Chủ nhật 22/07/2018 19:23 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Trung tâm thực hành và hỗ trợ đào tạo

Thứ ba 26/11/2013 15:10

I.  Lịch sử hình thành và phát triển

Trung tâm Thực hành và Hỗ trợ đào tạo được thành lập theo quyết định số 691/QĐ-HVCT-HCQG ngày 28/02/2013 của Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh.

Trung tâm được Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền giao nhiệm vụ quản lý, vận hành toàn bộ trang thiết bị, hỗ trợ kỹ thuật các phòng thực hành chức năng; quản lý, điều hành toàn bộ cơ sở vật chất phục vụ hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học của Nhà trường.

Ban đầu nhân sự của Trung tâm được điều động từ bộ phận Thiết bị dạy học của phòng Công nghệ thông tin & Thiết bị dạy học thuộc Văn phòng Học viện và bộ phận Kỹ thuật của Khoa Phát thanh - Truyền hình. Trong quá trình phát triển, Trung tâm đã được bổ sung, kiện toàn đội ngũ nhân sự đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

II. Chức năng, nhiệm vụ.

1.     Chức năng:

Trung tâm Thực hành và Hỗ trợ đào tạo là đơn vị chức năng giúp Giám đốc Học viện tổ chức các mặt về công tác quản lý, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa toàn bộ vật tư, trang thiết bị phục vụ hoạt động dạy và học tại các phòng học, hội trường, các phòng thực hành chức năng; Quản lý, điều hành, hỗ trợ kỹ thuật các phòng học, hội trường và đảm nhiệm công việc phục vụ tại các phòng giảng viên đáp ứng hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học và các kế hoạch khác của Nhà trường.

2.     Nhiệm vụ:

-       Quản lý, sử dụng, bảo dưỡng, sửa chữa toàn bộ trang thiết bị dạy học như: máy tính, máy chiếu, máy quay, máy ảnh… phục vụ hoạt động dạy và học.

-       Quản lý và đảm nhiệm công tác mở, đóng cửa hệ thống phòng học, hội trường phục vụ cho công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và các hoạt động khác của nhà trường.

-       Đảm nhận công tác phục vụ tại các phòng giảng viên.

-       Xây dựng quy chế, quy định về việc sử dụng trang thiết bị hỗ trợ đào tạo.

-       Hướng dẫn sử dụng, bảo quản các loại thiết bị dạy học trong các phòng học, hội trường.

-       Thường xuyên đánh giá chất lượng, giá trị sử dụng các thiết bị dạy học để có kế hoạch sửa chữa, bảo dưỡng, thay thế kịp thời; chống các hiện tượng hư hỏng, mất mát, lãng phí.

III.           Tổ chức bộ máy của trung tâm.

1.     Tổ chức bộ máy:


2.     Nhân sự:

·        Ban Lãnh đạo Trung tâm:

o   Giám đốc: ThS. Đinh Xuân Phi

o   Phó Giám đốc: ThS. Lê Thị Phương Hảo

·        Tổ Thiết bị trợ giảng:

o   CN. Nguyễn Xuân Khuê, Tổ trưởng

o   CN Trần Tuấn Anh

o   KTV Nguyễn Ngọc Đông

·        Tổ Máy tính:

o   CN Đỗ Tuấn Tùng, Tổ trưởng

o   KS Nguyễn Thị Thanh Loan

o   KTV Bùi Minh Đức

·        Tổ Studio:

o   ThS. Nguyễn Thái Hà, Tổ trưởng

o   CN Đinh Mạnh Cường

o   CN Nguyễn Văn Hào

·        Tổ Hội trường: Tổ trưởng Nguyễn Thị Thu Trang và 06 nhân viên hợp đồng lao động công nhật.

3.     Thông tin liên hệ:

·        Giám đốc Trung tâm: CQ: 043.8334838; DĐ: 0904.191.759

·        Phó Giám đốc Trung tâm: CQ: 043.7549840; DĐ: 0975.882.168

·        Trực hỗ trợ kỹ thuật: 043.7549840

·        Email: tthotrodaotao@ajc.edu.vn

IV.Thành tích của đơn vị.

Trung tâm Thực hành và Hỗ trợ đào tạo đã quản lý, điều hành và hỗ trợ kỹ thuật tốt cho 90 phòng học, 01 Hội trường Lớn, 06 phòng máy tính thực hành, 01 phòng Thực hành Xuất bản báo in, 04 phòng LAB học ngoại ngữ, 01 Studio Truyền hình (gồm 01 Trường quay, 01 phòng Đạo diễn, 01 phòng Dựng phim), 01 Studio Phát thanh (gồm 01 phòng thu, 01 phòng Kỹ thuật), 01 phòng Ảnh Báo chí và 01 phòng học Trực tuyến với nhiều trang thiết bị hiện đại phục vụ liên kết đào tạo quốc tế với Đại học Middlesex (Vương quốc Anh), Đại học Nữ sinh (Hàn Quốc),…

Bên cạnh hoạt động chuyên môn, mỗi cán bộ, nhân viên của Trung tâm luôn cố gắng học tập nâng cao trình độ chuyên môn, không ngừng tìm tòi, nghiên cứu, ứng dụng CNTT trong công tác quản lý, điều hành đơn vị, nâng cao chất lượng phục vụ. Năm học 2015-2016, Trung tâm đã tổ chức thành công hội thảo khoa học “Quản lý trang thiết bị dạy học tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền”.

Với những kết quả đạt được, Trung tâm Thực hành và Hỗ trợ đào tạo đã được công nhận Tập thể Lao động tiên tiến, Chi bộ trong sạch vững mạnh, Công đoàn bộ phận vững mạnh 03 năm học liên tiếp 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016. 


Học viện Báo chí & Tuyên truyền