Thứ hai 23/07/2018 18:41 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Phòng Hợp tác quốc tế

Thứ ba 23/09/2014 14:04

1.     Quá trình hình thành và phát triển

Phòng Hợp tác quốc tế là đơn vị chức năng thuộc Ban Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Đẩy mạnh hợp tác quốc tế về đào tạo và nghiên cứu khoa học được xác định là hướng phát triển quan trọng nhằm khẳng định và nâng cao vị thế của Học viện trên trường quốc tế.

Từ 25/6/2013 trở về trước, Phòng Hợp tác quốc tế là đơn vị trực thuộc Văn phòng. Đồng chí Đoàn Thanh Huyền làm Trưởng phòng. Trong giai đoạn này, Học việnđã thiết lập quan hệ rộng rãi với các trường đại học, viện nghiên cứu và cơ quan báo chí trên thế giới. Một số đối tác tiêu biểu bao gồm Viện Thông tin Văn hoá, Báo Paraxon (Lào), Đại học Tổng hợp Viên, Báo Wiener Zeitung (Cộng hoà Áo), Đại học Monash, Đại học Công nghệ Sydney (Australia), Đại học Tổng hợp Hamburg, Viện FES (Đức), Đại học Stockholm (Thuỵ Điển)…

Từ ngày 25/6/2013, Phòng Hợp tác quốc tế trực thuộc Văn phòng Học viện được sát nhập về Ban Quản lý khoa học nhằm đẩy mạnh công tác hợp tác quốc tế trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học và đào tạo. Đồng chí Vũ Thanh Vân, Phó Trưởng khoa Quan hệ quốc tế được Đảng uỷ, Ban Giám đốc điều động giữ chức Phó Trưởng ban Quản lý khoa học phụ trách Phòng Hợp tác quốc tế.

Ngày 27/6/2014, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2956/QĐ-HVCTQG quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Theo đó, phòng Hợp tác quốc tế chính thức trở thành một đơn vị trực thuộc Ban Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền từ ngày 10/7/2014.

2.     Chức năng nhiệm vụ

Phòng Hợp tác quốc tế là đơn vị chức năng tham mưu và giúp Ban Giám đốc Học viện quản lý thống nhất hoạt động hợp tác quốc tế theo đúng chính sách đối ngoại của Đảng, pháp luật của Nhà nước và Quy chế Quản lý hoạt động đối ngoại của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Phòng Hợp tác quốc tế có một số nhiệm vụ sau đây:

·           Xây dựng kế hoạch hợp tác quốc tế dài hạn, trung hạn và ngắn hạn

·           Xây dựng và triển khai các chương trình, đề án và dự án hợp tác với nước ngoài

·           Thực hiện công tác lễ tân đối ngoại

·           Tổ chức các lớp đào tạo ngắn hạn và dài hạn với sự tham gia của các chuyên gia nước ngoài

·           Quản lý học viên nước ngoài theo đúng chế độ và quy định của Nhà nước

3.     Cơ cấu tổ chức và đội ngũ cán bộ

Phòng Hợp tác quốc tế được chia thành 3 lĩnh vực công tác: Quản lý học viên quốc tế, Lễ tân và Tài chính – Kế hoạch. Tính đến tháng 9/2014, Phòng gồm 05 cán bộ với trình độ học vấn như sau: 01 Nghiên cứu sinh, 02 Thạc sĩ, 02 đang trong quá trình học Thạc sĩ. Nâng cao năng lực của cán bộ để đáp ứng yêu cầu của thực tiễn công việc luôn được coi là nhiệm vụ hàng đầu của Phòng.

·        TS Vũ Thanh Vân – Trưởng phòng

·        ThS. Đỗ Mai Hương – Phó Trưởng phòng

4.     Một số hoạt động tiêu biểu

·        Đề án “Bồi dưỡng, nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ quản lý báo chí  - truyền thông nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào” được thực hiện từ năm 2013 nhằm nâng cao trình độ quản lý báo chí cho cán bộ lãnh đạo báo chí các cơ quan báo chí của Lào. Đề án được hoàn thiện để tiếp tục thực hiện trong năm 2014 và 2015.

·        Đề án “Đưa giảng viên và nghiên cứu sinh đi thực tập tại nước ngoài” được thực hiện lần đầu tiên tháng 6/2014. 30 cán bộ, giảng viên của Học viện và một số cơ quan báo chí đã tham gia Chương trình nghiên cứu tại Đại học Tổng hợp Viên, Báo Wiener Zeitung và một số cơ quan báo chí (Áo). Trong thời gian 2 tuần, các học viên đã tham gia bài giảng của các giáo sư, thăm quan thực tế và trao đổi nghiệp vụ tại các cơ quan báo chí và cơ quan quản lý báo chí.

·        Hội thảo khoa học quốc tế “Báo chí trong quá trình toàn cầu hoá: Cơ hội, thách thức và triển vọng” do Học viện Báo chí và Tuyên truyền phối hợp với Đại học Tổng hợp Viên tổ chức. Hội thảo thu hút được hơn 70 tham luận của các đại biểu trong nước và quốc tế.

·        Chương trình trao đổi giảng viên với Đại học Stockholm (Thuỵ Điển): 04 giảng viên của Học viện Báo chí và Tuyên truyền sang giảng dạy tại các lớp đại học và cao học tại Khoa Báo chí và Truyền thông, Đại học Stockholm theo chương trình trao đổi giữa hai bên.

·        Chương trình trao đổi giảng viên với Đại học Middlesex (Vương quốc Anh): 02 giảng viên của Học viện được mời sang làm việc tại Đại học Middlesex trong thời gian từ 1 đến 4 tuần nhằm tăng cường hợp tác đào tạo giữa hai bên.

Thông tin liên hệ:

Phòng Hợp tác quốc tế

Tầng 4, Nhà Hành chính A1

36 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội

Email: hoptacquocte@ajc.edu.vn

 


Học viện Báo chí & Tuyên truyền