Thứ bảy 23/06/2018 15:13 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Đổi mới, hoàn thiện cơ chế, chính sách góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ

20/03/2017 13:32

Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30-10-2016, của Hội nghị Trung ương 4 khóa XII đã chỉ ra 4 nhóm giải pháp nhằm tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, các biểu hiện “tự diễn biến”,...

Đổi mới và đạo đức nghề báo

08/03/2017 12:08

Các quy tắc về đạo đức nghề nghiệp báo chí được thể hiện thành văn bản và lưu hành từ cuối thế kỷ XIX, tuy nhiên, đối với nước ta, nó là sản phẩm của đổi mới, gắn kết cùng đổi mới.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về những yếu tố bảo đảm dân chủ thật sự

06/03/2017 15:42

Dân chủ là động lực để phát huy sức mạnh của quần chúng nhân dân giành thắng lợi trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước. Dân chủ, hay quyền làm chủ của nhân dân đã được đề cập nhiều trong các bài nói, bài viết của Hồ...

Vấn đề gia đình và giải phóng phụ nữ trong tác phẩm “Nguồn gốc của gia đình, chế độ tư hữu và nhà nước” của Mác và Ph.Ăngghen

01/03/2017 09:17

Mặc dù C.Mác hầu như không trực tiếp viết gì đề cập đến chủ đề gia đình và giới, nhưng “Nguồn gốc của gia đình, chế độ tư hữu và Nhà nước” (1884), tác phẩm mà ông viết chung cùng Ph.Ăngghen, vẫn luôn được coi là tác phẩm tiên phong...

Ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong tổ chức và của cán bộ, đảng viên

20/02/2017 14:57

Đấu tranh, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của tổ chức đảng, tổ chức nhà nước, của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên hiện nay là cuộc đấu tranh trong nội bộ, trước hết phải bắt đầu từ trong...

Báo chí nhân văn trên nền tảng đạo đức và pháp luật

16/02/2017 09:48

“Nhà báo” là một danh xưng nghề nghiệp đáng trân trọng, là sự trao truyền thiêng liêng và quý giá. Trải qua chặng đường lịch sử gần 92 năm, chúng ta tự hào có một nền báo chí cách mạng, chính trực, nhân văn, được xây đắp nên bởi những...

Tác phẩm báo chí điều tra - tuyển chọn và phân tích

08/02/2017 13:54

Cuốn sách "Tác phẩm báo chí điều tra - tuyển chọn và phân tích" do PGS,TS Đỗ Thị Thu Hằng, Phó Trưởng Khoa Báo chí - Học viện Báo chí và Tuyên truyền, làm chủ biên. Cùng các Nhà báo, Nhà giáo: PGS,TS Nguyễn Ngọc Oanh; TS Trần Bá Dung;...

Hội nhập quốc tế và sự tác động đến công tác xây dựng Đảng ở Việt Nam

07/02/2017 10:36

Những bước đi của nhân loại ngày càng có tốc độ cao và đạt tới những điều kỳ diệu. Sức mạnh vô cùng to lớn đang điều khiển các bước tiến đó chính là quá trình toàn cầu hóa. Toàn cầu hóa kéo cả thế giới vào cuộc chơi phát...

Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại trong tình hình mới

06/02/2017 08:39

Đại hội XII tiếp tục nhấn mạnh bài học mang tính quy luật của cách mạng Việt Nam phát huy sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Để phát huy được bài học này cần thống nhất một số định...

87 năm Đảng Cộng sản Việt Nam – Những dấu ấn lịch sử

02/02/2017 12:54

Nhân dịp Kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2017), Trang Thông tin điện tử Học viện Báo chí và Tuyên truyền trân trọng giới thiệu bài viết "87 năm Đảng Cộng sản Việt Nam – Những dấu ấn lịch sử" của GS,TS Mạch Quang...

Bác Hồ chúc Tết Xuân Đinh Dậu

23/01/2017 15:20

Kể từ Tết Ðộc lập đầu tiên của đất nước - Tết Bính Tuất 1946, tới Tết cuối cùng trước lúc Người đi xa - Tết Kỷ Dậu 1969, Bác Hồ đã cùng đón 24 mùa xuân với đồng bào và chiến sĩ cả nước.

Xử lý tốt mối quan hệ giữa độc lập, tự chủ và hội nhập quốc tế của Việt Nam trong bối cảnh mới

20/01/2017 11:13

Trang thông tin điện tử Học viện Báo chí và Tuyên truyền trân trọng giới thiệu bài viết của GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Bài viết đã được đăng tải trên...

Báo chí ở quê hương Mozart

13/01/2017 12:16

Tháng 7/2015, tôi có dịp được tham gia đoàn cán bộ, giảng viên, nghiên cứu sinh của Học viện Báo chí và Tuyên truyền do PGS, TS Phạm Huy Kỳ - Phó Giám đốc Học viện làm trưởng đoàn đến thăm và làm việc tại quê hương của nhà soạn...

Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước Pháp quyền xã hội chủ nghĩa

11/01/2017 20:08

Chủ tịch nước Trần Đại Quang vừa có bài viết về chủ đề tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước Pháp quyền Xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Trang Thông tin điện tử Học viện Báo chí và Tuyên truyền trân trọng giới thiệu toàn văn bài...

Hội nghị trực tuyến: Tổng kết công tác khoa học năm 2016

07/01/2017 16:54

Ban Giám đốc cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị, các cán bộ, chuyên viên Ban Khoa Quản lý Khoa học của Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã tham dự Hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác khoa học năm 2016, phương hướng, nhiệm vụ và...