Thứ tư 26/09/2018 03:42 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Toàn văn bài phát biểu của PGS,TS Trương Ngọc Nam, Giám đốc Học viện tại Lễ Khai giảng năm học 2017– 2018

Thứ năm 21/09/2017 14:08

Trang Thông tin điện tử AJC trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của PGS,TS Trương Ngọc Nam, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện tại Lễ Khai giảng năm học 2017– 2018.  

DIỄN VĂN CỦA GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN TẠI LỄ KHAI GIẢNG

NĂM HỌC 2017-2018

Kính thưa các vị đại biểu, các vị khách quý,

Thưa các thầy giáo, cô giáo, các đồng chí cán bộ viên chức!

Các em sinh viên thân mến!

Trong khí thế của Mùa Thu cách mạng, với niềm phấn khởi của hàng chục triệu học sinh, sinh viên trong cả nước đón chào năm học mới, hôm nay, Học viện Báo chí và Tuyên truyền long trọng tổ chức Lễ  khai giảng năm học mới 2017-2018. Trước tiên, thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc và toàn thể cán bộ, giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên, sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền xin nhiệt liệt chào mừng và trân trọng cảm ơn quý vị đại biểu, các vị khách quý, các thầy cô giáo cùng toàn thể các em sinh viên đã có mặt trong buổi lễ khai giảng hôm nay.

Kính thưa các đồng chí!

Năm học 2016-2017, mặc dù gặp không ít khó khăn, song với sự nỗ lực to lớn của toàn thể cán bộ, giáo viên, học viên và sinh viên, sự lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện của các cấp, các ngành, Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học.

Điểm nổi bật trong suốt năm học vừa qua, đó là sự đoàn kết, nhất trí, chung sức, chung lòng của tập thể lãnh đạo, của cán bộ, giảng viên, học viên và sinh viên, quyết tâm phấn đấu đổi mới các mặt công tác của Nhà trường, đã đạt được những thành tựu quan trọng, có ý nghĩa to lớn thúc đẩy sự phát triển của Nhà trường trong giai đoạn mới.

Năm học vừa qua, Học viện đã có những bước đổi mới quan trọng về công tác đào tạo, bồi dưỡng; thực hiện nhiều giải pháp đột phá nhằm từng bước nâng cao chất lượng đào tạo, tăng cường công tác bồi dưỡng: Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện các chương trình đào tạo đại học, sau đại học theo hướng cơ bản, hiện đại, thực tiễn; phát triển mới 3 chương trình đào tạo tiến sĩ, 3 chương trình đào tạo đại học chất lượng cao, nâng tổng số ngành, chuyên ngành đào tạo lên 6 ngành đào tạo trình độ tiến sĩ, 19 ngành, chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ, 36 ngành, chuyên ngành đào tạo trình độ đại học. Đẩy mạnh công tác quản lý, hoàn thiện phương thức đào tạo tín chỉ, đổi mới công tác thi theo hướng kiểm tra đánh giá năng lực người học, đảm bảo công bằng, khách quan, nghiêm túc; triển khai hoạt động chuẩn hóa các chương trình đào tạo, từng bước thực hiện kiểm định chất lượng, đảm bảo chất lượng đầu ra gắn với việc làm của sinh viên sau tốt nghiệp. Đội ngũ giảng viên nỗ lực đổi mới phương pháp giảng dạy, chú trọng rèn luyện phương pháp tự học, phát huy tính tự chủ, tích cực, sáng tạo của người học; coi trọng giáo dục phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống cho sinh viên.

Công tác bồi dưỡng năm học qua có nhiều chuyển biến tích cực. Nhà trường đã phối hợp tốt với Ban Tuyên giáo Trung ương, các ban, ngành, các trường chính trị tỉnh mở nhiều lớp bồi dưỡng về báo chí, truyền thông, công tác tuyên giáo, nghiệp vụ sư phạm, ngoại ngữ, tin học được các đối tác đánh giá cao.

Năm học vừa qua, phong trào thi đua dạy tốt, học tốt được đẩy mạnh, nhiều giảng viên đạt danh hiệu giáo viên giỏi, 7 tập thể lớp sinh viên đạt danh hiệu lớp tiên tiến tiêu biểu, 40 sinh viên đạt danh hiệu sinh viên xuất sắc, 403 sinh viên giỏi, tỷ lệ sinh viên khóa 33 và 35 B tốt nghiệp 96%, tỷ lệ sinh viên khá, giỏi, tỷ lệ tốt nghiệp đạt chuẩn đều cao hơn năm học trước.

