Chủ nhật 21/01/2018 03:24 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

KHOA NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT

Thứ ba 16/05/2017 14:25

Số điện thoại: 0437546963 máy lẻ 603|

Facebook:www.facebook.com/KhoaNhanuocphapluat.ajc


NHỮNG NÉT NỔI BẬT VỀ
 KHOA NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT

Khoa Nhà nước và Pháp luật là cơ sở đầu tiên trong cả nước cung cấp các khóa đào tạo đại học và sau đại học chuyên ngành Quản lý xã hội và cũng là cơ sở đầu tiên của cả nước đào tạo chuyên ngành Khoa học Quản lý nhà nước, với nhiệm vụ bổ sung nguồn nhân lực có chất lượng cao cho các cơ quan quản lý, tổ chức đoàn thể... Một số nét nổi bật của Khoa có thể kể đến như sau:

- Chất lượng đầu vào: Điểm trúng tuyển vào hai chuyên ngành Quản lý xã hội và Khoa học Quản lý nhà nước liên tục giữ ở mức cao so với mặt bằng chung với lượng thí sinh đăng ký đông đảo. Điểm trung bình hằng năm của hai chuyên ngành này từ 17 điểm trở lên, có năm lên tới 20,5 điểm (Văn, sử, địa).

- Chương trình đào tạo các chuyên ngànhQuản lý xã hội và Khoa học Quản lý nhà nướccủa Khoa được thiết kế khoa học, hiện đại phù hợp với thực tiễn quản lý nhà nước, quản lý xã hội trong tình hình mới;có kế thừa và tương thích với chương trình đào tạo của các nước phát triển trong khu vực và trên thế giới. Hình thức đào tạo theo học chế tín chỉ, sinh viên có thể lựa chọn môn học cũng như sắp xếp kế hoạch học tập linh hoạt để có thể học đa ngành, đa chương trình.

-  Đội ngũ giảng viên và nghiên cứu viên của Khoa được đào tạo bài bản tại các trường đại học uy tín trong nước và nước ngoài, có học hàm, học vị cao; có kinh nghiệm giảng dạy và hoạt động thực tiễn, đồng thời có khả năng sư phạm tốt.

-  Sinh viên ra trường có nhiều cơ hội việc làm trong các cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể, tổ chức phi chính phủ, các doanh nghiệp, các trường đại học, cao đẳng.

-  Khoa có mạng lưới liên kết rộng với các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, tổ chức phi Chính phủ như:Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp; Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các cấp; Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân; các tổ chức chính trị - xã hội (Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp; Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh…). Thông qua đó sinh viên có điều kiện đi thực tế, học hỏi kinh nghiệm ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường; bên cạnh đó sinh viên còn có cơ hội thực tập và làm việc tại các cơ quan, tổ chức này sau khi ra trường.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Chương trình đào tạo các chuyên ngànhQuản lý xã hội và Khoa học Quản lý nhà nướcđược thiết kế khoa học phù hợp với thực tiễn quản lý nhà nước và xã hội ở Việt Nam, tiệm cận với chương trình đào tạo của các nước phát triển trong khu vực và trên thế giới. Chương trình đào tạo của khoa luôn nhận được sự tư vấn quý báu của các chuyên gia cao cấp đang hoạt động trong các lĩnh vực quản lý ở Việt Nam để thường xuyên cải tiến cho phù hợp với yêu cầu phát triển mới trong ngành.

1. Đào tạo cử nhân

Hiện nay, Khoa Nhà nước và Pháp luật có 2 chương trình đào tạo cử nhân chuyên ngành Quản lý xã hội và Khoa học Quản lý nhà nước (loại hình văn bằng 1 thời gian đào tạo 04 năm và văn bằng 2 thời gian đào tạo 02 năm). Mục tiêu đào tạo của chương trình hướng tới việc đào tạo ra đội ngũ cán bộ có trình độ đại học, có lập trường chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức tốt, có ý thức phục vụ nhân dân, nắm vững chuyên môn, có khả năng tham mưu, tư vấn cho cấp lãnh đạo Đảng và chính quyền, các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội về lãnh đạo, có khả năng quản lý những lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội thuộc các cơ quan, tổ chức của Đảng và chính quyền các cấp; có cơ hội học tập để nâng cao trình độ ở bậc  sau đại học.

