Chủ nhật 22/07/2018 19:23 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Phòng Quản lý ký túc xá

Thứ sáu 25/01/2013 09:35

I. Lịch sử Phòng Quản lý ký túc xá.

Phòng Quản lý ký túc xá được thành lập tháng 9 năm 1994

- Từ 1996 đến 14/4/2009 lưu lượng sinh viên, học viên nội trú mức từ 1000-1.100 người.

- Từ  năm 1999 - 2009 phòng được Học viện giao nhiệm vụ quản lý sinh viên Quốc tế.

II. Chức năng, nhiệm vụ.

1. Chức năng

Phòng Quản lý ký túc xá là đơn vị trực thuộc Giám đốc Học viện có chức năng tham mưu giúp Ban Giám đốc trong việc quản lý điều hành mọi hoạt động diễn ra trong khu vực ký túc xá.

- Quản lý, giám sát sinh viên, học viên trong việc đảm bảo cơ sở vật chất của Học viện được trang bị tại ký túc xá.

- Xây dựng và giữ gìn cảnh quanh môi trường xanh, sạch, đẹp.

- Giáo dục sinh viên nội trú về ý thức tự học tập, nghiên cứu góp phần và quy trình đào tạo chung của Học viện. 

2.  Nhiệm vụ.

a. Giữ gìn trật tự an ninh.

Đảm bảo giữ vững an ninh trật tự và an toàn cho sinh viên, học viên ở nội trú là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Phòng Quản lý ký túc xá, bởi vì: địa bàn khu vực ký túc xá phức tạp, số lượng sinh viên có nguyện vọng được vào ở nội trú năm sau đông hơn năm trước, điều đó đòi hỏi công tác quản lý an ninh trật tự tại ký túc xá phải được đặt lên hàng đầu.

b. Giáo dục mọi mặt cho sinh viên nội trú.

- Giáo dục sinh viên, học viên chấp hành tốt nội quy ký túc xá, tự giác thực hiện việc tự nghiên cứu, học tâph nâng cao chất lượng đào tạo.

- Tuyên truyền, vận động sinh viên, học viên thực hiện phong trào xanh, sạch, đẹp tại khu vực ký túc xá.

- Thường xuyên đông đốc kiểm tra chặt chẽ sinh viên, học viên trong công tác vệ sinh môi trường và phòng chống dịch bệnh tại ký túc xá.

III. Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu cán bộ:

Lê Khánh Lộc - Trưởng phòng

Nguyễn Đình Định - Phó Trưởng phòng

Phòng Quản lý ký túc xá là phòng độc lập trực thuộc Giám đốc Học viện.

IV. Thành tích hoạt động

Tính đến năm 2009 phòng Quản lý ký túc xá có 06 năm đạt danh hiêụ đơn vị Lao động giỏi và 80% cá nhân đạt danh hiệu Lao động giỏi; 09 năm đạt danh hiệu đơn vị Lao động tiên tiến.

Giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn khu vực ký túc xá.

Tích cực tuyên truyền vận động sinh viên, học viên nêu cao ý thức giữ gìn an ninh, trật tự, vệ sinh chung và cùng nhau xây dựng môi trường ký túc xá xanh, sạch, đẹp.

Động viên, khuyến khích sinh viên, học viên có nếp sống lành mạnh, tận dụng thời gian tự nhiên cứu, học tập.

Đổi mới phương pháp quản lý sinh viên nội trú theo hướng trưởng các phòng ở quản các mặt hoạt động của phòng mình và báo cáo Quản sinh của các nhà; Quản sinh có nhiệm vụ đôn đốc và lắng nghe ý kiến của sinh viên, học viên để báo cáo phòng Quản lý ký túc xá; Phòng Quản lý ký túc xá thường xuyên kiểm tra, giám sát hoạt động của cả Quản sinh và hoạt động của sinh viên để nắm chắc việc thực hiện giờ giấc lao động của Quản sinh và thực hiện nội quy và việc tự học tập, nghiên cứu của sinh viên.

V. Phương hướng phấn đấu cho những năm tiếp theo.

- Xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ Ban Giám đốc giao phó.

- Duy trì phong trào xây dựng ký túc xá Xanh, sạch, đẹp, văn minh.

- Thay đổi nhà cấp 4 bằng nhà cao tầng có hội trường, câu lạc bộ phục vụ nhu cầu sinh hoạt văn, thể thao của sinh viên nội trú.

- Cải tạo nhà ở để đảm bảo điều kiện sinh hoạt cho sinh viên, học viên nội trú được cải thiện.

- Nâng cấp thiết bị để phục vụ  sinh viên Quốc tế như: điều hòa, mạng internet, truyền hình cáp…

- Đảm bảo an ninh trật tự và thực hiện tốt nội quy KTX.

- Mở rộng quan hệ hợp tác với các đơn vị trong và ngoài trường nhằm nâng cao chất lượng quản lý phục vụ sinh viên, học viên trong nước và Quốc tế.

 

 

Học viện Báo chí & Tuyên truyền