Thứ tư 26/09/2018 22:32 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Kế hoạch tuần lễ định hướng cho sinh viên Chương trình Cử nhân Quốc tế Quảng cáo, PR và Truyền thông

Thứ sáu 14/09/2018 16:35

Kế hoạch tuần lễ định hướng cho sinh viên Chương trình Cử nhân Quốc tế Quảng cáo, PR và Truyền thông như sau:Học viện Báo chí & Tuyên truyền