Thứ tư 26/09/2018 15:31 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Tư tưởng rèn luyện tính Đảng trong tác phẩm Sửa đổi lối làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

18/01/2018 09:58

Ra đời vào tháng 10-1947, trong bối cảnh toàn quốc kháng chiến, từ đó đến nay, tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” luôn là văn kiện quan trọng về xây dựng Đảng, còn nguyên giá trị và tính thời sự. Bởi mục đích của tác phẩm là nâng cao...

Khoa học với chủ nghĩa duy khoa học: Một đánh giá phê phán

17/01/2018 10:03

Đó là chủ đề buổi thông tin khoa học do Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức, diễn ra sáng 16/1, tại Hội trường D - Nhà Hành chính Trung tâm A1. Diễn giả - khách mời là GS Michal Valco, Đại học Constantine the Philosopher, Cộng hòa...

"Lịch sử giúp chúng ta hiểu hiện tại, dự báo tương lai"

12/01/2018 11:51

Trang Thông tin điện tử Học viện Báo chí và Tuyên truyền trân trọng giới thiệu bài viết của nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trương Tấn Sang với tựa đề "Lịch sử giúp chúng ta hiểu hiện...

Tác nghiệp báo chí trong môi trường truyền thông hiện đại

08/01/2018 11:11

Ngày nay, cùng với sự phát triển như vũ bão của cộng nghệ số, Internet đã và đang tác động sâu sắc đến đời sống của công chúng truyền thông hiện đại. Chính sự phát triển đó cũng đang tạo ra những thách thức, những xu hướng mới, đánh dấu...

Đào tạo cán bộ lý luận: thực trạng và giải pháp

07/01/2018 12:37

Trang Thông tin điện tử Học viện Báo chí và Tuyên truyền trân trọng giới thiệu bài viết của PGS,TS Nguyễn Viết Thảo, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Phát huy tinh thần quyết chiến, quyết thắng của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

02/01/2018 09:35

Ngày 28-12, Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam có bài viết “Phát huy tinh thần quyết chiến, quyết thắng của cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo...

Quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin và mối quan hệ giữa tôn giáo và kinh tế

29/12/2017 11:20

Mối quan hệ giữa tôn giáo và kinh tế là một nội dung cơ bản trong quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về tôn giáo. Đó là: tôn giáo có nguồn gốc từ kinh tế, do đời sống sản xuất vật chất sinh ra, sự tồn tại hay...

Mô hình và con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

27/12/2017 11:04

Công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội thời kỳ đổi mới đang đặt ra không ít vấn đề cần nghiên cứu, giải quyết. Những câu hỏi như: Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam có những đặc trưng gì? Bằng cách nào để xây dựng thành công chủ nghĩa...

"Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không" - Kỳ tích từ sức mạnh tổng hợp toàn dân, từ thế trận lòng dân

21/12/2017 10:54

Nhân dịp kỷ niệm 45 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” (12-1972-12-2017), Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải có bài viết "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không - Kỳ tích từ sức mạnh tổng hợp...

Xây dựng người cán bộ đoàn, đoàn viên theo phong cách Hồ Chí Minh

21/12/2017 09:19

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dâng hiến trọn cuộc đời mình cho dân, cho nước, vì độc lập dân tộc, vì tự do và hạnh phúc cho nhân dân. Trước lúc đi vào cõi vĩnh hằng Người đã để lại những dặn dò hết sức cụ thể...

Cách mạng công nghiệp lần thứ 4

19/12/2017 09:24

Mỗi thời đại kinh tế được phân biệt với thời đại kinh tế khác không phải ở chỗ sản xuất ra cái gì, mà là sản xuất bằng cái gì và như thế nào?. Luận điểm của C. Mác càng ngày càng được lịch sử chứng minh giá trị bền...

Những cây bút lớn tại chiến hào

14/12/2017 15:01

Ngày nay chẳng mấy ai nhắc đến họ với tư cách phóng viên chiến tranh. Sứ mệnh gian nan và cao quý của họ đã hoàn tất. Cống hiến của họ đã hòa vào lịch sử quê hương đất nước họ và lịch sử loài người.

Sách mới: "Mối quan hệ giữa đạo đức và pháp luật trong việc xây dựng đội ngũ công chức nhà nước ở Việt Nam hiện nay"

06/12/2017 14:47

Cuốn sách "Mối quan hệ giữa đạo đức và pháp luật trong việc xây dựng đội ngũ công chức nhà nước ở Việt Nam hiện nay" do TS Trần Hải Minh, Phó Trưởng Khoa Triết học - Học viện Báo chí và Tuyên truyền làm chủ biên sẽ giúp bạn...

Để hiểu rõ Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân

01/12/2017 13:42

Một trong những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu mà Nghị quyết Trung ương Năm đề ra là: “Thống nhất nhận thức, tư tưởng, hành động trong triển khai các chủ trương chính sách về phát triển kinh tế tư nhân”. Nhưng nghị quyết lại nhận định: “Vẫn còn...

Thông cáo báo chí Hội thảo khoa học: Vận dụng Nghị quyết TW 5 khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa vào nghiên cứu, giảng dạy lý luận chính trị ở các trường đại học

29/11/2017 15:05

Hà Nội – Ngày 30/11/2017, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức Hội thảo khoa học “Vận dụng Nghị quyết TW 5 khóa XII “về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” vào nghiên cứu, giảng dạy lý luận chính trị...