Thứ sáu 17/08/2018 18:38 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Hội thảo: Khoa Quan hệ Quốc tế 30 năm xây dựng và trưởng thành

20/06/2013 22:37

Sáng 19 tháng 6 năm 2013, khoa Quan hệ Quốc tế, Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã tổ chức Hội thảo khoa học “Khoa Quan hệ quốc tế 30 xây dựng và trưởng thành (20.6.1983 – 20.6.2013)" nhằm nhìn lại chặng đường suốt 30 năm đã qua và...

PGS,TS Trương Ngọc Nam- Giám đốc Học viện BCTT phát biểu kết luận Hội thảo quốc tế: Hồ Chí Minh với nước Nga

09/06/2013 00:21

Sáng 4/6, Bảo tàng Hồ Chí Minh phối hợp với Học viện Báo chí và Tuyên truyền; Hội Hữu nghị Việt Nam – Liên bang Nga; Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch; Viện Hồ Chí Minh và các Lãnh tụ của Đảng đã tổ chức Hội...

"Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản " với Hồ Chí Minh và Cách mạng Việt Nam

24/05/2013 10:23

Tác phẩm Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản ra đời chưa tròn một phần tư thế kỷ, trong bài tựa viết cho bản tiếng Đức, Mác – Ăngghen viết: “Mặc dù hoàn cảnh đã thay đổi nhiều trong hai mươi lăm năm qua, nhưng cho đến nay, xét về đại...

Công nghệ truyền thông và Đạo đức báo chí trong kỷ nguyên kỹ thuật số

24/05/2013 10:19

Khó mà hình dung cuộc sống của chúng ta trong xã hội hiện đại nếu thiếu vắng các phương tiện truyền thông đại chúng, đặc biệt là báo chí – bộ phận chiếm vị trí trung tâm, có vai trò nền tảng và có khả năng tác động đến tính...

Mô hình thể chế chính trị Liên Xô - đặc điểm, giá trị và hạn chế

15/05/2013 14:50

Thể chế chính trị (TCCT) là hệ thống các định chế, các giá trị, chuẩn mực hợp thành những nguyên tắc tổ chức và phương thức vận hành của một chế độ chính trị, là hình thức thể hiện các thành tố của hệ thống chính trị thuộc thượng tầng...

Chủ quyền văn hóa và an toàn văn hóa - vấn đề đặt ra với Việt Nam hiện nay

14/05/2013 15:43

An toàn văn hóa quốc gia là vấn đề được nêu ra trong ngữ cảnh toàn cầu hóa. R. Ních - xơn trong cuốn sách “ Chiến thắng không cần chiến tranh” đã viết “Rốt cuộc sự đấu tranh giữa các hệ thống xã hội cái có tác dụng quyết...

Khẳng định và bổ sung vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam trong dự thảo sửa đổi hiến pháp 1992

14/05/2013 15:35

Vấn đề vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội đã liên tục được các bản Hiến pháp Việt Nam khẳng định. Lần này, trong Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 chúng ta tiếp tục khẳng định sự lãnh đạo và cần làm...

Tâm lý tiếp nhận và kỹ năng viết báo thuyết phục công chúng

10/04/2013 21:11

Thực tế cạnh tranh báo chí khốc liệt đang buộc các nhà báo và nhà quản lý báo chí phải đối mặt với những câu hỏi như: công chúng sẽ bị hấp dẫn bởi tác động gì từ các tác phẩm báo chí? Quá trình tiếp nhận của công chúng...

Đạo đức của nhà báo trong quy trình sáng tạo tác phẩm báo chí

10/04/2013 16:20

Tác phẩm báo chí là thuật ngữ dùng để chỉ một sản phẩm tư duy của nhà báo, lấy hiện thực khách quan làm đối tượng nghiên cứu và phản ánh, có hình thức tương ứng với nội dung thông tin. Thuật ngữ tác phẩm báo chí còn sử dụng...

TS, nhà báo Nguyễn Phương Mai: “Chân không đi sao biết mình bị xiềng xích”

29/03/2013 11:25

Nhà báo Nguyễn Phương Mai, 37 tuổi, có bằng tiến sĩ về giao tiếp đa văn hóa (Intercultural Communication) tại ĐH. Utrecht, Hà Lan. Chị là chuyên gia đào tạo về kỹ năng mềm, và giảng dạy môn Đàm phán/ Giao tiếp Đa văn Hóa tại ĐH. Amsterdam, Hà Lan...

NS Nhiếp ảnh Vũ Đức Tân: Đào tạo và bồi dưỡng phóng viên ảnh báo chí giống như công việc đắp đê

31/01/2013 09:21

Những người làm báo Việt Nam đã tự hào về truyền thống ảnh báo chí, đặc biệt là vai trò của người phóng viên ảnh trong hai cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, ảnh báo chí Việt Nam đang đứng trước một...

Tóm tắt đề tài nghiên cứu khoa học: “Những vấn đề kinh tế chính trị trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt nam hiện nay”

23/01/2013 10:43

Sau đây AJC xin giới thiệu tóm tắt đề tài nghiên cứu khoa học: “Những vấn đề kinh tế chính trị trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt nam hiện nay” do TS. Ngô Văn Lương làm chủ nhiệm được Hội đồng nghiệm thu cơ...

Tóm tắt đề tài “Vận dụng lý luận của chủ nghĩa Mác – Lênin về tính độc lập tương đối của quan hệ sản xuất đối với lực lượng sản xuất ở nước ta hiện nay”

18/01/2013 11:54

AJC xin giới thiệu tóm tắt đề tài nghiên cứu khoa học: “Vận dụng lý luận của chủ nghĩa Mác – Lênin về tính độc lập tương đối của quan hệ sản xuất đối với lực lượng sản xuất ở nước ta hiện nay” do TS. Nguyễn Đức Luận -...

Đề tài cơ sở trọng điểm năm 2012: “Mối quan hệ giữa nhà nước pháp quyền và xã hội dân sự ở Việt Nam hiện nay”

15/01/2013 10:30

Sau đây AJC xin giới thiệu tóm tắt đề tài cơ sở trọng điểm năm 2012 “Mối quan hệ giữa nhà nước pháp quyền và xã hội dân sự ở Việt Nam hiện nay” do PGS.TS. Lưu Văn An – Phó Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền...

Vấn đề phương pháp chính trị trong học thuyết Nho gia

14/01/2013 11:02

Xét về tổng thể, Nho giáo vừa là học thuyết triết học, vừa là học thuyết chính trị - xã hội, đồng thời cũng là học thuyết về đạo đức, nhân luân.