Thứ tư 26/09/2018 04:25 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

KHOA KINH TẾ

Thứ ba 11/04/2017 08:36

Điện thoại: 04.37.546.963, máy lẻ 705

Email: khoakinhte@ajc.edu.vn


KHOA KINH TẾ

Số điện thoại: 0437546963 máy lẻ 705

Facebook: LCĐ Khoa Kinh tế

NHỮNG NÉT NỔI BẬT VỀ KHOA KINH TẾ

Được thành lập vào năm 1962, Khoa Kinh tế của Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã có lịch sử hơn 50 năm xây dựng và phát triển. Một số nét nổi bật của Khoa có thể kể đến như sau:

  • Chất lượng đầu vào: Điểm trúng tuyển đối với hệ đào tạo đại học chính quy vào các chuyên ngành của Khoa như Kinh tế chính trị và Quản lý kinh tế luôn đứng ở top đầu trong khối lý luận. Năm 2017, điểm trúng tuyển vào chuyên ngành Kinh tế Chính trị là từ 22,5 đến 22,75 điểm; chuyên ngành Quản lý Kinh tế là từ 23,25 đến 23,75 điểm; chuyên ngành Kinh tế và Quản lý là từ 21,5 đến 22 điểm.
  • Chất lượng đầu ra: Theo thống kê năm 2017, 85% sinh viên của Khoa tìm được việc làm trong vòng 12 tháng sau khi ra trường. Cơ hội nghề nghiệp đa dạng, sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể làm việc trong lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu tại các Học viện, trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp; các trường chính trị tỉnh, thành phố; các trung tâm bồi dưỡng chính trị của các quận, huyện; làm công việc nghiên cứu, tham mưu về kinh tế và quản lý kinh tế tại các viện hoặc trung tâm nghiên cứu, tư vấn, các cơ sở giáo dục - đào tạo hoặc cơ quan quản lý kinh tế ở các cấp từ Trung ương đến địa phương. Bên cạnh đó, các cử nhân còn có thể tìm được cơ hội việc làm tại các tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trong nhiều lĩnh vực đa dạng, cả trong nước và quốc tế.
  • Chương trình đào tạo: gồm 2 ngành, bao gồm: Kinh tế chính trị và Kinh tế. Với ngành Kinh tế Chính trị, sinh viên được miễn học phí cho toàn bộ chương trình học; được kiến tập và thực tập tại các Học viện, trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp; các trường chính trị tỉnh, thành phố. Đặc biệt ngành này thuộc nhóm ngành có đủ điều kiện để xét cấp chứng chỉ cao cấp lý luận chính trị sau khi tốt nghiệp. Với ngành Kinh tế chuyên ngành Quản lý Kinh tế, sinh viên được mở rộng cơ hội thực tập tại các cơ quan quản lý Nhà nước, các viện nghiên cứu, các cơ sở giáo dục – đào tạo và các tổ chức, doanh nghiệp. Cuối cùng là ngành Kinh tế chuyên ngành Kinh tế và Quản lý. Đây là chương trình hiện đại nhất được cập nhật theo khung chương trình của các trường kinh tế nổi tiếng trên thế giới tại Anh, Mỹ, Úc; đặc biệt đối với hệ chất lượng cao của chuyên ngành này, 30% các môn học được giảng dạy bằng tiếng Anh.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Các chương trình đào tạo của Khoa Kinh tế được xây dựng dựa trên nhu cầu của xã hội, sự kế thừa và phát huy thế mạnh sẵn có của Khoa, kết hợp với việc tham khảo các chương trình đào tạo của các trường đại học có uy tín và sự tư vấn của các chuyên gia cao cấp đang hoạt động trong lĩnh vực kinh tế để đảm bảo tính khoa học, đáp ứng nhu cầu thực tế của thị trường lao động và mang tính hội nhập.

1. Đào tạo cử nhân

Hiện nay, Khoa Kinh tế có 2 chương trình đào tạo cử nhân ngành Kinh tế Chính trị và ngành Kinh tế (gồm 2 chuyên ngành là Quản lý Kinh tế, Kinh tế và Quản lý) theo hình thức tín chỉ.