Các vị trí công tác có thể đảm nhận sau khi tốt nghiệp:

Người học sau khi tốt nghiệp có thể trực tiếp tham gia lãnh đạo, quản lý; tham mưu, giúp việc trong các cơ quan nhà nước, cơ quan, tổ chức Đảng, tổ chức chính trị - xã hội, trong các đơn vị sự nghiệp, các đơn vị kinh tế và các lĩnh vực xã hội; nghiên cứu khoa học, giảng dạy về Khoa học Quản lý nhà nước và Quản lý xã hội ở các trường đại học, cao đẳng và trường chính trị các tỉnh và thành phố.

2.      Đào tạo sau đại học

- Chương trình Đào tạo thạc sĩ định hướng nghiên cứu ngành Chính trị học, chuyên ngành Quản lý xã hội nhằm cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, có phẩm chất chính trị vững vàng, đạo đức cách mạng trong sáng, có năng lực tư duy sáng tạo, kỹ năng giảng dạy và nghiên cứu Khoa học Quản lý xã hội tại các cơ sở đào tạo trong hệ thống giáo dục, có kiến thức tổng hợp về pháp luật, quản lý và bảo vệ môi trường; có kiến thức lý thuyết chuyên sâu để có thể phát triển kiến thức mới và tiếp tục nghiên cứu ở trình độ tiến sĩ.

-Chương trình Đào tạo thạc sĩ định hướng ứng dụng ngành Chính trị học, chuyên ngành Quản lý xã hộinhằm cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, có phẩm chất chính trị vững vàng, đạo đức cách mạng trong sáng, có năng lực tư duy sáng tạo, kỹ năng phát hiện và giải quyết các vấn đề thực tiễn trong quản lý xã hội các cấp, thực hiện nhiệm vụ tham mưu hoặc trực tiếp đảm nhiệm vị trí lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị các cấp.

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Quản lý xã hộivà Khoa học Quản lý nhà nước của Khoa Nhà nước và Pháp luật, Học viện Báo chí và Tuyên truyền có nhiều cơ hội việc làm trong các cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể, tổ chức phi chính phủ, các doanh ngiệp, các trường đại học, cao đẳng.Tham gia quản lý, tham mưu, giúp việc trong các cơ quan nhà nước, cơ quan, tổ chức Đảng, trong các đơn vị sự nghiệp, các đơn vị kinh tế và các lĩnh vực xã hội; giảng dạy Khoa học Quản lý nhà nước và Quản lý xã hội ở các trường đại học, cao đẳng và trường chính trị các tỉnh và thành phố.

           MỘT SỐ CÔNG TRÌNH KHOA HỌC

Về công tác nghiên cứu, trong hơn 30 năm qua, Khoa đã chú trọng và nỗ lực làm tốt hoạt động nghiên cứu khoa học để phục vụ cho công tác giảng dạy. Khoa Nhà nước và Pháp luật đã thực hiện hàng trăm đề tài nghiên cứu khoa học các cấp và hàng chục đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên. Khoa Nhà nước và Pháp luật thường xuyên tổ chức các buổi hội thảo khoa học và các buổi thông tin khoa học, tạo môi trường nghiên cứu và trao đổi khoa học bổ ích cho cán bộ, giảng viên và học viên, sinh viên của Khoa.

Một số cuốn sách tiêu biểu:


-      Sách Lý luận chung về Nhà nước và pháp luật, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2003

-      Sách “ Các ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam (quyển 1)”, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2003

-      Sách “Các ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam (quyển 2)”, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2003

-      Sách Quản lý hành chính nhà nước, Nxb Lao động – xã hội, Hà Nội, 2006

-      Sách “Lịch sử chính quyền nhà nước Việt Nam”, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2007

-      Sách “Soạn thảo văn bản quản lý xã hội”, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2008

-      Sách Lý thuyết chung về quản lý xã hội, Nxb Giáo dục Việt Nam, Hà Nội, 2010

-      Sách Quản lý xã hội về quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, Nxb Lý luận chính trị, Hà Nội, 2014.

