Thứ bảy 21/10/2017 23:14 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Hồ Chí Minh với sự ra đời Mặt trận Việt Minh - Những chính sách căn bản, thiết thực, bền vững

26/05/2016 14:53

Khi xác định con đường cách mạng để giải phóng, giành độc lập cho dân tộc và phát triển đất nước, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh đã nêu bật tư tưởng đại đoàn kết dân tộc và sự cần thiết phải liên kết các giai cấp,...

Thông cáo báo chí Hội thảo khoa học Quốc gia “Vận dụng Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng vào nghiên cứu, giảng dạy lý luận chính trị và báo chí – truyền thông”

25/05/2016 10:14

Hà Nội - Hội thảo khoa học Quốc gia “Vận dụng Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng vào nghiên cứu, giảng dạy lý luận chính trị và báo chí – truyền thông” diễn ra ngày 25/5/2016 tại Hà Nội, do Học viện Báo...

Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vai trò của lý luận và công tác lý luận - Ý nghĩa trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay

24/05/2016 10:37

Một trong những di sản vô giá mà Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại cho Đảng và nhân dân ta là tư tưởng của Người về lý luận và công tác lý luận. Theo Người, lý luận có vai trò vô cùng quan trọng đối với Đảng, đối với...

Khoa học chính sách xã hội và thực tiễn Việt Nam

20/05/2016 16:48

Tìm hiểu các mô hình tiếp cận lý thuyết khoa học chính sách xã hội để có thể vận dụng và phát triển chính sách xã hội như một môn khoa học, một ngành đào tạo và một loại hoạt động chuyên môn trong bối cảnh toàn cầu hóa sẽ...

Hội thảo khoa học “Hồ Chí Minh với Mặt trận Việt Minh”

18/05/2016 19:59

Nhân kỷ niệm 126 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1980 - 19/5/2016) và 75 năm ngày thành lập Mặt trận Việt Minh (19/5/1940 - 19/5/2016), sáng 18/5, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh long trọng tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề...

Tìm hiểu phong cách giao tiếp của người Pháp trong hoạt động ngoại giao

15/05/2016 14:07

Trong cuộc sống đời thường, người Pháp luôn được đánh giá là lịch sự, trang trọng, “chau chuốt” về cả văn hóa ăn mặc, trang trí và đi đứng, giao tiếp, từ trong sân vườn, cổng ngõ cho tới ngoài đường. Người Pháp luôn có sự tôn trọng lẫn nhau,...

Thực tế đổi mới phương pháp giảng dạy môn Tổ chức hoạt động Thông tin đối ngoại

15/05/2016 13:48

Hiện nay, đổi mới phương pháp dạy học là một trong số những vấn đề trọng tâm trong giảng dạy đại học nói chung và giảng dạy đại học ngành quan hệ quốc tế nói riêng, chúng tôi cũng đã tham gia đợt tập huấn về đổi mới phương pháp...

Tóm tắt luận án tiến sĩ : "Nhu cầu và điều kiện học tập lý luận chính trị của sinh viên các trường đại học Hà Nội hiện nay"

11/05/2016 16:32

Luận án tiến sĩ : "Nhu cầu và điều kiện học tập lý luận chính trị của sinh viên các trường đại học Hà Nội hiện nay" của NCS Nguyễn Thanh Thảo, ngành Chính trị học, chuyên ngành Công tác tư tưởng.

Tiếp tục nâng cao bản lĩnh chính trị cho cán bộ, đảng viên

11/05/2016 10:12

Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng nhấn mạnh nhiệm vụ: “Nâng cao bản lĩnh chính trị, trí tuệ, tính chiến đấu của toàn Đảng và của mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt các...

Chặng đường 10 năm “Trải nhiệm và hội nhập” trong đào tạo truyền thông tại Việt Nam

09/05/2016 10:05

Nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 10 năm thành lập, Khoa Quan hệ Công chúng và Quảng cáo, Học viện Báo chí và Tuyên truyền sẽ tổ chức hội thảo khoa học vào sáng ngày 12/5/2016 và Gala kỷ niệm vào tối cùng ngày.

Quan điểm triết học chính trị của lãnh tụ Ma-hát-ma Găng-đi và Chủ tịch Hồ Chí Minh

06/05/2016 13:55

Lãnh tụ M Găng-đi và Chủ tịch Hồ Chí Minh là hai nhà lãnh đạo châu Á đã sử dụng hai chiến lược khác nhau để giải phóng nhân dân khỏi ách áp bức của chủ nghĩa thực dân. Lãnh tụ M. Găng-đi sử dụng phương thức đấu tranh bất...

Toàn văn Luật Báo chí

04/05/2016 09:32

Ngày 29/4/2016, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước công bố Luật Báo chí đã được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 11 thông qua.

Xứng đáng là lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

01/05/2016 12:42

Hôm nay (1-5), giai cấp công nhân Việt Nam và nhân dân lao động cả nước tưng bừng kỷ niệm 130 năm Ngày Quốc tế Lao động-ngày hội của công nhân lao động trên toàn thế giới, ngày đoàn kết giai cấp công nhân với các phong trào cộng sản,...

Giải quyết mối quan hệ giữa đổi mới, ổn định và phát triển ở nước ta hiện nay

28/04/2016 17:12

Đổi mới là tất yếu trong quá trình vận động của xã hội. Ngay từ năm 1986, Đảng ta đã đề xướng đường lối đổi mới, coi đổi mới là phương thức để phát triển đất nước ở tầm cao mới. Tuy nhiên, để quá trình đổi mới thành công,...

Tư tưởng quân sự của Chủ tịch Hồ Chí Minh

25/04/2016 15:22

Chủ tịch Hồ Chí Minh - người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà lãnh đạo quân sự kiệt xuất, người sáng lập và rèn luyện các lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam. Suốt cuộc đời gắn bó cùng cách mạng Việt...