Ngành Kinh tế Chính trị được thiết kế nhằm đào tạo giảng viên có kỹ năng giảng dạy về kinh tế chính trị và các môn học khác về kinh tế; các cán bộ, chuyên viên có năng lực tham mưu tư vấn trong việc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý các hoạt động kinh tế, có khả năng độc lập nghiên cứu các vấn đề lý luận và thực tiễn về kinh tế - xã hội. Chương trình đào tạo gồm 130 tín chỉ, trong đó có 69 tín chỉ thuộc khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp, kiến tập và thực tập, bao quát hệ thống tri thức ngành Kinh tế, nhất là tri thức ngành Kinh tế Chính trị.

Ngành Kinh tế, chuyên ngành Quản lý Kinh tế được thiết kế nhằm cung cấp cho sinh viên kiến thức chuyên sâu về kinh tế; hình thành năng lực tham mưu, tư vấn trong việc xây dựng, hoạch định chính sách, định hướng chiến lược kinh doanh, quản lý kinh tế ở các cấp độ khác nhau, từ các cơ quan quản lý Nhà nước về kinh tế đến các doanh nghiệp, các tổ chức phi chính phủ (NGOs); đồng thời trang bị cho sinh viên kỹ năng giảng dạy về quản lý kinh tế và các môn học khác về kinh tế. Chương trình đào tạo gồm 130 tín chỉ, trong đó có 69 tín chỉ thuộc khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp, kiến tập và thực tập, bao quát hệ thống tri thức ngành Kinh tế, đặc biệt là tri thức chuyên ngành Quản lý Kinh tế.     Ngành Kinh tế chuyên ngành Kinh tế và Quản lý, gồm 2 hệ đào tạo đại trà và chất lượng cao, là chương trình đào tạo hiện đại nhất của Khoa Kinh tế với sự kế thừa có chọn lọc chương trình đào tạo của các trường kinh tế có tiếng tại Anh, Mỹ, Úc. Chương trình bao gồm 149 tín chỉ, trong đó có 95 tín chỉ thuộc khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp, kiến tập và thực tập, nhằm đào tạo cho sinh viên có kiến thức và kỹ năng chuyên sâu về Kinh tế và Quản lý, đặc biệt các vấn đề liên quan đến phân tích và đánh giá chính sách bằng các công cụ định lượng; hình thành tư duy và phát triển khả năng nghiên cứu độc lập các vấn đề lý luận và thực tiễn về kinh tế và quản lý nhằm đáp ứng yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước về kinh tế và các tổ chức, doanh nghiệp.

Với chuyên ngành Kinh tế và Quản lý hệ chất lượng cao, 30% môn học được giảng dạy bằng tiếng Anh, mục tiêu giúp sinh viên có khả năng khả năng sử dụng tiếng Anh trong giao tiếp với các đồng nghiệp nước ngoài về chuyên môn và những vấn đề kinh tế xã hội liên quan đến các chính sách kinh tế và các vấn đề về chính sách. Theo đó, sinh viên có thể bộc lộ quan điểm của mình tại các diễn đàn khu vực và quốc tế về những vấn đề chung trong mảng chính sách kinh tế. Sinh viên thuộc hệ đào tạo này có nhiều cơ hội được học tập với các chuyên gia trong lĩnh vực kinh tế trong và ngoài nước, đồng thời có cơ hội tham gia các khóa học ngắn liên kết với các trường đại học nước ngoài.

2. Đào tạo sau đại học

Đối với chương trình sau đại học, Khoa Kinh tế hiện tập trung đào tạo Thạc sĩ ngành Kinh tế Chính trị, hướng tới mục tiêu cung cấp cho học viên những kiến thức lý luận và thực tiễn chuyên sâu trong lĩnh vực kinh tế chính trị hiện đại. Sau khi tốt nghiệp, học viên có khả năng và kỹ năng giảng dạy, nghiên cứu, làm việc trong các tổ chức kinh tế-chính trị-xã hội, trong hệ thống cơ quan quản lý Nhà nước các cấp, tại các viện nghiên cứu, các trường Đại học, Cao đẳng; các trường chính trị tỉnh, thành phố; các trường đào tạo cán bộ của Bộ, Ban, Ngành, Đoàn thể ở Trung ương và địa phương; trở thành các chuyên gia tư vấn, phản biện, hoạch định và thực thi chính sách kinh tế, các nhà lãnh đạo trong lĩnh vực kinh tế.