Một số đề tài nghiên cứu tiêu biểu:

- Đề tài “Pháp luật về giải quyết tranh chấp hành chính bằng Toà án ở Việt Nam hiện nay” do TS. Trần Quang Hiển làm chủ nhiệm (bảo vệ năm 2014).

- Đề tài “Vận dụng lý luận quản lý nhà nước ở Việt Nam hiện nay” do PGS, TS. Nguyễn Vũ Tiến làm chủ nhiệm (bảo vệ năm 2015).

- Đề tài “Pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo trong quản lý xã hội ở Việt Nam hiện nay” do TS. Trần Quang Hiển làm chủ nhiệm (bảo vệ năm 2016).

Hội thảo khoa học:

Hàng năm, Khoa thường xuyên tổ chức thành công các hội thảo khoa học các cấp và các buổi thông tin khoa học về:Vai trò của các chủ thể trong quản lý; Quản lý các ngành, các lĩnh vực; Sự tham gia của khu vực tư trong quản lý xã hội, quản lý nhà nước…. 

Các hội thảo khoa học gần đây do Khoa tổ chức:

- Vai trò của các tổ chức xã hội trong quản lý xã hội năm 2013

- Vai trò của nhà nước trong quản lý xã hội năm 2014

- Đối mới phương pháp giảng dạy chuyên ngành Quản lý xã hội tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền hiện nay năm 2015.

- Thực hiện pháp luật dân chủ ở cơ sở trong quản lý xã hội ở Việt Nam hiện nay năm 2016.

 

ĐỘI NGŨ CÁN BỘ GIẢNG VIÊN

Khoa Nhà nước và Pháp luật đã xây dựng được đội ngũ giảng viên và nghiên cứu viên trẻ, nhiệt huyết, có năng lực và trình độ cao về chuyên môn, khả năng ứng dụng công nghệ kỹ thuật và có kinh nghiệm tác nghiệp thực tế trong lĩnh vực quản lý. Hiện nay, Khoa có tổng số 13 cán bộ và giảng viên cơ hữu và kiêm chức, trong đó có 01 PGS.TS, 04 TS, 04 nghiên cứu sinh, 04 thạc sỹ

Giới thiệu cán bộ và giảng viên:

1.      .TS Trần Quang Hiển – Trưởng Khoa


Học hàm, học vị: Tiến sĩ Luật học

Chức vụ: Trưởng khoa

Kinh nghiệm:ThầyTrần Quang Hiển có hơn 20 năm giảng dạy và nghiên cứu về Khoa học Quản lý nhà nước, Quản lý xã  hội và Luật học.Thầy là thành viên của Hội luật gia, Hội nhà báo. Thầy tham gia giảng dạy về:

+ Các môn học chuyên ngành Quản lý xã hội

+ Các môn học chuyên ngành Khoa học Quản lý nhà nước

+ Các môn học chuyên ngành về Nhà nước và Pháp luật

Tham gia nghiên cứu về nhà nước và pháp luật, khoa học quản lý, quản lý nhà nước, quản lý xã hội. Tham gia nhiều đề tài cấp bộ, đề tài cơ sở trọng điểm và làm chủ nhiệm nhiều đề tài khoa học, chủ biên một sốsách chuyên khảo, giáo trình phục vụ cho công tác nghiên cứu và giảng dạy của khoa.

