Thứ bảy 21/10/2017 23:16 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Đổi mới và tiếp tục giải quyết những vấn đề đặt ra, không ngừng hoàn thiện phương thức lãnh đạo trong điều kiện Đảng cầm quyền hiện nay

17/12/2015 09:46

Thực tiễn phát triển phong phú và phức tạp về quy mô, tốc độ và chiều sâu sau 70 năm cầm quyền, nhất là gần 30 năm của công cuộc đổi mới cấp bách đòi hỏi phải không ngừng xây dựng, chỉnh đốn nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo...

Hoàn thiện chính sách an sinh xã hội phù hợp với quá trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước

14/12/2015 18:23

Để các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về an sinh xã hội đi vào cuộc sống, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của mọi đối tượng tầng lớp nhân dân, đòi hỏi cần phải thực hiện đồng bộ các nhóm giải...

Công tác truyền thông nội bộ ở Học viện Báo chí và Tuyên truyền

11/12/2015 17:00

Đó là chủ đề Hội thảo khoa học do Văn phòng Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức chiều 11/12/2015, tại Phòng họp C nhà A1 của Học viện.

Hội thảo khoa học: Thành tựu nhân quyền Việt Nam 70 năm qua

10/12/2015 22:13

Sáng 10/12, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học Thành tựu nhân quyền Việt Nam 70 năm qua. Dự hội thảo có đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương và Hà Nội; đại diện đại sứ quán của một số nước...

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh: Hội nghị cộng tác viên website năm 2015

10/12/2015 22:08

Đại diện Ban biên tập cùng các cán bộ Phòng Website Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã tham dự và có những trao đổi nghiệp vụ tại "Hội nghị cộng tác viên website năm 2015" do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chi Minh tổ chức.

PGS.TS Lưu Văn An: Không có cơ sở khoa học để tích hợp môn Lịch sử

10/12/2015 17:11

Lịch sử là thế mạnh của tri thức, là niềm tự hào của mỗi công dân Việt Nam. Vậy nên coi nhẹ môn Lịch sử là một sai lầm. (Bài phỏng vấn PGS,TS Lưu Văn An, Phó Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền đăng trên trang Phapluatplus.vn).

Hội thảo khoa học: "Phương pháp dạy học tích cực trong dạy và học ngoại ngữ cho sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền"

30/11/2015 21:39

Chiều 26/11/2015, Khoa Ngoại ngữ, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: "Phương pháp dạy học tích cực trong dạy và học ngoại ngữ cho sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền".

Tọa đàm khoa học: "Bạn không đơn độc - Hành động để xóa bỏ bạo lực với phụ nữ"

29/11/2015 20:30

Sáng 27/11/2015, Học viện Báo chí và Tuyên truyền phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng khoa học về Giới - Gia đình - Phụ nữ và Vị thành niên (CSAGA) tổ chức buổi tọa đàm khoa học với chủ đề "Bạn không đơn độc - Hành...

Thông tin khoa học về công tác biên tập bản thảo trong hoạt động xuất bản hiện nay

26/11/2015 16:16

Ngày 24/11, Khoa Xuất bản, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức buổi Thông tin khoa học về “Công tác biên tập bản thảo trong hoạt động xuất bản hiện nay”. Buổi thông tin khoa học đã thành công tốt đẹp, thu hút được sự tham gia của...

Hội thảo khoa học: “Tăng cường công tác quản lý và sử dụng cơ sở vật chất tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền”

23/11/2015 16:46

Chiều 16/11/2015, tại tầng 2 Trung tâm Thông tin khoa học, Phòng Kế hoạch - Tài vụ Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Tăng cường công tác quản lý và sử dụng cơ sở vật chất tại Học viện...

Công nghiệp văn hóa - Ngành công nghiệp trụ cột trong phát triển bền vững ở Việt Nam

12/11/2015 11:51

Phát triển công nghiệp văn hóa không chỉ là mục tiêu và động lực phát triển kinh tế mà trong thực tế, công nghiệp văn hóa đã được thừa nhận như một ngành sản xuất, như lực lượng sản xuất văn hóa, có khả năng tạo ra các sản phẩm...

Hội thảo khoa học: “Đổi mới phương pháp giảng dạy chuyên ngành Biên tập - Xuất bản hiện nay”

12/11/2015 11:11

Ngày 6/11/2015, Khoa Xuất bản - Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Đổi mới phương pháp giảng dạy chuyên ngành Biên tập - Xuất bản tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền hiện nay”. Nhiều đại biểu, nhà khoa...

Tiếp tục làm sáng tỏ con đường đi lên chủ nghĩa xã hội

10/11/2015 03:55

Mục tiêu của công cuộc kiến thiết chủ nghĩa xã hội, với tính chất là cuộc đấu tranh cuối cùng để xóa bỏ mọi chế độ xã hội dựa trên bóc lột lao động, áp bức, bất công, hiển nhiên phải là giải phóng giai cấp, giải phóng xã hội,...

Hội thảo khoa học: "Quản lý trang thiết bị dạy học ở Học viện Báo chí và Tuyên truyền"

05/11/2015 16:03

Chiều 5/11/2015, Trung tâm Thực hành và Hỗ trợ đào tạo - Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: "Quản lý trang thiết bị dạy học ở Học viện Báo chí và Tuyên truyền". Hội thảo diễn ra tại Tầng...

Ngoại giao văn hóa Việt Nam: Hội nhập quốc tế và lợi ích quốc gia

03/11/2015 15:01

Việc triển khai chính sách ngoại giao văn hóa của Việt Nam được xác định là một trong ba chính sách ngoại giao chủ yếu cùng với ngoại giao chính trị và ngoại giao kinh tế. Về thực tiễn, Việt Nam sử dụng ngoại giao văn hóa thông qua các...