Thứ tư 15/08/2018 05:54 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Công tác chuẩn bị đón đoàn kiểm định giáo dục quốc tế từ Đại học Middlesex (Vương quốc Anh)

Thứ năm 10/09/2015 08:25

Sáng 03/09/2015, Hội nghị Ban Chỉ đạo, Ban Chủ nhiệm Chương trình liên kết đào tạo quốc tế và các đơn vị có liên quan đã diễn ra. Hội nghị nhằm triển khai công tác chuẩn bị đón đoàn kiểm định giáo dục quốc tế từ Đại học Middlesex (Vương quốc Anh).

PGS, TS. Trương Ngọc Nam, Giám đốc Học viện, Trưởng Ban chỉ đạo và PGS, TS. Nguyễn Vũ Tiến, Phó Giám đốc đồng chủ trì Hội nghị. PGS, TS. Lưu Văn An – Phó Giám đốc Học viện cùng đại diện lãnh đạo các phòng, ban và Ban Chủ nhiệm Chương trình liên kết đào tạo tham dự.

PGS, TS. Trương Ngọc Nam thông báo kế hoạch kiểm định dự kiến trong tháng 10/2015. Dự kiến, ngày 7/10 đoàn cán bộ Đại học Middlesex sẽ khảo sát cơ sở vật chất, gặp mặt lãnh đạo Học viện, trao đổi với cán bộ hỗ trợ và sinh viên tiềm năng. Đoàn cũng sẽ kiểm tra hệ thống các văn bản quản lý của Học viện như chiến lược phát triển, quy chế quản lý đào tạo và các văn bản về khảo thí, bảo đảm chất lượng.

Ngày 8/10, đoàn kiểm định sẽ làm việc với đội ngũ giảng viên cho chương trình liên kết. Các giảng viên cần mô tả được mục tiêu, kết quả đầu ra, phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá của học phần mình phụ trách. Giảng viên chương trình cũng cần nắm được các thông tin liên quan đến chương trình như lợi ích của chương trình liên kết đối với sinh viên, xã hội hay việc khai thác tài liệu thư viện để phục vụ bài giảng.

Buổi làm việc giữa Học viện Báo chí và Tuyên truyền với đoàn cán bộ lãnh đạo Đại học Middlesex (ngày 11/3/2014)

Đồng chí Vũ Thanh Vân, Trưởng phòng Hợp tác quốc tế báo cáo công tác chuẩn bị tiền kiểm định theo yêu cầu của Đại học Middlesex. Theo đó, Đại học Middlesex đã thông qua quá trình kiểm định về tài chính trong tháng 7/2015. Ngày 20/8, các văn bản liên quan về quản lý của Học viện đã được dịch và gửi sang Đại học Middlesex để thông qua. Phòng cũng đã hoàn thành Đề án Chương trình liên kết đào tạo quốc tế để trình Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; tiếp tục hoàn thiện các thủ tục để đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp phép thực hiện.

PGS, TS. Đinh Thị Thúy Hằng, Chủ nhiệm Chương trình báo cáo về đội ngũ giảng viên. Với số lượng 12 giảng viên chính và 20 trợ giảng, đồng thời khẳng định đội ngũ giảng viên đã đảm bảo về số lượng, các trợ giảng cần được tăng cường bồi dưỡng về phương pháp giảng dạy, chuyên môn và ngoại ngữ. PGS, TS. Đinh Thị Thúy Hằng cũng đề xuất để nhóm giảng viên tham quan cơ sở vật chất phục vụ Chương trình để có cái nhìn tổng quan hơn về điều kiện dạy và học, tạo thuận lợi cho việc trao đổi khi đoàn Đại học Middlesex sang kiểm định tại Học viện.

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Mến, Trưởng phòng Kế hoạch – Tài vụ báo cáo dự thảo Quy chế quản lý tài chính của Chương trình và cho rằng mức học phí với mỗi sinh viên của Chương trình cần được đặt ở mức phù hợp, nhằm đảm bảo tính cạnh tranh cũng như chất lượng đào tạo. Phương thức tính toán mức học phí sẽ căn cứ vào khảo sát nhu cầu của sinh viên tiềm năng và bám sát các quy định chính thức đối với các chương trình liên kết.

Đồng chí Phạm Ngọc Lân, Trưởng phòng Quản trị báo cáo tiến độ thi công phòng học trực tuyến tại tầng 2, nhà B1 và các hạng mục liên quan và đề xuất chuyển hệ thống các phòng học gồm phòng học, phòng thảo luận, phòng giảng viên của Chương trình về khu giảng đường nhà B1. Văn phòng Ban chủ nhiệm cũng được trang bị đầy đủ trang thiết bị và bàn ghế để phục vụ các sinh hoạt hành chính và chuyên môn của Chương trình.