Số lượng, chất lượng các công trình nghiên cứu khoa học đều tăng so với những năm học trước, đáp ứng yêu cầu của công tác đào tạo và đóng góp vào công tác lý luận của Đảng. Các nguồn lực khoa học được huy động nhiều hơn, tiềm lực đội ngũ cán bộ nghiên cứu khoa học được phát huy tốt hơn.

Công tác hợp tác quốc tế tiếp tục được đẩy mạnh, thu hút được nhiều nhiều dự án hợp tác quốc tế, mang lại nhiều thành quả quan trọng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên, phát triển các chương trình đào tạo và nghiên cứu khoa học quốc tế, nâng cao vị thế, uy tín của Nhà trường trong nước và trên thế giới.

Đội ngũ cán bộ, giáo viên là khâu then chốt, quyết định sự phát triển của Nhà trường. Những năm qua, học viện đã chú trọng đến công tác tuyển dụng, thu hút nhân tài, tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng chuẩn hóa cán bộ, đồng thời áp dụng các chính sách động viên, khuyến khích cán bộ, giảng viên phấn đấu nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ nên chất lượng đội ngũ đã có nhiều chuyển biến tích cực. Số lượng cán bộ, giảng viên là GS, PGS, TS ngày càng tăng, chiếm tỷ lệ trên 50% đội ngũ giảng viên. Có nhiều cán bộ, giảng viên được quốc tế công nhận đạt chuẩn giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

Năm học 2016-2017 đã đi qua, phân tích sâu sắc những thành tựu, hạn chế và nguyên nhân của nó, chúng ta có thể rút ra những kinh nghiệm quí báu để tiếp tục chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của năm học mới. Đó là phải thường xuyên củng cố khối đoàn kết thống nhất, phát huy dân chủ, đảm bảo sự thống nhất trong chỉ đạo và điều hành; phải năng động, sáng tạo trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị, hết sức tranh thủ sự hợp tác, giúp đỡ của các ngành, các cấp, các cơ quan, tổ chức và cá nhân, coi đó là những xúc tác để mọi hoạt động của Nhà trường đạt hiệu quả cao.

Kính thưa quí vị đại biểu!

Năm học 2017-2018 là năm học có ý nghĩa rất quan trọng, tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng; Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (Khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Nhiệm vụ đặt ra của năm học này là rất nặng nề, nguồn lực và điều kiện hoạt động còn nhiều hạn chế, trong khi yêu cầu đảm bảo chất lượng đào tạo và trách nhiệm của nhà trường đối với xã hội đang đòi hỏi ngày càng cao. Đó là những thách thức không nhỏ và cũng không dễ vượt qua. Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2017-2018, toàn thể cán bộ, giáo viên và sinh viên Nhà trường phải nỗ lực thực hiện tốt các nhiệm vụ và giải pháp quan trọng sau đây:

 - Một là, giữ vững khối đoàn kết thống nhất, phát huy dân chủ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong nhà trường, tạo tiền đề để tiến hành đổi mới một cách năng động, sáng tạo và hiệu quả các mặt công tác của nhà trường.

- Hai là, tiếp tục đổi mới đồng bộ các hoạt động đào tạo, trong đó đổi mới phương pháp dạy và học là nhiệm vụ trọng tâm; đồng thời đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, đạo đức, lối sống, kỹ năng hoạt động cho sinh viên, đây là những khâu đột phá để nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường.

- Ba là, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động đào tạo trên cơ sở ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin trong quản lý và giảng dạy; triển khai mạnh mẽ công tác kiểm định chất lượng, đảm bảo chất lượng đầu ra theo các chuẩn đã cam kết về chất lượng đào tạo, tăng cường trách nhiệm của nhà trường đến hiệu quả cuối cùng là việc làm của sinh viên sau tốt nghiệp.

