Thứ tư 26/09/2018 15:32 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Sự chống phá của các thế lực thù địch trên lĩnh vực chính trị

28/11/2017 11:26

Mỹ và các thế lực thù địch xác định chính trị, tư tưởng là mặt trận hàng đầu, là khâu đột phá của chiến lược “diễn biến hòa bình”.

Quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lê-nin về vai trò của đạo đức trong cách mạng xã hội chủ nghĩa và trong xây dựng đảng cầm quyền trong sạch, vững mạnh

27/11/2017 08:41

Trong hệ thống các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê-nin có các quan điểm, tư tưởng về đạo đức nói chung và đạo đức cộng sản nói riêng. Việc nghiên cứu các quan điểm, tư tưởng đó có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc...

Sách mới của TS Nguyễn Quang Hòa: “Nghệ thuật ứng xử nhà báo, con đường ngắn nhất tới thành công”

24/11/2017 10:17

Là giảng viên giảng dạy ở Học viện Báo chí và Tuyên truyền nhưng đã có nhiều năm kinh nghiệm làm báo, kinh qua mọi công việc ở toà soạn, trong cuốn sách này, tác giả Nguyễn Quang Hòa không chỉ làm rõ các khái niệm liên quan đến nghệ...

Đổi mới và sáng tạo trong lãnh đạo, quản lý

23/11/2017 09:40

Công cuộc đổi mới kinh tế - xã hội do Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý và nhân dân làm chủ đang đặt ra các yêu cầu và cơ sở lý luận, thực tiễn cho khoa học về đổi mới, sáng tạo và phát triển bền vững đất nước....

11 bí quyết để thành nhà báo giỏi

22/11/2017 12:30

Đây là tựa đề cuốn sách của TS Nguyễn Quang Hòa - Giảng viên Khoa Báo chí, Học viện Báo chí và Tuyên truyền - người đã dày công gom góp, tích luỹ những kinh nghiệm quý của mình (từng làm báo trên 40 năm, đảm nhiệm tất cả mọi...

Giới thiệu sách mới: “Toàn cầu hóa dưới góc nhìn của triết học”

14/11/2017 14:46

Cuốn sách TS Trần Hải Minh, Phó Trưởng Khoa Triết học Học viện Báo chí và Tuyên truyền và TS Bùi Thanh Thủy, Giảng viên Đại học Kinh tế - Kỹ thuật - Công nghiệp đồng chủ biên. Đây sẽ là tài liệu hữu ích cho đông đảo bạn đọc...

Vận dụng tư tưởng Cần, Kiệm, Liêm, Chính của Hồ Chí Minh vào việc xây dựng Đảng về đạo đức trong giai đoạn hiện nay

13/11/2017 13:06

Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhà cách mạng, nhà tư tưởng đặc biệt quan tâm đến đạo đức. Bằng câu nói“Đảng ta là đạo đức, là văn minh”, Người đã định nghĩa về Đảng dưới góc độ đạo đức và văn hóa, coi đạo đức là đặc trưng bản...

Chuẩn đầu ra và chuẩn đầu ra ngoại ngữ đối với Học viện Báo chí và Tuyên truyền

13/11/2017 12:28

Đối với bất cứ một cở sở đạo tạo đại học nào thì chuẩn đầu ra nói chung và chuẩn đầu ra ngoại ngữ nói riêng có ý nghĩa quan trọng đối với sản phẩm đào tạo, là một qui định bắt buộc để đảm bảo điều kiện tốt nghiệp...

Phải nhìn lịch sử với con mắt khách quan, khoa học và thái độ đúng đắn

07/11/2017 09:00

Theo PGS. TS Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học nghệ thuật Trung ương, sự sụp đổ mô hình CNXH hiện thực ở Liên Xô và Đông Âu chỉ là sự...

Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại với cách mạng Việt Nam

07/11/2017 08:41

Nhân kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (07/11/1917 - 07/11/2017), Chủ tịch nước Trần Đại Quang có bài viết “Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại với cách mạng Việt Nam”, khẳng định ý nghĩa thời đại và những bài học quý báu của Cách mạng Tháng...

Báo chí và Truyền thông đa phương tiện

06/11/2017 11:22

Cuốn sách Báo chí và Truyền thông đa phương tiện do PGS, TS Nguyễn Thị trường Giang,Trưởng Khoa Phát thanh – Truyền hình, Học viện Báo chí và Tuyên truyền chủ biên là một tài liệu tham khảo rất hữu ích cho những người đang hoạt động trong lĩnh vực...

Tác nghiệp báo chí trong môi trường truyền thông hiện đại

03/11/2017 10:03

Sự bùng nổ của truyền thông số hiện nay đã làm thay đổi căn bản nghiệp vụ báo chí truyền thông; đòi hỏi người làm báo cần nắm vững các kỹ năng làm báo hiện đại.

Những kỷ vật báo chí của nhà báo Huỳnh Hùng Lý

31/10/2017 08:37

Tôi may mắn gặp được “con sói phóng sự” Huỳnh Dũng Nhân vào một ngày Hà Nội tháng 3 mưa tầm tã. Được biết, anh ra Hà Nội để hiến tặng những hiện vật của ba mình - cố nhà báo Huỳnh Hùng Lý cho Bảo tàng Báo chí Việt...

Hội thảo khoa học quốc gia: 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (1917-2017) và chủ nghĩa xã hội hiện thực: Giá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại

27/10/2017 11:10

Kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (1917-2017), ngày 26/10 tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương,Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức Hội thảo...

Đổi mới phương thức lãnh đạo - Yếu tố bảo đảm thắng lợi của Đảng Cộng sản Việt Nam trong từng thời kỳ lịch sử

26/10/2017 08:36

Khái niệm “Phương thức lãnh đạo của Đảng” được dùng chính thức lần đầu tiên tại Hội nghị Trung ương 6, khóa VI (tháng 3-1989), cùng với khái niệm “hệ thống chính trị”. Sau đó, khái niệm này được đề cập trong Thông báo số 172 của Bộ Chính trị...