TS. Trần Xuân Học, Trưởng ban Tổ chức cán bộ báo cáo công tác bồi dưỡng nâng cao năng lực cho giảng viên nguồn. Phát huy thành công của lớp bồi dưỡng thứ nhất, lớp Bồi dưỡng phương pháp giảng dạy hiện đại lần 2 cho sẽ diễn ra từ ngày 21/9 đến 25/9/2015. TS. Seung-Yong Uhm, Chuyên gia KOICA tại Học viện xây dựng chương trình và giảng dạy. Ban Tổ chức Cán bộ sẽ chịu trách nhiệm tổ chức lớp học; Phòng Hợp tác quốc tế phối hợp với chuyên gia để cụ thể hoá nội dung.

TS. Phạm Hương Trà, Phó Trưởng khoa Xã hội học báo cáo sơ bộ công tác nghiên cứu thị trường đã được tiến hành tại các trường THPT như: Chu Văn An, Amsterdam và Chuyên ngữ…Nghiên cứu cung cấp thông tin về nhu cầu của sinh viên tiềm năng đối với chương trình liên kết quốc tế cũng như những mong đợi về nội dung, chương trình và điều kiện học tập. Nghiên cứu thị trường là cơ sở khoa học cho việc ra các quyết định về nội  dung và cách thức tổ chức chương trình.

Kết luận buổi làm việc, PGS.TS. Trương Ngọc Nam yêu cầu các đơn vị liên quan tích cực chuẩn bị các điều kiện cần thiết theo yêu cầu của Đại học Middlesex; giao Phòng Hợp tác quốc tế làm đơn vị đầu mối tham mưu, giúp việc Ban Giám đốc, Ban Chỉ đạo triển khai kế hoạch chuẩn bị đón đoàn kiểm định của Đại học Middlesex.

Để tăng cường chuyên môn và phương pháp cho giảng viên, Giám đốc yêu cầu Ban Chủ nhiệm chương trình làm việc với các giảng viên chính và giảng viên nguồn để cụ thể hoá đề cương bài giảng mà Đại học Middlesex đã cung cấp; tổ chức các sinh hoạt chuyên môn cho giảng viên; Ban Tổ chức Cán bộ có kế hoạch và lộ trình nâng cao năng lực cho đội ngũ giảng viên cho tới khi chương trình chính thức triển khai.

Để bảo đảm các điều kiện vật chất, Văn phòng phối hợp Phòng Hợp tác quốc tế xây dựng chuyên mục Hợp tác quốc tế trên website để quảng bá cho chương trình, làm công văn đề nghị Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel lắp đặt hệ thống internet phục vụ lớp học trực tuyến và chương trình; Thư viện cập nhật, bổ sung tủ sách tham khảo bằng tiếng Anh; và Phòng Quản trị phối hợp Phòng Kế hoạch – Tài vụ hoàn thiện các điều kiện vật chất.

Quá trình phê duyệt tổ chức (IA) tập trung chủ yếu vào các khía cạnh quản lý và điều kiện vật chất phục vụ chương trình liên kết đào tạo quốc tế. Hội đồng phê duyệt sẽ làm việc với lãnh đạo cấp cao Học viện, cán bộ chức năng, cán bộ hỗ trợ và sinh viên tiềm năng. Hội đồng sẽ đề xuất một trong ba kết quả sau đây đối với Phó Hiệu trưởng phụ trách hợp tác quốc tế của Đại học Middlesex.

•   Phê duyệt toàn bộ

•   Phê duyệt kèm theo điều kiện phải đáp ứng

•   Không phê duyệt

Quá trình kiểm định chỉ được thực hiện sau khi quá trình phê duyệt được thực hiện thành công và tập trung vào đội ngũ giảng viên và chương trình giảng dạy. Hội đồng kiểm định sẽ làm việc với giảng viên và đề xuất một trong bốn kết quả dưới đây.

•   Chương trình được thông qua không kèm theo điều kiện nào

•   Chương trình được thông qua kèm theo các điều kiện cần đáp ứng

•   Chương trình được thông qua trong thời gian ngắn hơn 6 năm

•   Chương trình không được thông qua

Kết quả phê duyệt và kiểm định sẽ là cơ sở để hai bên đi đến ký kết hợp đồng liên kết đào tạo quốc tế trong thời gian 6 năm. Các hướng dẫn phê duyệt và kiểm định của Đại học Middlesex được công khai tại http://www.mdx.ac.uk/about-us/policies/academic-quality/handbook.


 

Học viện Báo chí & Tuyên truyền