Thứ sáu 15/12/2017 07:28 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Hội thảo khoa học: “Báo chí với Truyền thông Khoa học và Công nghệ”

26/09/2013 22:07

Trong hai ngày 26 và 27/9, tại Hội trường tầng 10 Nhà Hành chính trung tâm của Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã diễn ra Hội thảo khoa học : “Báo chí với Truyền thông Khoa học và Công nghệ” do Học viện Báo chí và Tuyên truyền...

TS. Nguyễn Đức Luận: “Học giỏi môn Triết học sẽ dễ dàng học tốt các môn học khác”

25/09/2013 16:20

Triết học là một môn khoa học mang tính khái quát, trừu tượng cao, được nhiều sinh viên đánh giá là “khó nhằn”, ít người được điểm cao. Ai điểm cao môn này thường rất được ngưỡng mộ, tôn làm “sư phụ”. Thực ra, học tốt môn Triết học không...

Nghiên cứu khoa học của giảng viên - yếu tố khoa học góp phần nâng cao chất lượng đào tạo tại các trường Đại học hiện nay

23/09/2013 23:12

Hiện nay, bất cứ một trường đại học nào cũng đều có hai nhiệm vụ chính và quan trọng nhất đó chính là: đào tạo và nghiên cứu khoa học (NCKH). Đây là hai hoạt động có mối quan hệ hữu cơ, hai nhiệm vụ cơ bản chiến lược của...

Lênin bàn về thi đua trong chủ nghĩa xã hội

18/09/2013 06:53

Nội dung chính trị trong việc lãnh đạo tổ chức thi đua được V.I.Lênin xem là một vấn đề quan trọng trong việc phát triển nền kinh tế đất nước. Bài viết của TS. Nguyễn Xuân Phong- Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Đo lường lợi ích của công chúng trong bốn mô hình hoạt động truyền thông

16/09/2013 10:01

Theo học giả James Grunig, giáo sư ngành truyền thông tại đại học Maryland - Mỹ, các hoạt động trong lĩnh vực PR (Public Relations - Quan hệ công chúng) được phân chia thành 4 nhóm dựa trên độ xác thực của thông điệp và lợi ích mà hoạt động...

Vai trò của công tác tư tưởng trong đổi mới phương pháp giảng dạy đại học ở nước ta hiện nay

15/09/2013 10:56

Khi thực hiện quá trình đổi mới phương pháp giảng dạy, các trường đại học thường phải trả lời câu hỏi: đổi mới như thế nào và đổi mới bắt đầu từ đâu? Câu hỏi thứ nhất thuộc về phương diện kỹ thuật, tức là cách thức, biện pháp đổi...

Vận dụng quan điểm Đại hội XI của Đảng vào đấu tranh tư tưởng lý luận ở nước ta hiện nay

10/09/2013 23:29

Đấu tranh tư tưởng, lý luận là vấn đề quan trọng, liên quan trực tiếp đến thắng lợi của cách mạng Việt Nam nói chung và trong đấu tranh ở lĩnh vực văn hóa, tinh thần nói riêng. Trong bối cảnh hiện nay, vấn đề đấu tranh tư tưởng lý...

Đào tạo báo chí ở trường đại học trong xu thế báo chí hiện đại

05/08/2013 16:13

“Đối với một sinh viên báo chí, nếu chỉ chăm chú vào học kỹ năng viết tin bài thôi thì còn xa mới đủ” “Trước xu thể phát triển báo chí hiện đại, báo chí đa phương tiện, một nhà báo cần phải là người làm được nhiều việc, không...

Đề tài cấp Bộ “Xã hội hóa trong hoạt động xuất bản ở nước ta hiện nay” đạt loại xuất sắc

24/06/2013 11:35

Xuất bản là hoạt động thiết yếu, đặc thù của đời sống văn hóa. Cơ chế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa đang đặt ra nhiều vấn đề bức xúc trong hoạt động xuất bản, đặc biệt trong vấn đề xã hội hóa hoạt động này. Đề tài...

Hội thảo: Khoa Quan hệ Quốc tế 30 năm xây dựng và trưởng thành

20/06/2013 22:37

Sáng 19 tháng 6 năm 2013, khoa Quan hệ Quốc tế, Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã tổ chức Hội thảo khoa học “Khoa Quan hệ quốc tế 30 xây dựng và trưởng thành (20.6.1983 – 20.6.2013)" nhằm nhìn lại chặng đường suốt 30 năm đã qua và...

PGS,TS Trương Ngọc Nam- Giám đốc Học viện BCTT phát biểu kết luận Hội thảo quốc tế: Hồ Chí Minh với nước Nga

09/06/2013 00:21

Sáng 4/6, Bảo tàng Hồ Chí Minh phối hợp với Học viện Báo chí và Tuyên truyền; Hội Hữu nghị Việt Nam – Liên bang Nga; Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch; Viện Hồ Chí Minh và các Lãnh tụ của Đảng đã tổ chức Hội...

"Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản " với Hồ Chí Minh và Cách mạng Việt Nam

24/05/2013 10:23

Tác phẩm Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản ra đời chưa tròn một phần tư thế kỷ, trong bài tựa viết cho bản tiếng Đức, Mác – Ăngghen viết: “Mặc dù hoàn cảnh đã thay đổi nhiều trong hai mươi lăm năm qua, nhưng cho đến nay, xét về đại...

Công nghệ truyền thông và Đạo đức báo chí trong kỷ nguyên kỹ thuật số

24/05/2013 10:19

Khó mà hình dung cuộc sống của chúng ta trong xã hội hiện đại nếu thiếu vắng các phương tiện truyền thông đại chúng, đặc biệt là báo chí – bộ phận chiếm vị trí trung tâm, có vai trò nền tảng và có khả năng tác động đến tính...

Mô hình thể chế chính trị Liên Xô - đặc điểm, giá trị và hạn chế

15/05/2013 14:50

Thể chế chính trị (TCCT) là hệ thống các định chế, các giá trị, chuẩn mực hợp thành những nguyên tắc tổ chức và phương thức vận hành của một chế độ chính trị, là hình thức thể hiện các thành tố của hệ thống chính trị thuộc thượng tầng...

Chủ quyền văn hóa và an toàn văn hóa - vấn đề đặt ra với Việt Nam hiện nay

14/05/2013 15:43

An toàn văn hóa quốc gia là vấn đề được nêu ra trong ngữ cảnh toàn cầu hóa. R. Ních - xơn trong cuốn sách “ Chiến thắng không cần chiến tranh” đã viết “Rốt cuộc sự đấu tranh giữa các hệ thống xã hội cái có tác dụng quyết...