 ĐỘI NGŨ CÁN BỘ GIẢNG VIÊN

Hiện nay, đội ngũ cán bộ giảng dạy của Khoa gồm có 22 cán bộ, 100% có trình độ thạc sĩ trở lên, trong đó có trên 50% là tiến sĩ, nghiên cứu sinh.

Bên cạnh đội ngũ cán bộ giảng dạy lâu năm, có trình độ chuyên môn cao, nghiệp vụ sư phạm vững vàng và giàu kinh nghiệm; Khoa cũng xây dựng được đội ngũ giảng viên trẻ nhiệt huyết, sáng tạo, có năng lực chuyên môn, được đào tạo đúng chuyên ngành cả trong nước và nước ngoài, có khả năng sử dụng nhiều ngoại ngữ và ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến.


                 Các giảng viên trong Khoa

STT

Họ và tên

Trình độ

Chức vụ

Chuyên môn

1

Lê Thị Thúy

Tiến sĩ

Phó Trưởng Khoa

Kinh tế phát triển

2

Nguyễn Thị Kim Thu

Tiến sĩ

Phó Trưởng Khoa

Kinh tế chính trị

3

Đồng Văn Phường

Tiến sĩ

Giảng viên cao cấp

Kinh tế chính trị

4

Cao Quang Xứng

Tiến sĩ

Giảng viên cao cấp

Kinh tế chính trị

5

Nguyễn Thị Thìn

Tiến sĩ

Giảng viên chính

Kinh tế thế giới, Quan hệ

kinh tế quốc tế

6

Phạm Văn Nghĩa

Tiến sĩ

Giảng viên chính

Tài chính – Ngân hàng

7

Trần Thị Ngọc Minh

Tiến sĩ

Giảng viên chính

Kinh tế chính trị

8

Nguyễn Minh Nguyệt

Tiến sĩ

Giảng viên

Địa lý kinh tế

9

Trần Minh Trang

Tiến sĩ

Giảng viên

Kinh tế phát triển

10

Đào Anh Quân

Nghiên cứu sinh

Giảng viên chính

Kinh tế chính trị

11

Ngô Thị Thu Hà

Nghiên cứu sinh

Giảng viên

Kinh tế chính trị

12

Vũ Việt Phương

Nghiên cứu sinh

Giảng viên

Kinh tế chính trị

13

Nguyễn Thị Khuyên

Nghiên cứu sinh

Giảng viên

Kinh tế chính trị

14

Phan Minh Đức

Nghiên cứu sinh

Giảng viên

Quản lý kinh tế

15

Nguyễn Bảo Thư

Nghiên cứu sinh

Giảng viên

Kinh tế chính trị

16

Nguyễn Thùy Anh

Thạc sĩ

Giảng viên

Kinh tế chính trị

17

Nguyễn Thị Thanh

Thạc sĩ

Giảng viên

Thương mại quốc tế

18

Dương Ngọc Anh

Thạc sĩ

Giảng viên

Quản trị Marketing

19

Trương Hoàng Yến

Thạc sĩ

Giảng viên

Kinh tế chính trị

20

Đinh Thu Hà

Thạc sĩ

Giảng viên

Kinh tế quốc tế

21

Nguyễn Bích Diệp

Thạc sĩ

Giảng viên

Phát triển bền vững và tổ chức

22

Đàm Cẩm Giang

Chuyên viên chính

Văn phòng Khoa


Ngoài các giảng viên cơ hữu, Khoa Kinh tế còn có một đội ngũ giảng viên thỉnh giảng gồm gần 60 GS., PGS., TS., Giảng viên cao cấp đang công tác tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện Tài chính, Học viện Ngân hàng, Đại học Kinh tế quốc dân, Khoa Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội và các chuyên gia kinh tế trong và ngoài nước.


CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP CỦA SINH VIÊN

Theo thống kê năm 2017, sinh viên Khoa Kinh tế sau khi tốt nghiệp ra trường 85% có việc làm trong vòng 12 tháng. Cơ hội việc làm khá đa dạng như:

· Giảng viên kinh tế và các môn khoa học lý luận chính trị

· Chuyên viên kinh tế làm công tác nghiên cứu, tham mưu, tư vấn ở các cơ quan kinh tế - xã hội từ Trung ương đến địa phương

· Chuyên viên trong các lĩnh vực kinh tế ở các doanh nghiệp, các tổ chức phi Chính phủ (NGOs) trong nước và quốc tế

