Thứ tư 26/09/2018 15:32 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Về đổi mới, xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

13/06/2016 09:36

Nghị quyết Đại hội XII của Đảng (năm 2016) xác định trong nhiệm kỳ Đại hội XII, Đảng phải đặc biệt chú trọng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trọng tâm đầu tiên là: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự...

Khai mạc Hội thảo khoa học quốc gia: "Đào tạo, bồi dưỡng báo chí - truyền thông ở Việt Nam hiện nay"

08/06/2016 09:53

Sáng nay (8/6), tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền (số 36 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội) đã khai mạc Hội thảo khoa học quốc gia về chủ đề: "Đào tạo, bồi dưỡng báo chí - truyền thông ở Việt Nam hiện nay". Hội thảo do Học viện...

Hội thảo “Hồ Chí Minh - Tầm nhìn thời đại”

06/06/2016 12:29

Nhân kỷ niệm 105 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911-5/6/2016), ngày 03/6, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học “Hồ Chí...

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới, biển, đảo của Tổ quốc

01/06/2016 15:04

Gần nửa thế kỷ đã trôi qua kể từ ngày “đời tuôn nước mắt, trời tuôn mưa”, nhưng Bác Hồ vẫn sống mãi trong sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và nhân dân ta; cuộc đời và nhân cách của Người vẫn là tấm gương để mỗi người...

Hồ Chí Minh với sự ra đời Mặt trận Việt Minh - Những chính sách căn bản, thiết thực, bền vững

26/05/2016 14:53

Khi xác định con đường cách mạng để giải phóng, giành độc lập cho dân tộc và phát triển đất nước, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh đã nêu bật tư tưởng đại đoàn kết dân tộc và sự cần thiết phải liên kết các giai cấp,...

Thông cáo báo chí Hội thảo khoa học Quốc gia “Vận dụng Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng vào nghiên cứu, giảng dạy lý luận chính trị và báo chí – truyền thông”

25/05/2016 10:14

Hà Nội - Hội thảo khoa học Quốc gia “Vận dụng Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng vào nghiên cứu, giảng dạy lý luận chính trị và báo chí – truyền thông” diễn ra ngày 25/5/2016 tại Hà Nội, do Học viện Báo...

Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vai trò của lý luận và công tác lý luận - Ý nghĩa trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay

24/05/2016 10:37

Một trong những di sản vô giá mà Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại cho Đảng và nhân dân ta là tư tưởng của Người về lý luận và công tác lý luận. Theo Người, lý luận có vai trò vô cùng quan trọng đối với Đảng, đối với...

Khoa học chính sách xã hội và thực tiễn Việt Nam

20/05/2016 16:48

Tìm hiểu các mô hình tiếp cận lý thuyết khoa học chính sách xã hội để có thể vận dụng và phát triển chính sách xã hội như một môn khoa học, một ngành đào tạo và một loại hoạt động chuyên môn trong bối cảnh toàn cầu hóa sẽ...

Hội thảo khoa học “Hồ Chí Minh với Mặt trận Việt Minh”

18/05/2016 19:59

Nhân kỷ niệm 126 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1980 - 19/5/2016) và 75 năm ngày thành lập Mặt trận Việt Minh (19/5/1940 - 19/5/2016), sáng 18/5, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh long trọng tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề...

Tìm hiểu phong cách giao tiếp của người Pháp trong hoạt động ngoại giao

15/05/2016 14:07

Trong cuộc sống đời thường, người Pháp luôn được đánh giá là lịch sự, trang trọng, “chau chuốt” về cả văn hóa ăn mặc, trang trí và đi đứng, giao tiếp, từ trong sân vườn, cổng ngõ cho tới ngoài đường. Người Pháp luôn có sự tôn trọng lẫn nhau,...

Thực tế đổi mới phương pháp giảng dạy môn Tổ chức hoạt động Thông tin đối ngoại

15/05/2016 13:48

Hiện nay, đổi mới phương pháp dạy học là một trong số những vấn đề trọng tâm trong giảng dạy đại học nói chung và giảng dạy đại học ngành quan hệ quốc tế nói riêng, chúng tôi cũng đã tham gia đợt tập huấn về đổi mới phương pháp...

Tóm tắt luận án tiến sĩ : "Nhu cầu và điều kiện học tập lý luận chính trị của sinh viên các trường đại học Hà Nội hiện nay"

11/05/2016 16:32

Luận án tiến sĩ : "Nhu cầu và điều kiện học tập lý luận chính trị của sinh viên các trường đại học Hà Nội hiện nay" của NCS Nguyễn Thanh Thảo, ngành Chính trị học, chuyên ngành Công tác tư tưởng.

Tiếp tục nâng cao bản lĩnh chính trị cho cán bộ, đảng viên

11/05/2016 10:12

Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng nhấn mạnh nhiệm vụ: “Nâng cao bản lĩnh chính trị, trí tuệ, tính chiến đấu của toàn Đảng và của mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt các...

Chặng đường 10 năm “Trải nhiệm và hội nhập” trong đào tạo truyền thông tại Việt Nam

09/05/2016 10:05

Nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 10 năm thành lập, Khoa Quan hệ Công chúng và Quảng cáo, Học viện Báo chí và Tuyên truyền sẽ tổ chức hội thảo khoa học vào sáng ngày 12/5/2016 và Gala kỷ niệm vào tối cùng ngày.

Quan điểm triết học chính trị của lãnh tụ Ma-hát-ma Găng-đi và Chủ tịch Hồ Chí Minh

06/05/2016 13:55

Lãnh tụ M Găng-đi và Chủ tịch Hồ Chí Minh là hai nhà lãnh đạo châu Á đã sử dụng hai chiến lược khác nhau để giải phóng nhân dân khỏi ách áp bức của chủ nghĩa thực dân. Lãnh tụ M. Găng-đi sử dụng phương thức đấu tranh bất...