Thứ tư 26/09/2018 10:32 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Mục lục Tạp chí Lý luận chính trị và Truyền thông số tháng 10/2016

Thứ năm 10/11/2016 10:33

Ban biên tập TCLLCT&TT trân trọng giới thiệu Mục lục Tạp chí LLCT&TT số tháng 10/2016

TẠP CHÍ LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ VÀ TRUYỀN THÔNG

SỐ THÁNG 10 NĂM 2016

 

  LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ VÀ TRUYỀN THÔNG TẠP CHÍ XUẤT BẢN HẰNG THÁNG SỐ THÁNG 10 – 2016

ISSN: 1859 – 1485

 

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

 

 

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

 

Chủ tịch

PGS,TS. TRƯƠNG NGỌC NAM

Phó Chủ tịch

PGS,TS. PHẠM HUY KỲ

Ủy viên

PGS,TS. TÔ HUY RỨA

TS. ĐINH THẾ HUYNH

GS,TS. TẠ NGỌC TẤN

GS,TS. LÊ HỮU NGHĨA

PGS,TS. PHẠM VĂN ĐỨC

PGS,TS. LƯU VĂN AN

PGS,TS. NGUYỄN VŨ TIẾN

PGS,TS. HOÀNG ANH

PGS,TS. HOÀNG ĐÌNH CÚC

PGS,TS. LƯƠNG KHẮC HIẾU

GS,TS. DƯƠNG XUÂN NGỌC

PGS,TS. TRẦN VĂN HẢI

PGS,TS. NGUYỄN VĂN DỮNG

TS. TRẦN XUÂN HỌC

 

Tổng biên tập:

PGS,TS. PHẠM HUY KỲ

 

Phó Tổng biên tập:

TS. TRƯƠNG THỊ KIÊN

PGS,TS. PHẠM MINH SƠN

 

Tòa soạn:

36 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 04.37.546.936 máy lẻ 414

Fax: 04.37548.949

Giấy phép xuất bản:

Số 244/GP-BVHTT cấp ngày 8.5.2001

Email: llcttt1994@yahoo.com.vn

 

MỤC LỤC

Giới thiệu

NGHIÊN CỨU – TRAO ĐỔI

 

NGUYỄN ĐÌNH HÒA

Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh từ tư tưởng Hồ Chí Minh đến quan điểm Đại hội XII của Đảng   

Tại đây

TRẦN SỸ PHÁN

                                   

                  

Mấy vấn đề đạo đức của người cán bộ, đảng viên trong Văn kiện Đại hội lần thứ XII của Đảng 

Tại đây

 

TRẦN THỊ ANH ĐÀO

       

           

                       

Tự phê bình và phê bình của cán bộ, đảng viên hiện nay - thực trạng và giải pháp                       

 

Tại đây

NGUYỄN THỊ KIM THU

 

                            

 Giá trị nhân văn trong tư tưởng Hồ Chí Minh về kinh tế                       

Tại đây

TRIỆU QUANG MINH

 

 Nhận diện tiến bộ xã hội trên lĩnh vực đạo đức ở Việt Nam hiện nay                                  

Tại đây

NGUYỄN ĐỨC HẠNH 

Bàn thêm về đạo đức nghề nghiệp báo chí

Tại đây

ĐINH THỊ THU HẰNG

Phát thanh cứu sống con người

Tại đây

NGUYỄN THỊ THU HƯỜNG 

Thời đại của các phương tiện truyền thông mới

Tại đây

THỰC TIỄN – KINH NGHIỆM

VŨ THỊ MINH TÂM                       

                            

                  

Thực hiện công bằng xã hội trong chủ nghĩa xã hội theo quan điểm của Hồ Chí Minh                                       

 

Tại đây

Vũ TUẤN HÀ

                       

Xác định rõ trách nhiệm của Quốc hội để nâng cao chất lượng hoạt động giám sát   

Tại đây

 

PHẠM QUỐC THÀNH

                  

                       

Ý thức về chủ quyền lãnh thổ của người dân vùng biên với việc nâng cao năng lực của hệ thống chính trị cơ sở                     

Tại đây

NGUYỄN HỮU LẬP

                            

                  

Nâng cao hiệu quả giáo dục đạo đức ở nước ta hiện nay

                                 

Tại đây

MẠCH LÊ THU            

                  

Một số nhân tố tác động tới quyết định chọn chương trình đào tạo quốc tế và truyền thông tại Việt Nam                              

           

Tại đây

PHẠM HẢI CHUNG 

                                            

Xu hướng phát triển của báo in ở Vương quốc Anh

Tại đây

 

 

PHẠM THỊ THANH TỊNH

                              

                  

Truyền thông nội bộ - đồng hành cùng sự thành công của doanh nghiệp

 

Tại đây

LÊ THÙY LINH

Kể chuyện: Công cụ hữu ích trong các chiến dịch truyền thông

 

Tại đây

NGUYỄN THỊ HỒNG LÂM – NGUYỄN KIM ANH

Kinh nghiệm đổi mới hoạt động thông tin, tư liệu trong bối cảnh toàn cầu hóa và bài học cho các đơn vị làm công tác thông tin tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Tại đây

LƯƠNG BÁ PHƯƠNG

Dạy và học từ vựng tiếng Anh – phương pháp và thực tế

Tại đây

TẠ THỊ NGỌC LAN

Vai trò của quần chúng nhân dân trong phát huy ảnh hưởng tích cực, hạn chế ảnh hưởng tiêu cực của luật nhân quả trong triết học Phật giáo đến đời sống tinh thần người Hà Nội

Tại đây

HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM 55 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỌC VIỆN BC - TT

BẢO MINH                         

                  

Người thầy dạy báo đầu tiên ở Học viện BC-TT

 

Tại đây

THÔNG TIN – TƯ LIỆU

NGUYỄN HỮU SƠN

                  

Văn chương trên Công luận báo xuất bản tại sài Gòn (1916-1939)

Tại đây

CAO VĂN LIÊN – NGUYÊN THỊ PHƯƠNG LAN

                       

Trung Đông: Các thiết chế chính trị nhà nước trong thời kỳ hiện đại

Tại đây

CHUÔNG LÀNG BÁO

 

SỰ KIỆN – BÌNH LUẬN

 

NHÂN VẬT – DI SẢN

 

ẢNH CỦA BẠN

 

GIỚI THIỆU SÁCH

 

THẾ GIỚI TRONG LÒNG BÀN TAY

 

THÔNG TIN KHOA HỌC

 

 

Học viện Báo chí & Tuyên truyền