Thứ bảy 23/06/2018 15:12 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Củng cố và giữ vững lòng tin chính trị của nhân dân với Đảng

19/07/2016 09:34

Giữ vững lòng tin chính trị của nhân dân với Đảng là mục tiêu phấn đấu của Đảng, cũng là cơ sở để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân vững bước dưới sự lãnh đạo của Đảng vượt qua mọi thử thách, xây dựng thành công nước Việt Nam...

Phòng, chống suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên là một yêu cầu bức thiết hiện nay

13/07/2016 14:36

Tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống là nền tảng và động lực tinh thần để phát triển xã hội. Đạo đức là gốc của mỗi con người. Ngay từ khi mới ra đời, Đảng ta đã ý thức sâu sắc về vai trò đặc biệt quan trọng của...

Thông tin kết luận mới của luận án Tiến sĩ: “Xu hướng phát triển thông tin chuyên đề trên báo in Việt Nam hiện nay”

11/07/2016 09:21

Tên đề tài luận án: "Xu hướng phát triển thông tin chuyên đề trên báo in Việt Nam hiện nay" (Khảo sát Chuyên san Hồ sơ sự kiện, Tạp chí Xây dựng Đảng, Báo Lao động cuối tuần, Báo An ninh thế giới giữa tháng- cuối tháng, trong 3 năm,...

Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của luận án Tiến sĩ: "Chất lượng giáo dục lý luận chính trị cho sinh viên các trường đại học thể dục thể thao ở nước ta hiện nay"

05/07/2016 17:42

1. Tên đề tài: "Chất lượng giáo dục lý luận chính trị cho sinh viên các trường đại học thể dục thể thao ở nước ta hiện nay" 2. Ngành: Chính trị học. Chuyên ngành: Công tác tư tưởng. 3. Mã số: 62 31 02 01 4. Nghiên cứu sinh:...

Những kết quả tích cực của khóa học đầu tiên áp dụng chuẩn đầu ra về tin học và ngoại ngữ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

28/06/2016 14:27

Khoá 32 là khoá đào tạo hệ đại học tập trung 4 năm (2012-2016) có 33 lớp với 1.594 sinh viên. Đây cũng là khóa học đầu tiên nhà trường áp dụng chuẩn đầu ra tin học và ngoại ngữ.

Không ngừng đổi mới chính trị, vì sự phát triển toàn diện, đồng bộ và tiếp tục thành công của sự nghiệp đổi mới

23/06/2016 14:15

Trên phương diện này, lời chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn thời sự: “Không thể nào hạn chế những hoạt động hiện nay và tương lai... trong khuôn khổ dân tộc thuần túy, rằng những hoạt động đó có muôn ngàn sợi dây liên hệ với cuộc...

Đào tạo, bồi dưỡng tại chỗ - Giải pháp thiết thực cập nhật tri thức mới cho đội ngũ Nhà báo

20/06/2016 12:49

Đội ngũ nhà báo Việt Nam ngày càng đông đảo và đang dần thể hiện tính chuyên nghiệp cao trong hoạt động nghề nghiệp báo chí. Để có được một đội ngũ nhà báo chuyên nghiệp, cần bắt đầu từ hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí....

Về đổi mới, xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

13/06/2016 09:36

Nghị quyết Đại hội XII của Đảng (năm 2016) xác định trong nhiệm kỳ Đại hội XII, Đảng phải đặc biệt chú trọng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trọng tâm đầu tiên là: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự...

Khai mạc Hội thảo khoa học quốc gia: "Đào tạo, bồi dưỡng báo chí - truyền thông ở Việt Nam hiện nay"

08/06/2016 09:53

Sáng nay (8/6), tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền (số 36 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội) đã khai mạc Hội thảo khoa học quốc gia về chủ đề: "Đào tạo, bồi dưỡng báo chí - truyền thông ở Việt Nam hiện nay". Hội thảo do Học viện...

Hội thảo “Hồ Chí Minh - Tầm nhìn thời đại”

06/06/2016 12:29

Nhân kỷ niệm 105 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911-5/6/2016), ngày 03/6, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học “Hồ Chí...

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới, biển, đảo của Tổ quốc

01/06/2016 15:04

Gần nửa thế kỷ đã trôi qua kể từ ngày “đời tuôn nước mắt, trời tuôn mưa”, nhưng Bác Hồ vẫn sống mãi trong sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và nhân dân ta; cuộc đời và nhân cách của Người vẫn là tấm gương để mỗi người...

Hồ Chí Minh với sự ra đời Mặt trận Việt Minh - Những chính sách căn bản, thiết thực, bền vững

26/05/2016 14:53

Khi xác định con đường cách mạng để giải phóng, giành độc lập cho dân tộc và phát triển đất nước, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh đã nêu bật tư tưởng đại đoàn kết dân tộc và sự cần thiết phải liên kết các giai cấp,...

Thông cáo báo chí Hội thảo khoa học Quốc gia “Vận dụng Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng vào nghiên cứu, giảng dạy lý luận chính trị và báo chí – truyền thông”

25/05/2016 10:14

Hà Nội - Hội thảo khoa học Quốc gia “Vận dụng Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng vào nghiên cứu, giảng dạy lý luận chính trị và báo chí – truyền thông” diễn ra ngày 25/5/2016 tại Hà Nội, do Học viện Báo...

Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vai trò của lý luận và công tác lý luận - Ý nghĩa trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay

24/05/2016 10:37

Một trong những di sản vô giá mà Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại cho Đảng và nhân dân ta là tư tưởng của Người về lý luận và công tác lý luận. Theo Người, lý luận có vai trò vô cùng quan trọng đối với Đảng, đối với...

Khoa học chính sách xã hội và thực tiễn Việt Nam

20/05/2016 16:48

Tìm hiểu các mô hình tiếp cận lý thuyết khoa học chính sách xã hội để có thể vận dụng và phát triển chính sách xã hội như một môn khoa học, một ngành đào tạo và một loại hoạt động chuyên môn trong bối cảnh toàn cầu hóa sẽ...