Thứ bảy 21/10/2017 23:23 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Xin nguyện cùng Người vươn tới mãi!

19/05/2017 08:32

Hôm nay, toàn Ðảng, toàn dân và toàn quân ta kỷ niệm 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ thiên tài của Ðảng và nhân dân ta, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa...

Những thành tựu của Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam sau 30 năm đổi mới và những vấn đề đặt ra

15/05/2017 08:36

AJC xin trân trọng gửi đến bạn đọc tham luận "Những thành tựu của Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam sau 30 năm đổi mới và những vấn đề đặt ra" của PGS, TS Trương Ngọc Nam, Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền tại Hội thảo...

Thông tin tóm tắt kết luận mới của luận án tiến sĩ: “Quản lý báo chí điện tử ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay”

24/03/2017 12:05

Tên đề tài: Quản lý báo chí điện tử ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay Chuyên ngành: Báo chí học Mã số: 60320101 Nghiên cứu sinh: Doãn Thị Thuận Người hướng dẫn: PGS, TS. Vũ Văn Hà và PGS, TS. Nguyễn Trường Giang Cơ sở đào tạo: Học...

Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của luận án tiên sĩ : "Nâng cao chất lượng thông tin trên các tạp chí kinh tế hiện nay"

22/03/2017 16:08

Tên đề tài: Nâng cao chất lượng thông tin trên các tạp chí kinh tế hiện nay Chuyên ngành: Báo chí học Mã số: 62. 32 01 01 Nghiên cứu sinh: Phạm Thu Phong Người hướng dẫn: PGS, TS. Hà Huy Phượng, TS. Phạm Văn Thấu Cơ sở đào tạo:...

Đổi mới, hoàn thiện cơ chế, chính sách góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ

20/03/2017 13:32

Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30-10-2016, của Hội nghị Trung ương 4 khóa XII đã chỉ ra 4 nhóm giải pháp nhằm tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, các biểu hiện “tự diễn biến”,...

Đổi mới và đạo đức nghề báo

08/03/2017 12:08

Các quy tắc về đạo đức nghề nghiệp báo chí được thể hiện thành văn bản và lưu hành từ cuối thế kỷ XIX, tuy nhiên, đối với nước ta, nó là sản phẩm của đổi mới, gắn kết cùng đổi mới.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về những yếu tố bảo đảm dân chủ thật sự

06/03/2017 15:42

Dân chủ là động lực để phát huy sức mạnh của quần chúng nhân dân giành thắng lợi trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước. Dân chủ, hay quyền làm chủ của nhân dân đã được đề cập nhiều trong các bài nói, bài viết của Hồ...

Vấn đề gia đình và giải phóng phụ nữ trong tác phẩm “Nguồn gốc của gia đình, chế độ tư hữu và nhà nước” của Mác và Ph.Ăngghen

01/03/2017 09:17

Mặc dù C.Mác hầu như không trực tiếp viết gì đề cập đến chủ đề gia đình và giới, nhưng “Nguồn gốc của gia đình, chế độ tư hữu và Nhà nước” (1884), tác phẩm mà ông viết chung cùng Ph.Ăngghen, vẫn luôn được coi là tác phẩm tiên phong...

Ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong tổ chức và của cán bộ, đảng viên

20/02/2017 14:57

Đấu tranh, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của tổ chức đảng, tổ chức nhà nước, của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên hiện nay là cuộc đấu tranh trong nội bộ, trước hết phải bắt đầu từ trong...

Báo chí nhân văn trên nền tảng đạo đức và pháp luật

16/02/2017 09:48

“Nhà báo” là một danh xưng nghề nghiệp đáng trân trọng, là sự trao truyền thiêng liêng và quý giá. Trải qua chặng đường lịch sử gần 92 năm, chúng ta tự hào có một nền báo chí cách mạng, chính trực, nhân văn, được xây đắp nên bởi những...

Tác phẩm báo chí điều tra - tuyển chọn và phân tích

08/02/2017 13:54

Cuốn sách "Tác phẩm báo chí điều tra - tuyển chọn và phân tích" do PGS,TS Đỗ Thị Thu Hằng, Phó Trưởng Khoa Báo chí - Học viện Báo chí và Tuyên truyền, làm chủ biên. Cùng các Nhà báo, Nhà giáo: PGS,TS Nguyễn Ngọc Oanh; TS Trần Bá Dung;...

Hội nhập quốc tế và sự tác động đến công tác xây dựng Đảng ở Việt Nam

07/02/2017 10:36

Những bước đi của nhân loại ngày càng có tốc độ cao và đạt tới những điều kỳ diệu. Sức mạnh vô cùng to lớn đang điều khiển các bước tiến đó chính là quá trình toàn cầu hóa. Toàn cầu hóa kéo cả thế giới vào cuộc chơi phát...

Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại trong tình hình mới

06/02/2017 08:39

Đại hội XII tiếp tục nhấn mạnh bài học mang tính quy luật của cách mạng Việt Nam phát huy sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Để phát huy được bài học này cần thống nhất một số định...

87 năm Đảng Cộng sản Việt Nam – Những dấu ấn lịch sử

02/02/2017 12:54

Nhân dịp Kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2017), Trang Thông tin điện tử Học viện Báo chí và Tuyên truyền trân trọng giới thiệu bài viết "87 năm Đảng Cộng sản Việt Nam – Những dấu ấn lịch sử" của GS,TS Mạch Quang...

Bác Hồ chúc Tết Xuân Đinh Dậu

23/01/2017 15:20

Kể từ Tết Ðộc lập đầu tiên của đất nước - Tết Bính Tuất 1946, tới Tết cuối cùng trước lúc Người đi xa - Tết Kỷ Dậu 1969, Bác Hồ đã cùng đón 24 mùa xuân với đồng bào và chiến sĩ cả nước.