Thứ hai 23/07/2018 19:00 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

"Trưởng thành từ Khoa Báo chí" - một cuốn sách ý nghĩa với các thế hệ thầy - trò Khoa Báo chí

Thứ sáu 02/06/2017 16:33

“TRƯỞNG THÀNH TỪ KHOA BÁO CHÍ” là cuốn sách vừa được xuất bản nhân dịp kỷ niệm 55 năm thành lập Khoa Báo chí, Học viện Báo chí và Tuyên truyền.


Đây là ấn phẩm ghi nhận quá trình xây dựng và phát triển của Khoa Báo chí, đặc biệt là sự trưởng thành của các thế hệ cán bộ, giảng viên, học viên, sinh viên của Khoa trong suốt 55 năm qua và định hướng phát triển trong thời đại toàn cầu hóa.

Chỉ trong gần một tháng chuẩn bị, cuốn sách được hoàn thành với sự đóng góp tâm huyết của các thế hệ thầy và trò Khoa Báo chí, Học viện Báo chí và Tuyên truyền từ Khóa 1 đến Khóa 36. Nội dung cuốn sách gồm 4 phần:

- Phần thứ nhất: Địa chỉ đỏ đào tạo báo chí - truyền thông của cả nước        

Phần này giới thiệu tổng quan về Khoa Báo chí với chặng đường 55 năm xây dựng và trưởng thành, bao gồm: giới thiệu logo, slogan - công cụ nhận diện thương hiệu của Học viện Báo chí và Tuyên truyền, của Khoa Báo chí; các giai đoạn phát triển chính; cơ cấu tổ chức hành chính; Ban chủ nhiệm Khoa qua các thời kỳ; Ban Chủ nhiệm Khoa hiện nay; danh sách cán bộ, giảng viên qua các thời kỳ; năng lực đào tạo, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế; cơ sở vật chất phục vụ đào tạo; các tổ chức đoàn thể xã hội; các câu lạc bộ và sản phẩm thực hành của sinh viên...; bài viết của Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền và của các thành viên Ban chủ nhiệm Khoa đánh giá thành tựu 55 năm xây dựng, phát triển và định hướng tương lai.

- Phần thứ hai: Những gương mặt thân quen trong ngôi nhà chung Khoa Báo chí

Phần này giới thiệu các khóa học và danh sách học viên, sinh viên theo từng bậc học, hệ đào tạo của Khoa từ năm 1969 đến nay.  

Thành lập ngày 16/01/1962, trong thời gian từ năm 1962 đến 1969, Khoa Báo chí chỉ tổ chức các lớp học bồi dưỡng ngắn hạn dành cho đối tượng cán bộ tuyên huấn, phóng viên, biên tập viên các cơ quan tuyên huấn, báo chí ở Trung ương và địa phương. Đến năm 1969, Khoa mới chính thức khai giảng các lớp đại học Báo chí Khóa 1 (1969 - 1973). Đây cũng là khóa học đầu tiên có 53 học viên được Trung ương Đảng và Bộ Quốc phòng chọn bổ sung vào lực lượng báo chí tiền phương phục vụ công cuộc giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. 

Sau Khóa 1, Khoa Báo chí tiếp tục chiêu sinh, đào tạo bậc đại học hệ chính quy tập trung và hệ vừa làm vừa học theo các chuyên ngành như: Báo in, Ảnh báo chí, Phát thanh, Truyền hình, Báo mạng điện tử, Truyền thông đa phương tiện... Khoa mở rộng quy mô tuyển sinh đào tạo trong cả nước, đặc biệt, từ năm 1992 (Khóa 11), Khoa tổ chức tuyển sinh đối tượng tốt nghiệp THPT. Năm 1995, Khoa chính thức đào tạo trình độ Thạc sĩ chuyên ngành Báo chí và chuyên ngành Quản lý Báo chí - Truyền thông. Từ năm 2003, Khoa chính thức đào tạo trình độ Tiến sĩ ngành Truyền thông đại chúng, chuyên ngành Báo chí học.

Đến nay, Khoa đã đào tạo được 36 khóa ở bậc đại học, 22 khóa ở bậc thạc sĩ và 13 khóa ở bậc tiến sĩ. Trong 55 xây dựng và phát triển, Khoa đã đào tạo được hơn 13.000 nhà báo cho đất nước và các nước như Trung Quốc, Lào, Campuchia...

Phần thứ ba: Cảm xúc về mái trường, khoa, lớp, thầy cô giáo và bè bạn thân yêu

Phần này giới thiệu bài viết của các thế hệ cán bộ, giảng viên, học viên và sinh viên trưởng thành từ Khoa Báo chí.   

Phần thứ tư: Chung tay vì sự nghiệp đào tạo báo chí cho đất nước

Phần này giới thiệu các cơ quan báo chí - truyền thông ở Việt Nam - địa chỉ gần gũi và tin cậy đối với Khoa Báo chí trong hợp tác đào tạo báo chí - truyền thông.  

Cuốn sách là sự tri ân của Khoa Báo chí dành cho các giảng viên cơ hữu cũng như giảng viên thỉnh giảng, các thế hệ nhà báo Việt Nam - những người đã không ngừng chuyển tải các tri thức, kinh nghiệm nghề nghiệp quý báu của mình thành những bài giảng sinh động, thiết thực cho học viên, sinh viên của Khoa. Sách cũng là sự ghi nhận sự trưởng thành của các thế hệ học viên, sinh viên Khoa Báo chí. Sự thành công của các thế hệ học viên, sinh viên là đóng góp to lớn xây dựng thương hiệu Khoa Báo chí.

Hà Vũ

Học viện Báo chí & Tuyên truyền