Thứ bảy 21/10/2017 23:16 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Thẩm định, nghiệm thu Chương trình đào tạo Tiến sĩ ngành Xuất bản

11/03/2016 08:29

Chiều 10/3/2016, được sự uỷ quyền của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã tổ chức buổi thẩm định, nghiệm thu Chương trình đào tạo Tiến sĩ ngành Xuất bản.

Vài suy nghĩ về đào tạo nhà báo đa phương tiện

01/03/2016 10:21

Trước nhu cầu phát triển của loại hình báo chí đa phương tiện, cần phải có một chiến lược đào tạo những người làm báo có kỹ năng tác nghiệp linh hoạt, biết sử dụng cách thành thạo các tiện ích của công nghệ hiện đại...

Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương, cơ hội và thách thức - Hành động của chúng ta

19/02/2016 08:59

Nhân sự kiện Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) vừa được ký kết mà Việt Nam là một trong 12 quốc gia thành viên, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng có bài viết “Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương, cơ hội và thách thức-Hành...

Đảng Cộng sản Việt Nam qua các kỳ đại hội - Những dấu mốc lịch sử

16/02/2016 12:34

Ngày 03-02-1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời. Đó là kết quả của sự chuẩn bị đầy đủ về tư tưởng, chính trị và tổ chức; là sản phẩm của sự kết hợp chủ nghĩa Mác - Lê-nin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước. Sự...

Đẩy mạnh hoạt động khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

29/01/2016 10:12

Khoa học và công nghệ đóng vai trò rất quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng và an ninh, tạo ra nhiều sản phẩm hàng hóa chất lượng cao, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Tuy nhiên, những...

Hội thảo khoa học: "Quản lý chất lượng đầu tư tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền"

24/01/2016 14:52

Chiều 21/1/2016, Phòng Quản trị - Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: "Quản lý chất lượng đầu tư tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền".

Đảng vững mạnh - Đất nước phát triển - Dân tộc trường tồn

19/01/2016 09:22

"Đảng vững mạnh - Đất nước phát triển - Dân tộc trường tồn" chính là tư tưởng chủ đạo, là nội dung bao trùm và cũng là tựa đề cuốn sách của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, do Nhà xuất bản...

Một số bài học qua 30 năm Đảng lãnh đạo đổi mới đất nước

13/01/2016 09:19

Công cuộc đổi mới là sự nghiệp vĩ đại, sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố quyết định thành công của công cuộc đổi mới. Tăng cường sự lãnh đạo và năng lực cầm quyền của Đảng; xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh là nhiệm vụ...

Kết quả tất yếu của sự đổi mới trong công tác xây dựng Đảng

11/01/2016 09:24

Đại hội đảng bộ các cấp đã diễn ra thành công tốt đẹp. Toàn Đảng, toàn dân đang hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Sự thành công ấy là kết quả tất yếu từ sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng của Đảng...

Giới thiệu sách: “Thành công và bài học đắt giá của doanh nghiệp nhà nước”

08/01/2016 09:09

Với mục tiêu đi tìm một câu trả lời tường minh về lối ra cho doanh nghiệp nhà nước, cuốn sách“Thành công và những bài học đắt giá của doanh nghiệp nhà nước” do PGS,TS Lê Quốc Lý chủ biên, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia phát hành năm...

Xây dựng Đảng về kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng

04/01/2016 08:51

Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát thông qua việc các cấp ủy, tổ chức đảng phải nâng cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt hơn nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo Điều lệ Đảng. Chú trọng kiểm tra, giám sát người đứng...

Hội thảo khoa học :"Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam"

29/12/2015 16:06

Nhân dịp 3 năm ngày UNESCO công nhận Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ (Việt Nam) là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, ngày 26/12/2015, tại thành phố Hồ Chí Minh, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối...

Phóng viên ảnh cần phải có sự “đam mê” với nghề

25/12/2015 11:19

Sáng 23/12/2015, tại Phòng Hội thảo tầng 8 nhà A1, Khoa Báo chí - Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Sự thay đổi của Báo ảnh thế giới”.

Hội thảo khoa học: "Một số kinh nghiệm trong hoạt động hợp tác quốc tế tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền"

24/12/2015 17:37

Chiều 23/12/2015, tại Phòng họp C nhà A1, Phòng Hợp tác quốc tế đã tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: "Một số kinh nghiệm trong hoạt động hợp tác quốc tế tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền".

Hội thảo khoa học: “Đổi mới phương pháp giảng dạy chủ nghĩa xã hội khoa học tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền”

21/12/2015 22:37

Chiều 21/12/2015, tại Hội trường D nhà A1, Khoa Chủ nghĩa xã hội khoa học (CNXHKH) đã trang trọng tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề:“Đổi mới phương pháp giảng dạy Chủ nghĩa xã hội khoa học tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền”.