-  Bốn là, đẩy mạnh công tác NCKH, tập trung đổi mới, hiện đại hóa nội dung, chương trình đào tạo; tiếp tục phát triển các nguồn lực trí tuệ bằng việc đẩy mạnh công tác bồi dưỡng, thu hút nhân tài, đồng thời tăng cường hợp tác để phát triển nguồn tài chính đầu tư cho nghiên cứu khoa học; thực hiện chính sách khuyến khích cán bộ, giáo viên tích cực tham gia hoạt động khoa học, để nhiều người có nhiều công trình được công bố trên báo chí nước ngoài. Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động hợp tác quốc tế, chú trọng hiệu quả thiết thực, tập trung phát triển đội ngũ, phát triển các chương trình đào tạo, nghiên cứu khoa học, nâng cao chất lượng đạo tạo, phấn đấu có nhiều ngành đào tạo đạt chuẩn quốc tế.

- Năm là, đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng, đi đôi với khuyến khích đội ngũ cán bộ, giảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, đổi mới phương pháp, phong cách, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, phấn đấu đạt chất lượng đội ngũ cán bộ đạt chuẩn quốc gia trong một vài năm tới.

- Sáu là, tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết hiện đại bị phục vụ đào tạo và các hoạt động của nhà trường; ưu tiên hiện đại hóa cơ sở thực hành, thư viện, tăng cường trang thiết bị, lắp đặt hệ thống điều hòa trên các phòng học. Tăng cường cơ sở vật chất đi đôi với cải tiến chế độ và phong cách phục vụ tại các khu vực hành chính, thư viện, KTX sinh viên; tiếp tục cải tạo nâng cấp môi trường khuôn viên nhà trường xanh, sạch, đẹp phù hợp với yêu cầu giáo dục hiện đại.

Kính thưa quí vị đại biểu!

Kính thưa toàn thể các đồng chí!

Nhân dịp khai giảng năm học mới, cho phép tôi được thay mặt các thầy giáo, cô giáo, cán bộ, nhân viên nhà trường có mấy lời căn dặn đối với các em sinh viên của chúng ta.

Các em sinh viên thân mến!

Thay mặt Nhà trường, thầy chúc mừng các em đã vượt qua kỳ thi đầy khó khăn, thử thách để chính thức trở thành sinh viên của Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Các em đã trải qua chặng đường dài học tập của 12 năm trên ghế nhà trường phổ thông đã là một nỗ lực rất lớn, nhưng để vượt qua 4 năm học, nhận được tấm bằng đại học thì sự nỗ lực phấn đấu lại hết sức quan trọng, vì đây là nhịp cầu trực tiếp để các em bước vào cuộc đời và sự nghiệp mà mình mong đợi. Trong trường đại học, sự cần cù, chịu khó trong học tập và rèn luyện của mỗi sinh viên là rất quan trọng, nhưng chưa đủ để học tốt, mà cần phải có phương pháp học tập khoa học mới có được kết quả tối ưu. Vì vậy, các em cần nhanh chóng tiếp cận và vận dụng phương pháp học tập phát huy tính tự chủ, tự giác cao trong nghiên cứu, nắm bắt tri thức và rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp; chú trọng các kỹ năng mềm, kỹ năng làm việc nhóm, ký thuyết trình, kỹ năng thuyết phục, giao tiếp, ứng xử.v.v. Học tập trong một trường đại học, đồng thời là trường Đảng, các em phải coi trọng cả học nghề, cả bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống để trở thành người cán bộ tốt, người công dân tốt, sống có lý tưởng, có hoài bão, năng động, sáng tạo để đóng góp thật nhiều cho Tổ quốc và Nhân dân.

Các em thân mến!

Từ khi còn trên ghế nhà trường phổ thông, các em ước mơ bước vào cổng trường đại học, trở thành sinh viên của Học viện Báo chí và Tuyên truyền, cái tên gợi những khát vọng lớn lao của nhiều bạn học sinh, là nơi để các em rèn đức, luyện tài, để mai ngày lập thân, lập nghiệp, để đền ơn báo hiếu đối với cha mẹ và mong muốn cống hiến những gì lớn lao cho xã hội. Đó là động cơ rất tốt đẹp và chân chính, nhưng các em phải biến những hoài bão đó thành động cơ thực sự, để miệt mài học tập chiếm lĩnh tri thức, nắm vững nghề nghiệp, trau dồi phẩm hạnh, nếu không như thế thì tất cả những ước mơ trong sáng và cả những kỳ vọng của người thân, của bạn bè và thầy cô đối với các em, sẽ trở thành nỗi thất vọng của chính họ. Tương lai tốt đẹp thuộc về sự nỗ lực hết mình của các em trong học tập dưới mái trường này. Thầy tin chắc rằng, thế hệ sinh viên K37 hôm nay cũng như các khóa trước sẽ năng động, thông minh, sáng tạo, ra sức thi đua học tập, rèn luyện thật tốt, để đóng góp vào truyền thống vẻ vang của Nhà trường chúng ta. Một lần nữa, Thầy nhiệt liệt chúc mừng hơn 1600 tân sinh viên và các thủ khoa của Khóa 37, và nhiệt liệt biểu dương những sinh viên các khóa 34, 35, 36 đã đạt thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện.

