Thứ bảy 23/06/2018 15:12 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Hội thảo khoa học “Hồ Chí Minh với Mặt trận Việt Minh”

18/05/2016 19:59

Nhân kỷ niệm 126 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1980 - 19/5/2016) và 75 năm ngày thành lập Mặt trận Việt Minh (19/5/1940 - 19/5/2016), sáng 18/5, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh long trọng tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề...

Tìm hiểu phong cách giao tiếp của người Pháp trong hoạt động ngoại giao

15/05/2016 14:07

Trong cuộc sống đời thường, người Pháp luôn được đánh giá là lịch sự, trang trọng, “chau chuốt” về cả văn hóa ăn mặc, trang trí và đi đứng, giao tiếp, từ trong sân vườn, cổng ngõ cho tới ngoài đường. Người Pháp luôn có sự tôn trọng lẫn nhau,...

Thực tế đổi mới phương pháp giảng dạy môn Tổ chức hoạt động Thông tin đối ngoại

15/05/2016 13:48

Hiện nay, đổi mới phương pháp dạy học là một trong số những vấn đề trọng tâm trong giảng dạy đại học nói chung và giảng dạy đại học ngành quan hệ quốc tế nói riêng, chúng tôi cũng đã tham gia đợt tập huấn về đổi mới phương pháp...

Tóm tắt luận án tiến sĩ : "Nhu cầu và điều kiện học tập lý luận chính trị của sinh viên các trường đại học Hà Nội hiện nay"

11/05/2016 16:32

Luận án tiến sĩ : "Nhu cầu và điều kiện học tập lý luận chính trị của sinh viên các trường đại học Hà Nội hiện nay" của NCS Nguyễn Thanh Thảo, ngành Chính trị học, chuyên ngành Công tác tư tưởng.

Tiếp tục nâng cao bản lĩnh chính trị cho cán bộ, đảng viên

11/05/2016 10:12

Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng nhấn mạnh nhiệm vụ: “Nâng cao bản lĩnh chính trị, trí tuệ, tính chiến đấu của toàn Đảng và của mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt các...

Chặng đường 10 năm “Trải nhiệm và hội nhập” trong đào tạo truyền thông tại Việt Nam

09/05/2016 10:05

Nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 10 năm thành lập, Khoa Quan hệ Công chúng và Quảng cáo, Học viện Báo chí và Tuyên truyền sẽ tổ chức hội thảo khoa học vào sáng ngày 12/5/2016 và Gala kỷ niệm vào tối cùng ngày.

Quan điểm triết học chính trị của lãnh tụ Ma-hát-ma Găng-đi và Chủ tịch Hồ Chí Minh

06/05/2016 13:55

Lãnh tụ M Găng-đi và Chủ tịch Hồ Chí Minh là hai nhà lãnh đạo châu Á đã sử dụng hai chiến lược khác nhau để giải phóng nhân dân khỏi ách áp bức của chủ nghĩa thực dân. Lãnh tụ M. Găng-đi sử dụng phương thức đấu tranh bất...

Toàn văn Luật Báo chí

04/05/2016 09:32

Ngày 29/4/2016, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước công bố Luật Báo chí đã được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 11 thông qua.

Xứng đáng là lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

01/05/2016 12:42

Hôm nay (1-5), giai cấp công nhân Việt Nam và nhân dân lao động cả nước tưng bừng kỷ niệm 130 năm Ngày Quốc tế Lao động-ngày hội của công nhân lao động trên toàn thế giới, ngày đoàn kết giai cấp công nhân với các phong trào cộng sản,...

Giải quyết mối quan hệ giữa đổi mới, ổn định và phát triển ở nước ta hiện nay

28/04/2016 17:12

Đổi mới là tất yếu trong quá trình vận động của xã hội. Ngay từ năm 1986, Đảng ta đã đề xướng đường lối đổi mới, coi đổi mới là phương thức để phát triển đất nước ở tầm cao mới. Tuy nhiên, để quá trình đổi mới thành công,...

Tư tưởng quân sự của Chủ tịch Hồ Chí Minh

25/04/2016 15:22

Chủ tịch Hồ Chí Minh - người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà lãnh đạo quân sự kiệt xuất, người sáng lập và rèn luyện các lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam. Suốt cuộc đời gắn bó cùng cách mạng Việt...

Tọa đàm khoa học: "Vốn xã hội - Tiếp cận mới đối với chính sách công"

21/04/2016 14:48

Sáng 21/4/2016, Khoa Triết học phối hợp cùng các khoa Kinh tế, Chính trị học, Xã hội học tổ chức tọa đàm khoa học với chủ đề: “Vốn xã hội - Tiếp cận mới đối với chính sách công”.

Kết hợp chặt chẽ kinh tế, văn hóa, xã hội với quốc phòng, an ninh trong các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội

21/04/2016 14:26

Để góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh và xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân trong giai đoạn hiện nay, một trong những nội dung quan trọng được khẳng định trong văn kiện Đại hội XII của Đảng là: “Kết hợp chặt chẽ kinh tế, văn hóa,...

Bảo đảm quyền con người trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế ở Việt Nam hiện nay

19/04/2016 09:17

Tư tưởng Hồ Chí Minh về mối quan hệ giữa dân tộc và giai cấp là một trong những đóng góp xuất sắc của Người vào lý luận cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lê-nin. Trong đó, việc xác định đúng đắn vấn đề lợi ích dân tộc, đặt...

Những điểm mới trong Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015

13/04/2016 11:46

Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 25-6-2015, có hiệu lực thi hành từ ngày 01-9-2015. Luật được xây dựng và ban hành nhằm bảo đảm sự phù hợp của Luật...