Thứ tư 26/09/2018 16:42 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Giá trị lịch sử của "Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến"

16/12/2016 08:55

Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến (19-12-1946) thể hiện trí tuệ, tầm nhìn, bản lĩnh, khát vọng hòa bình của Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dân Việt Nam. 70 năm đã đi qua, tác phẩm bất hủ này của Người vẫn giữ nguyên giá trị, có ý...

Hội thảo khoa học: "Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền"

15/12/2016 11:23

Chiều 14/12, tại Phòng họp A - Nhà Hành chính Trung tâm, Phòng Hợp tác quốc tế đã tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: "Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền". Hội thảo nhằm chia...

Văn hóa chính trị

12/12/2016 08:03

Ý niệm về văn hóa chính trị đã được xuất hiện manh nha từ thời cổ đại. Platon, nhà triết học cổ đại Hy Lạp định nghĩa: “Chính trị là nghệ thuật cai trị những con người với sự bằng lòng của họ”(1). Tuy nhiên, chỉ đến khoảng giữa thế...

Cuốn sách: An sinh xã hội - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn

08/12/2016 15:58

Cuốn sách An sinh xã hội - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn do TS Phạm Hương Trà, Khoa Xã hội học, Học viện Báo chí và Tuyên truyền và ThS Phạm Trần Thăng Long, trường Đại học Thăng Long biên soạn.

Vị thế quan trọng của người thầy trong đổi mới giáo dục hiện nay

07/12/2016 13:13

Một nền giáo dục phát triển thường phải hội đủ ở đó khả năng huy động hiệu quả và đồng bộ các yếu tố cấu thành: định hướng chiến lược, điều kiện xã hội, mục tiêu, nội dung và phương pháp dạy học,... và đặc biệt là phải có một...

Giới thiệu sách “Báo chí là gì? Nghệ thuật và quyền năng huỷ diệt”

05/12/2016 14:37

Ngay từ đầu thế kỷ 20, lĩnh vực báo chí đã được nghiên cứu như một ngành học thuật chuyên sâu trên toàn thế giới.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa ở Việt Nam

01/12/2016 10:28

Trong hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh, tư tưởng về chủ nghĩa xã hội và thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa là đặc biệt quan trọng. Chính quan điểm này là sợi chỉ đỏ xuyên suốt tư tưởng...

Vấn đề văn hóa trong bối cảnh hội nhập quốc tế

29/11/2016 14:40

Đại hội XII của Đảng nhấn mạnh vai trò của văn hóa trong phát triển đất nước. Đại hội đề ra các phương hướng, nhiệm vụ phát triển văn hóa, chủ động hội nhập quốc tế về văn hóa. Để làm chủ quá trình hội nhập quốc tế cần hiểu...

Một số nhân tố tác động tới quyết định chọn chương trình đào tạo quốc tế về truyền thông tại Việt Nam

25/11/2016 14:23

Năm 2016, Học viện Báo chí và Tuyên truyền bắt đầu tuyển sinh chương trình cử nhân Quảng cáo, Quan hệ công chúng và Truyền thông theo mô hình nhượng quyền của Đại học Middlesex, Vương quốc Anh.

Thời đại của các phương tiện truyền thông mới

22/11/2016 16:23

Thế kỷ XX ghi nhận sự thay đổi nhanh và toàn diện của các phương tiện truyền thông nhờ các bước tiến về công nghệ,... và ảnh hưởng của nó không chỉ dừng lại ở địa phận quốc gia mà toàn cầu, kéo theo sự đổi thay trên mọi lĩnh...

Tự phê bình và phê bình của cán bộ, đảng viên hiện nay - thực trạng và giải pháp

21/11/2016 14:11

Hồ Chí Minh và Đảng ta đã coi tự phê bình và phê bình là: “Qui luật phát triển Đảng”. Trước lúc đi xa, Người để lại cho toàn Đảng, toàn quân, toàn dân bản “Di chúc” vô cùng quý báu. Trong đó, Người đã căn dặn: “Trong Đảng thực...

Nhận diện thủ đoạn “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa

10/11/2016 16:05

Để chống phá cách mạng Việt Nam, các thế lực thù địch coi “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hoá là mũi đột phá, hòng làm tan rã niềm tin, gây hỗn loạn về lý luận, tư tưởng, tạo ra “những khoảng trống” để đưa hệ...

Tính thời sự của học thuyết Mác

09/11/2016 14:49

Cuộc khủng hoảng tài chính kinh tế thế giới bùng phát từ nước Mỹ, trung tâm CNTB thế giới, diễn ra từ 2007 đã khơi dậy sự “hồi sinh” học thuyết Mác. Chính một số học giả nổi tiếng và chính khách lớn phương Tây đã làm “hồi sinh” học...

Truyền thông chính sách công tạo đồng thuận xã hội: Vai trò giám sát - phản biện xã hội của báo chí và dư luận xã hội

08/11/2016 09:37

Có thể nói rằng, các vấn đề chính sách công, chi tiêu công,...ở các nước đang phát triển ngày càng gây được sự chú ý, thậm chí quan tâm cao độ của công chúng và dư luận xã hội (DLXH). Trong đó, vấn đề xây dựng, ban hành, thực thi...

Truyền thông chính sách của chính phủ Hàn Quốc qua lăng kính Việt Nam

04/11/2016 11:05

Hàn Quốc và Việt Nam là hai quốc gia có nhiều điểm tương đồng về lịch sử dân tộc, văn hoá tinh thần, truyền thống. Sau mấy chục năm kiến tạo từ những đống tro tàn, đến nay Hàn Quốc đã trở thành một quốc gia phát triển với những...