· Tự thành lập và điều hành start-up của riêng mình


Lễ nhận bằng tốt nghiệp

MỘT SỐ CÔNG TRÌNH KHOA HỌC

Về công tác nghiên cứu khoa học, Khoa luôn chú trọng và nỗ lực làm nghiên cứu để phục vụ công tác giảng dạy. Tính đến nay, Khoa đã thực hiện và hoàn thành:

-       156 đề tài khoa học (trong đó có 1 đề tài cấp Nhà nước, 18 đề tài cấp Bộ và nhiều đề tài cấp cơ sở được nghiệm thu và đánh giá xuất sắc)

-       Biên soạn và xuất bản 25 giáo trình chuyên ngành và nhiều tài liệu phục vụ cho việc giảng dạy và học tập

-       Tham gia viết hơn 250 bài báo khoa học đăng tải trên các tạp chí khoa học chuyên ngành có uy tín trong và ngoài nước.

Bên cạnh đó, giảng viên của Khoa cũng luôn khuyến khích và truyền cảm hứng để sinh viên say mê nghiên cứu khoa học. Nhiều đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên Khoa đạt chất lượng tốt, có ý nghĩa thực tiễn cao và được nhận giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Hội thảo khoa học:

         Với mục tiêu xây dựng Khoa trở thành một trong những Khoa hàng đầu về nghiên cứu khoa học và ứng dụng, Ban Chủ nhiệm Khoa luôn quan tâm tổ chức các hội thảo khoa học tập trung vào những vấn đề thời sự trong lĩnh vực kinh tế và quản lý với sự tham gia của các nhà khoa học, các nhà quản lý, các chuyên gia kinh tế trong và ngoài nước. Các hội thảo khoa học không chỉ góp phần quan trọng trong việc cung cấp thông tin, tư vấn, phản biện các chính sách kinh tế - xã hội của các địa phương và cả nước mà còn góp phần vào việc điều chỉnh chương trình đào tạo cũng như nâng cao chất lượng giảng dạy và nghiên cứu tại Khoa.

Các hội thảo khoa học gần đây do Khoa tổ chức kết hợp với các chuyên gia kinh tế Hàn Quốc – thuộc tổ chức KOICA:

-     Hội thảo về "Bí quyết sự phát triển kinh tế thần kỳ của Hàn Quốc", 2015

-     Hội thảo về"Nền kinh tế thị trường ở Việt Nam và Hàn Quốc-những bất cập cần khắc phục", 2015

-     Hội thảo về "Kiểm soát độc quyền và chính sách cạnh tranh tại Hàn Quốc", 2015

-     Hội thảo về "Chính sách hỗ trợ người nghèo và giảm phân hóa giàu nghèo tại Hàn Quốc", 2015

-     Hội thảo về "Thực trạng nợ công của Hàn Quốc và bài học cho Việt Nam", 2015

-     Hội thảo về "Thực trạng phát triển chậm lại của kinh tế Trung Quốc hiện nay và ảnh hưởng của nó đến các mục tiêu của Abenomics và nền kinh tế Nhật Bản", 2015

-     Hội thảo về "Tác động  của phát triển kinh tế đến môi trường và công bằng xã hội ở Trung Quốc", 2015

-     Hội thảo về "Mô hình phát triển kinh tế Hàn Quốc và áp dụng trong bối cảnh Việt Nam", 2016

-     Hội thảo về "Vốn xã hội-Tiếp cận mới đối với chính sách công", 2016

Mới đây, năm 2017, Khoa Kinh tế đã tổ chức thành công Hội thảo khoa học "Vận dụng nghị quyết TW5 khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa vào nghiên cứu, giảng dạy lý luận chính trị ở các trường Đại học" với sự tham gia của nhiều nhà khoa học trong và ngoài Học viện.