2.      TS. Vũ Thị Thu Quyên – Phó Trưởng Khoa


Học vị:Tiến sĩ Luật học

Kinh nghiệm:Cô Thu Quyên có gần 20 năm giảng dạy và nghiên cứu pháp luật. Cô tham gia giảng dạy

+ Các môn lý luận nhà nước và pháp luật,

+ Các môn quản lý xã hội

+Các môn khoa học quản lý nhà nước

Tham gia nghiên cứu về nhà nước và pháp luật, chính trị học, nghiên cứu quyền con đặc biệt của quyền của người chưa thành niên và trẻ em. Cô làthành viên của Viện Chính sách công. Tham gia nhiều đề tài cấp bộ, đề tài trọng điểm..Ngoài ra cô còn là chủ biên của nhiều giáo trình: Quản lý xã hội về quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội..

3.      PGS.TS Nguyễn Vũ Tiến


Học vị:PGS.TS Phong hàm năm 2010. Thầy bảo vệ luận án tiến sĩ chuyên ngành xây dựng Đảng năm 2003 tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Kinh nghiệm:Thầy hiện đang đảm nhận vị trí Phó giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền, đồng thời giảng dạy nhiều môn chuyên ngành của Khoa. Có trên 30 năm kinh nghiệm giảng dạy.

4.      TS Trần Xuân Học


Học hàm, học vị:Bảo vệ luận án Tiến sỹ  (1997), Khoa Luật Đại học Tổng hợp Voronezh (1986-1992), Đại học Ngoại ngữ khóa lưu học sinh tiếng Nga (1985-1986).

Kinh nghiệm: Thầy Học có gần 20 năm giảng dạy và nghiên cứu pháp luật.Tham gia giảng dạy các môn Lý luận nhà nước và pháp luật.. và các môn chuyên ngành của khoa. Trưởng bộ môn Lý luận về quản lý.

5. ThS. Hoàng Thị Hải Yến


Học vị: Thạc sỹ Luật học (Viện Nhà nước và Pháp luật - Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam)

Kinh nghiệm: Trên 30 năm công tác giảng dạy tại khoa Nhà nước và Pháp Luật, Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

6. Th.S Bùi Thị Nguyệt


Học vị:Cô Bùi Thị Nguyệt tốt nghiệp thạc sĩ Luật học năm 2002 tại trường Đại học Luật Hà Nội.

Kinh nghiệm:Có trên 30 năm kinh nghiệm trong giảng dạy và nghiên cứu pháp luật; giảng dạy chuyên ngành quản lý nhà nước và quản lý xã hội.

7. TS Huỳnh Thị Chuyên


Học vị:Năm 1999-2001: Học Cao học và nhận Bằng Thạc sĩ chuyên ngành Lí luận ngôn ngữ tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Năm 2010 làm NCS tại Viện Ngôn ngữ học (Học Viện Khoa học xã hội - Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) và nhận Bằng Tiến sĩ năm 2014.Năm 2015 học văn bằng 2 chính quy tại Trường Đại học Luật Hà Nội.

Kinh nghiệm:Kinh nghiệm giảng dạy các môn Quản lí về giáo dục, đào tạo; Soạn thảo văn bản, Biên tập sách và báo chí

8. ThS. Nguyễn Thị Vân Hằng


Học vị: Cô Vân Hằng là thạc sỹ ngành xuất bản tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Kinh nghiệm: Cô với kinh nghiệm gần 20 năm làm công tác giáo vụ khoa, phụ trách côngtác văn phòng; xây dựng và theo dõi tổ chức hoạt động dạy và học của khoa; theo dõi vàquản lý sinh viên, học viên; lữu trữ văn bản, giấy tờ liên quan đến hoạt động chỉ đạo, điều hành tác nghiệp của Khoa

9. ThS. Đỗ Thu Hiền


Học vị:Cô Đỗ Thu Hiềntốt nghiệp thạc sĩ Khoa Luật - trường Đại học Quốc gia Hà Nội. Hiện đang là nghiên cứu sinh chuyên ngành Tội phạm học và phòng ngừa tội phạm.

