Thứ bảy 23/06/2018 15:13 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản và sự vận dụng sáng tạo của Nguyễn Ái Quốc trong lãnh đạo cách mạng Việt Nam

13/03/2018 20:49

Ngày 24 tháng 2 năm 1848, Tuyên ngôn của Đảng cộng sản - một văn kiện mang tính cương lĩnh, có giá trị lịch sử và tràn đầy sức sống thực tiễn của chủ nghĩa Mác, một tác phẩm lý luận bất hủ do C.Mác và Ph.Ăngghen soạn thảo theo...

Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản với việc định hình chủ nghĩa Mác

05/03/2018 12:00

“Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” là tác phẩm khoa học xuất sắc, đánh dấu một bước chín muồi về học thuyết, phương pháp luận của C. Mác và Ph. Ăng-ghen; đồng thời, là kết quả kết hợp tư tưởng của C. Mác và Ph. Ăng-ghen với phong trào công...

Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản: Giá trị lý luận và thực tiễn trong thời đại ngày nay

28/02/2018 09:53

Kỷ niệm 170 năm ra đời tác phẩm “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” (24/02/1848-24/02/2018), sáng ngày 26/02/2018, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương và Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt...

Phương thức quản lý thống nhất, có tính đột phá trong toàn hệ thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

26/02/2018 08:51

Là trung tâm quốc gia có chức năng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý cho toàn bộ hệ thống chính trị trong cả nước, thời gian qua, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ Đảng, Nhà...

Những phong tục đón Tết cổ truyền phổ biến nhất

09/02/2018 15:53

Tết Nguyên đán là những ngày lễ lớn nhất trong năm của người Việt Nam, gắn liền với những phong tục mang đậm bản sắc văn hoá dân tộc.

Xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị - vấn đề quan trọng hàng đầu

01/02/2018 15:57

Đất nước ta đang chào đón một mùa xuân mới cùng dịp kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 / 3-2-2018). Nhìn lại chặng đường đã qua và con đường trước mắt, cùng với niềm tự hào, tin tưởng ở sự lãnh đạo của...

Thông tin khoa học: "Brexit và ảnh hưởng tới nước Anh hiện nay"

28/01/2018 20:18

Chiều 26/1, tại Hội trường D, Khoa Quan hệ quốc tế - Học viện Báo chí và Tuyên truyền phối hợp với Đại sứ quán Anh tại Việt Nam tổ chức Thông tin khoa học với chủ đề “Brexit và ảnh hưởng tới nước Anh hiện nay”.

Tư tưởng rèn luyện tính Đảng trong tác phẩm Sửa đổi lối làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

18/01/2018 09:58

Ra đời vào tháng 10-1947, trong bối cảnh toàn quốc kháng chiến, từ đó đến nay, tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” luôn là văn kiện quan trọng về xây dựng Đảng, còn nguyên giá trị và tính thời sự. Bởi mục đích của tác phẩm là nâng cao...

Khoa học với chủ nghĩa duy khoa học: Một đánh giá phê phán

17/01/2018 10:03

Đó là chủ đề buổi thông tin khoa học do Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức, diễn ra sáng 16/1, tại Hội trường D - Nhà Hành chính Trung tâm A1. Diễn giả - khách mời là GS Michal Valco, Đại học Constantine the Philosopher, Cộng hòa...

"Lịch sử giúp chúng ta hiểu hiện tại, dự báo tương lai"

12/01/2018 11:51

Trang Thông tin điện tử Học viện Báo chí và Tuyên truyền trân trọng giới thiệu bài viết của nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trương Tấn Sang với tựa đề "Lịch sử giúp chúng ta hiểu hiện...

Tác nghiệp báo chí trong môi trường truyền thông hiện đại

08/01/2018 11:11

Ngày nay, cùng với sự phát triển như vũ bão của cộng nghệ số, Internet đã và đang tác động sâu sắc đến đời sống của công chúng truyền thông hiện đại. Chính sự phát triển đó cũng đang tạo ra những thách thức, những xu hướng mới, đánh dấu...

Đào tạo cán bộ lý luận: thực trạng và giải pháp

07/01/2018 12:37

Trang Thông tin điện tử Học viện Báo chí và Tuyên truyền trân trọng giới thiệu bài viết của PGS,TS Nguyễn Viết Thảo, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Phát huy tinh thần quyết chiến, quyết thắng của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

02/01/2018 09:35

Ngày 28-12, Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam có bài viết “Phát huy tinh thần quyết chiến, quyết thắng của cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo...

Quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin và mối quan hệ giữa tôn giáo và kinh tế

29/12/2017 11:20

Mối quan hệ giữa tôn giáo và kinh tế là một nội dung cơ bản trong quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về tôn giáo. Đó là: tôn giáo có nguồn gốc từ kinh tế, do đời sống sản xuất vật chất sinh ra, sự tồn tại hay...

Mô hình và con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

27/12/2017 11:04

Công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội thời kỳ đổi mới đang đặt ra không ít vấn đề cần nghiên cứu, giải quyết. Những câu hỏi như: Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam có những đặc trưng gì? Bằng cách nào để xây dựng thành công chủ nghĩa...