Thứ bảy 23/06/2018 15:12 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

"Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không" - Kỳ tích từ sức mạnh tổng hợp toàn dân, từ thế trận lòng dân

21/12/2017 10:54

Nhân dịp kỷ niệm 45 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” (12-1972-12-2017), Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải có bài viết "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không - Kỳ tích từ sức mạnh tổng hợp...

Xây dựng người cán bộ đoàn, đoàn viên theo phong cách Hồ Chí Minh

21/12/2017 09:19

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dâng hiến trọn cuộc đời mình cho dân, cho nước, vì độc lập dân tộc, vì tự do và hạnh phúc cho nhân dân. Trước lúc đi vào cõi vĩnh hằng Người đã để lại những dặn dò hết sức cụ thể...

Cách mạng công nghiệp lần thứ 4

19/12/2017 09:24

Mỗi thời đại kinh tế được phân biệt với thời đại kinh tế khác không phải ở chỗ sản xuất ra cái gì, mà là sản xuất bằng cái gì và như thế nào?. Luận điểm của C. Mác càng ngày càng được lịch sử chứng minh giá trị bền...

Những cây bút lớn tại chiến hào

14/12/2017 15:01

Ngày nay chẳng mấy ai nhắc đến họ với tư cách phóng viên chiến tranh. Sứ mệnh gian nan và cao quý của họ đã hoàn tất. Cống hiến của họ đã hòa vào lịch sử quê hương đất nước họ và lịch sử loài người.

Sách mới: "Mối quan hệ giữa đạo đức và pháp luật trong việc xây dựng đội ngũ công chức nhà nước ở Việt Nam hiện nay"

06/12/2017 14:47

Cuốn sách "Mối quan hệ giữa đạo đức và pháp luật trong việc xây dựng đội ngũ công chức nhà nước ở Việt Nam hiện nay" do TS Trần Hải Minh, Phó Trưởng Khoa Triết học - Học viện Báo chí và Tuyên truyền làm chủ biên sẽ giúp bạn...

Để hiểu rõ Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân

01/12/2017 13:42

Một trong những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu mà Nghị quyết Trung ương Năm đề ra là: “Thống nhất nhận thức, tư tưởng, hành động trong triển khai các chủ trương chính sách về phát triển kinh tế tư nhân”. Nhưng nghị quyết lại nhận định: “Vẫn còn...

Thông cáo báo chí Hội thảo khoa học: Vận dụng Nghị quyết TW 5 khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa vào nghiên cứu, giảng dạy lý luận chính trị ở các trường đại học

29/11/2017 15:05

Hà Nội – Ngày 30/11/2017, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức Hội thảo khoa học “Vận dụng Nghị quyết TW 5 khóa XII “về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” vào nghiên cứu, giảng dạy lý luận chính trị...

Sự chống phá của các thế lực thù địch trên lĩnh vực chính trị

28/11/2017 11:26

Mỹ và các thế lực thù địch xác định chính trị, tư tưởng là mặt trận hàng đầu, là khâu đột phá của chiến lược “diễn biến hòa bình”.

Quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lê-nin về vai trò của đạo đức trong cách mạng xã hội chủ nghĩa và trong xây dựng đảng cầm quyền trong sạch, vững mạnh

27/11/2017 08:41

Trong hệ thống các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê-nin có các quan điểm, tư tưởng về đạo đức nói chung và đạo đức cộng sản nói riêng. Việc nghiên cứu các quan điểm, tư tưởng đó có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc...

Sách mới của TS Nguyễn Quang Hòa: “Nghệ thuật ứng xử nhà báo, con đường ngắn nhất tới thành công”

24/11/2017 10:17

Là giảng viên giảng dạy ở Học viện Báo chí và Tuyên truyền nhưng đã có nhiều năm kinh nghiệm làm báo, kinh qua mọi công việc ở toà soạn, trong cuốn sách này, tác giả Nguyễn Quang Hòa không chỉ làm rõ các khái niệm liên quan đến nghệ...

Đổi mới và sáng tạo trong lãnh đạo, quản lý

23/11/2017 09:40

Công cuộc đổi mới kinh tế - xã hội do Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý và nhân dân làm chủ đang đặt ra các yêu cầu và cơ sở lý luận, thực tiễn cho khoa học về đổi mới, sáng tạo và phát triển bền vững đất nước....

11 bí quyết để thành nhà báo giỏi

22/11/2017 12:30

Đây là tựa đề cuốn sách của TS Nguyễn Quang Hòa - Giảng viên Khoa Báo chí, Học viện Báo chí và Tuyên truyền - người đã dày công gom góp, tích luỹ những kinh nghiệm quý của mình (từng làm báo trên 40 năm, đảm nhiệm tất cả mọi...

Giới thiệu sách mới: “Toàn cầu hóa dưới góc nhìn của triết học”

14/11/2017 14:46

Cuốn sách TS Trần Hải Minh, Phó Trưởng Khoa Triết học Học viện Báo chí và Tuyên truyền và TS Bùi Thanh Thủy, Giảng viên Đại học Kinh tế - Kỹ thuật - Công nghiệp đồng chủ biên. Đây sẽ là tài liệu hữu ích cho đông đảo bạn đọc...

Vận dụng tư tưởng Cần, Kiệm, Liêm, Chính của Hồ Chí Minh vào việc xây dựng Đảng về đạo đức trong giai đoạn hiện nay

13/11/2017 13:06

Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhà cách mạng, nhà tư tưởng đặc biệt quan tâm đến đạo đức. Bằng câu nói“Đảng ta là đạo đức, là văn minh”, Người đã định nghĩa về Đảng dưới góc độ đạo đức và văn hóa, coi đạo đức là đặc trưng bản...

Chuẩn đầu ra và chuẩn đầu ra ngoại ngữ đối với Học viện Báo chí và Tuyên truyền

13/11/2017 12:28

Đối với bất cứ một cở sở đạo tạo đại học nào thì chuẩn đầu ra nói chung và chuẩn đầu ra ngoại ngữ nói riêng có ý nghĩa quan trọng đối với sản phẩm đào tạo, là một qui định bắt buộc để đảm bảo điều kiện tốt nghiệp...