Kinh nghiệm:Cô có kinh nghiệm giảng dạy các môn Luật kinh tế, Quản lý kinh tế và các môn Quản lý hành chính văn phòng

10. ThS. Trần Thái Hà


Học vị:Cô Trần Thái Hà tốt nghiệp thủ khoa Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội chuyên ngành Luật học. Hiện cô đang học nghiên cứu sinh chuyên ngành Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Kinh nghiệm:Cô có kinh nghiệm giảng dạy môn Pháp luật đại cương, Các ngành luật cơ bản trong hệ thống pháp luật Việt Nam, Quản lý hành chính nhà nước và Công tác xã hội. Cô hiện là Thư ký khoa học của Khoa Nhà nước và Pháp luật.

11. ThS. Cao Thị Dung


Học vị: Cô Cao Thị Dung tốt nghiệp thủ khoa chuyên ngành Quản lý xã hội với bằng đại học loại giỏi và bảo vệ luận văn thạc sỹ loại xuất sắc. Hiện nay, Cô đang là nghiên cứu sinh tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Kinh nghiệm:Cô giảng dạy môn Pháp luật đại cương, Quản lý hành chính nhà nước và một sô môn chuyên ngành. Vừa qua, Cô được trao tặng giấy khen giảng viên đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua giờ giảng chất lượng cao của Học viện.Cô đồng thời là chi ủy viên phụ trách công tác phát triển Đảng trong sinh viên.

12. CN.NCS Trịnh Như Quỳnh


Học vị: Cô Trịnh Như Quỳnh tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành Luật Hành chính nhà nước tại Đại học Luật Hà Nội.Hiện đang là nghiên cứu sinh chuyên ngành Luật Hiến pháp và Luật Hành chính tại Khoa Luật - Học viện Khoa học xã hội - Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Kinh nghiệm: Cô giảng dạy môn Pháp luật đại cương và nghiên cứu các môn học chuyên ngành của khoa. Có 4 năm kinh nghiệm nghiên cứu lĩnh vực quyền con người trong quản lý nhà nước. Là cộng tác viên trong các dự án, hội thảo của Viện nhân quyền - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh..

13. ThS. Nguyễn Hoàng Diệu Linh


Học vị:Cô Nguyễn Hoàng Diệu Linh tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành Quản lý xã hội loại giỏi; bảo vệ luận văn thạc sĩ chuyên ngành Quản lý xã hội đạt loại xuất sắc tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Kinh nghiệm: Có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực tổ chức Đoàn thể, từng là Bí thư Liên chi của Khoa, lớp trưởng. Cô giảng dạy môn Pháp luật đại cương và tham gia nghiên cứu, giảng dạy các môn học chuyên ngành của Khoa.

Ngoài các giảng viên cơ hữu, Khoa Nhà nước và Pháp luật còn có một đội ngũ đông đảo giảng viên thỉnh giảng là các chuyên gia, giảng viên uy tín trong và ngoài nước để giảng dạy cho sinh viên và học viên của Khoa. Có thể kể đến một số giảng viên như:

- GS,TS. Võ Khánh Vinh, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam;

-PGS,TS. Nguyễn Ngọc Hà, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam;

-PGS,TS. Đỗ Đình Hợp,Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam;

-PGS,TS. Lương Đình Hải, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam;

-PGS,TS. Trịnh Đức Thảo, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh;

-PGS,TS. Nguyễn Cảnh Quý, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh;

-PGS,TS.Nguyễn Thị Báo, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh;

- PGS,TS. Nguyễn Thị Nga, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh;

- PGS, TS. Ngô Hữu Thảo, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

-PGS,TS. Ngô Thành Can, Học viện Hành chính Quốc gia;

- PGS,TS. Lương Thanh Cường, Học viện Hành chính Quốc gia;

-PGS,TS. Đỗ Thị Phượng, Đại học Luật Hà Nội;

-PGS,TS. Phạm Ngọc Thanh, Đại học Quốc gia Hà Nội;

- TS. Nguyễn Thanh Phú, Học viện Tư pháp;

- PGS,TS. Ngô Văn Giá, Đại học Văn hóa Hà Nội..

