994@yahoo.com.vn

 

MỤC LỤC

Giới thiệu

NGHIÊN CỨU – TRAO ĐỔI

 

ĐOÀN THỊ MINH OANH

Quan điểm của Đảng về xã hội hóa giáo dục ở Việt Nam hiện nay         

Tại đây

LƯU NGỌC TỐ TÂM

                  

Bàn về vị trí, vai trò của Quốc hội trong bộ máy nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam theo Hiến pháp hiện hành 

Tại đây

 

VÕ THỊ HOA - ĐINH VĂN THỤY

           

                       

Triết học chính trị - nhìn từ thế giới đến Việt Nam

 

Tại đây

LÊ VĂN TOAN

                            

 Tư tưởng lễ trị Nho gia với việc xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam     

Tại đây

NGUYỄN THỊ TUYẾT MAI

         

 Sự cần thiết phải phát triển năng lực tư duy phản biện cho sinh viên Việt Nam hiện nay

Tại đây

NGUYỄN VĂN DỮNG

 

Truyền thông chính sách công tạo đồng thuận xã hội: Tiếp cận từ vai trò giám sát - phản biện xã hội của báo chí và dư luận xã hội

Tại đây

LƯU VĂN AN – VIỆT HẢI

Kinh nghiệm quản lý báo chí Singapore

Tại đây

NGUYỄN HUY PHÒNG

Nhà báo với việc giữ gìn sự trong sáng của ngôn ngữ dân tộc trong giai đoạn hiện nay

Tại đây

THỰC TIỄN – KINH NGHIỆM

NGUYỄN THỊ QUẾ - NGUYỄN MINH  ĐỨC

                                           

                  

Hoạt động thông tin đối ngoại của Hàn Quốc hiện nay              

 

Tại đây

ĐINH HỒNG ANH

                       

Tiếp cận phương pháp giảng dạy hiện đại khi “quốc tế hóa” đào tạo báo chí – truyền thông

Tại đây

 

NGUYỄN THỊ THƯƠNG HUYỀN

 

                  

                       

Thực trạng và một số giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hệ phát thanh đối ngoại quốc gia VOV5   

Tại đây

PHAN MINH ĐỨC                      

                  

Kinh nghiệm tạo động lực cho người lao động ở một số tập đoàn kinh tế trên thế giới và bài học cho Việt Nam

 

Tại đây

NGUYỄN MINH SANG

                  

Sự biến đổi cơ cấu xã hội - nghề nghiệp của nông dân đồng bằng sông Cửu Long: vấn đề và giải pháp                        

           

Tại đây

NGUYỄN THỊ ÁNH

                                            

Triết lý kinh doanh của doanh nhân Việt Nam đầu thế kỷ XX

Tại đây

 

 

TRẦN THỊ HẰNG            

                  

Người Việt Nam ở nước ngoài - nguồn lực quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước      

 

Tại đây

THÔNG TIN – TƯ LIỆU

BC

                  

Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt trên các phương tiện thông tin đại chúng   

 

Tại đây

TRẦN THỊ THU HỒNG

 

                       

Những tố chất cần có của người giảng viên  giảng dạy lý luận chính trị hiện nay                     

Tại đây

LÊ THẾ Ý

Những bài thơ hay về thầy cô nhân ngày 20.11

Tại đây

HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM 55 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỌC VIỆN BC-TT

DƯƠNG XUÂN NGỌC

Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo  gắn với nghiên cứu khoa học ở Học viện BC-TT qua 55 năm xây dựng và phát triển           

Tại đây

CHUÔNG LÀNG BÁO

 

SỰ KIỆN – BÌNH LUẬN

 

NHÂN VẬT – DI SẢN

 

ẢNH CỦA BẠN

 

GIỚI THIỆU SÁCH

 

THẾ GIỚI TRONG LÒNG BÀN TAY

 

THÔNG TIN KHOA HỌC

 

Học viện Báo chí & Tuyên truyền