Kính thưa quí vị đại biểu!

Kính thưa các thầy giáo, cô giáo, các đồng chí cán bộ viên chức!

Các em sinh viên thân mến!

Có thể nói nhiệm vụ năm học mới là rất nặng nề, nhưng đó là trách nhiệm, là vinh dự của Học viện Báo chí và Truyên truyền mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao cho. Năm nay, nhờ uy tín và sự nỗ lực truyền thông, kỳ thi tuyển sinh của học viện chúng ta thành công rất tốt đẹp, đủ về số lượng, điểm đầu vào ở tất cả các ngành đều cao hơn năm ngoái rất nhiều. Đó là niềm vui, niềm tự hào nhưng đồng thời cũng là áp lực to lớn đối với cán bộ, giáo viên của nhà trường, đòi hỏi chúng ta phải nỗ lực phấn đấu đảm bảo chất lượng đào tạo, đáp ứng yêu cầu và sự tin tưởng của các bậc phục huynh, để cho mỗi sinh viên có cơ hội việc làm sau tốt nghiệp.

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc, tôi kêu gọi mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên là tấm gương sáng về tinh thần tự học, tự bồi dưỡng, nâng cao trình độ, đổi mới phương pháp giảng dạy, tác phong công tác để hoàn thành nhiệm vụ chính trị với chất lượng và hiệu qủa cao. Tôi kêu gọi toàn thể các em sinh viên, học viên, khắc phục khó khăn, nỗ lực học tập, tích lũy tri thức, hình thành kỹ năng nghề nghiệp, tích cực tham gia các hoạt động rèn luyện, bồi dưỡng kỹ năng sống cho bản thân để thích ứng với môi trường làm việc kỷ luật, cạnh tranh, năng động và hội nhập, với những yêu cầu cao về chất lượng và hiệu quả trong lao động. Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, chất lượng và hiệu quả, tôi tin tưởng sâu sắc năm học 2017-2018 sẽ thành công tốt đẹp.  

 Nhân dịp đầu năm học mới, tôi xin được bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các đồng chí lãnh đạo Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã lãnh đạo, chỉ đạo và tạo điều kiện cho Học viện phát triển. Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn sự hợp tác, giúp đỡ của các ban, ngành, đoàn thể, các đơn vị, cơ quan báo chí và truyền thông ở Trung ương và cán bộ, nhân dân các địa phương đã luôn đồng hành cùng với Học viện trong nhiều năm qua. Sự có mặt của quý vị đại biểu cho các ban ngành, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị ở Trung ương, thành phố Hà Nội và các địa phương, các nhà tài trợ và quí vị phụ huynh trong buổi lễ trọng thể này là nguồn động viên, khích lệ to lớn đối với thầy trò chúng tôi trong những ngày đầu tiên của năm học mới.

Cảm ơn các thế hệ nhà giáo, các cán bộ lão thành luôn quan tâm, đóng góp cho sự nghiệp phát triển của Học viện. Cảm ơn các thầy cô giáo, các cán bộ viên chức, học viên và sinh viên đã nỗ lực không ngừng để xây dựng Học viện của chúng ta ngày càng phát triển vững mạnh.

Xin kính chúc quý vị đại biểu, các vị khách quý, các thầy cô giáo và toàn thể các em sinh viên dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, đạt nhiều kết quả trong công tác và học tập.

Với niềm phấn khởi, tự hào và tin tưởng, tôi xin tuyên bố: Khai giảng năm học  2017 – 2018.

Xin trân trọng cảm ơn!

Học viện Báo chí & Tuyên truyền