                       SINH VIÊN KHOA NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT

Sinh viên Khoa Nhà nước và Pháp luật là những sinh viên luôn năng động, sáng tạo, tự tin và ham học hỏi. Ngay từ khi còn ngồi trên ghế giảng đường đại học, sinh viên đã chủ động tích lũy kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp từ thầy cô, bạn bè.  Do vậy, sinh viên của Khoa ra trường có tỷ lệ việc làm cao. Hiện rất nhiều cựu sinh viên của Khoa đang đảm trách những vị trí quan trọng ở nhiều cơ quan và tổ chức trong nước và quốc tế như:Dương Minh Ánh Đại biểu Quốc hội khóa XIV. Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội


Cao Thị Dung: Giảng viên Khoa Nhà nước và Pháp luật, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Học viên cao học K16
Nguyễn Hoàng Diệu Linh: Giảng viên Khoa Nhà nước và Pháp luật, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Học viên cao học K20.2

Trung tá Huỳnh Việt Hòa – Phó Giám đốc Công an tỉnh Hậu GiangĐại tá Nguyễn Trọng Ngữ, Chính ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Lào CaiNgoài việc học tập ở trên giảng đường, sinh viên còn có cơ hội tham gia các hoạt động ngoại khoá như giải bóng đá toàn trường; các cuộc thi về truyền thông, hùng biện; chào K36, ….

Bên cạnh đó, để nâng cao khả năng vận dụng, thực hành của sinh viên, Khoa cũng liên kết với cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, tổ chức phi Chính phủ như:Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp, Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp; Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh,.. để sinh viên có điều kiện đến thực tế tìm hiểu và làm quen với môi trường làm việc chuyên nghiệp.

Hoạt động đưa sinh viên đi tham quan nhà Quốc hội


Ngày hội thể thao của Khoa Nhà nước và Pháp luật


Hội trại Khoa Nhà nước và Pháp luật 2016


Tiết mục nhảy flashmob của Khoa Nhà nước và Pháp luật


Cuộc thi tìm hiểu Hiến Pháp năm 2013           

VÀI NÉT VỀ LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN KHOA            

Sau khi Trường Tuyên huấn Trung ương sáp nhập với Trường Nguyễn Ái Quốc V, năm 1983, Khoa Nhà nước và Pháp luật, Học viện Báo chí và Tuyên truyền được thành lập. Trong hơn 30 năm thành lập, cùng với sự lớn mạnh của Nhà trường, Khoa Nhà nước và Pháp luật cũng không ngừng được củng cố, phát triển và lớn mạnh. Quá trình phát triển của Khoa trải qua các giai đoạn sau:

Từ năm 1983 đến năm 2004: Khoa đào tạo bậc đại học hệ chính quy tập trung và chính quy không tập trung cho các chuyên ngành của Học viện.

Từ năm 2004 đến nay:

+ Năm 2004, Khoa đã mở chuyên ngành đào tạo Cử nhân Chính trị học, chuyên ngành Quản lý xã hội.

+ Năm 2010, Khoa đã mở chuyên ngành đào tạo Cao học Chính trị học, chuyên ngành Quản lý xã hội.

+ Năm 2012, Khoa đã mở chuyên ngành đào tạo Cử nhân Chính trị học, chuyên ngành Khoa học Quản lý nhà nước.

 Hiện nay, Khoa tiếp tục mở rộng quy mô đào tạo, đa dạng hoá các loại hình, hình thức đào tạo và đang tích cực chuẩn bị điều kiện đào tạo Nghiên cứu sinh.

Hệ đại học (cả hệ chính quy và vừa làm vừa học hệ 4 năm và 2 năm):

+ Chuyên ngành Quản lý xã hội

+ Chuyên ngành Khoa học Quản lý nhà nước

 Hệ cao học:

+ Chuyên ngành Quản lý xã hội

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Khoa Nhà nước và Pháp luật

Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Tầng 6 Nhà Hành chính, 36 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 844-375 469 63 số máy lẻ 603 Facebook: www.facebook.com/KhoaNhanuocphapluat.ajc

 

VÀI NÉT VỀ LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN KHOA

VÀI NÉT VỀ LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN KHOA

Học viện Báo chí & Tuyên truyền