               SINH VIÊN KHOA KINH TẾ

Sinh viên Khoa Kinh tế là những bạn trẻ năng động, sáng tạo, tự tin và ham học hỏi. Bên cạnh việc học tập và nghiên cứu khoa học, các bạn sinh viên còn có cơ hội tham gia các hoạt động ngoại khóa như: giải bóng đá, các sự kiện tình nguyện ý nghĩa hàng năm, tổ chức các sự kiện lớn, văn nghệ, hội trại, Câu lạc bộ tiếng anh, Câu lạc bộ nhà kinh tế,… Trong những năm qua, với lực lượng đoàn viên đông đảo, thông minh và sáng tạo, Liên chi đoàn Khoa kinh tế đã đạt được nhiều thành tích đáng khích lệ: Năm 2014, đội bóng đá nam Khoa Kinh tế giành chức vô định giải bóng AJC Cup; hai năm liên tiếp 2016 - 2017 Liên chi đoàn Khoa kinh tế giành hai giải lớn nhất của hội trại; chương trình Nhật ký 20 nhiều năm liền được đánh giá là một trong những sự kiện lớn nhất và giàu tính nhân văn trong chuỗi sự kiện chào tân sinh viên của Khoa và Học viện với những thông điệp ý nghĩa như Nhật ký 20 – Endless Knots 2017 – “Nút thắt vĩnh cửu - sự kết nối không thể tách rời giữa trí tuệ và lòng yêu thương”,… Thông qua những hoạt động ngoại khóa ý nghĩa này, sinh viên Khoa Kinh tế có nhiều trải nghiệm bổ ích, có cơ hội thể hiện tài năng, lòng đam mê nghệ thuật và sức trẻ của mình tại mái trường thân yêu này.

Sau đây là một số hình ảnh hoạt động:Tọa đàm phương pháp học tập và hướng nghiệp 2017

Các buổi trao đổi chuyên đề về Kinh nghiệm làm đoàn cho Cán bộ đoàn

 Hình ảnh các hoạt động ngoại khóa của sinh viên Khoa Kinh tế

VÀI NÉT VỀ LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN KHOA

Khoa Kinh tế Học viện Báo chí và Tuyên truyền được thành lập trên cơ sở hợp nhất ba khoa: khoa Kinh tế chính trị của trường Nguyễn Ái Quốc V, khoa Kinh tế chính trị và khoa Quản lý kinh tế của trường Tuyên huấn Trung ương I (hai khoa của trường Tuyên huấn Trung ương I đều được thành lập ngày 16-1-1962 theo Nghị quyết số 36/NQ-TW của Ban Bí thư­ Trung ương Đảng). Đến nay, Khoa đã trải qua trên nửa thế kỷ phấn đấu và phát triển.

Quá trình ra đời và trưởng thành của Khoa Kinh tế  gắn liền với sự ra đời và phát triển của nhà trường qua từng thời kỳ.


Trên 55 năm qua, Khoa đã đào tạo được 37 khóa học, tổng số hơn 4700 sinh viên (trong đó có hơn 200 sinh viên Lào), 307 thạc sĩ, tham gia giảng dạy cho hơn 1000 lớp bồi dưỡng và tại chức kinh tế tại các địa phương với tổng số khoảng 45.500 học viên. Đến nay, nhiều cán bộ, giảng viên, học viên, sinh viên của Khoa đã trở thành cán bộ chủ chốt, đảm nhiệm nhiều cương vị quan trọng ở các cấp ủy, chính quyền từ Trung ương đến địa phương và các trường Chính trị trên cả nước.

         Bên cạnh Kinh tế Chính trị và Quản lý Kinh tế, bắt đầu từ năm 2017, Khoa tuyển sinh khóa đầu tiên chương trình cử nhân chất lượng cao chuyên ngành Kinh tế và Quản lý. Đặt mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo lên hàng đầu để đáp ứng tốt nhu cầu của xã hội về nguồn nhân lực chất lượng cao, Khoa thường xuyên cập nhật và đổi mới chương trình giảng dạy, mở rộng hợp tác với các chuyên gia trong và ngoài nước, đồng thời áp dụng những phương pháp tích cực và hiện đại vào giảng dạy. Tập thể cán bộ, giảng viên của Khoa qua các thế hệ luôn nỗ lực và phấn đấu để tạo ra một môi trường sư phạm lành mạnh, thân thiện, không chỉ trang bị cho sinh viên những kiến thức chuyên sâu, kỹ năng làm việc chuyên nghiệp mà còn khuyến khích sinh viên phát huy sự năng động, khả năng tư duy sáng tạo, sự kiên trì theo đuổi mơ ước trở thành những giảng viên lý luận chính trị, những nhà kinh tế và cán bộ quản lý kinh tế giỏi của đất nước.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Khoa Kinh tế

Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Địa chỉ: Tầng 7 Nhà Hành chính A1

          36 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 024.3754.6963 (máy lẻ 705)

Phụ trách tuyển sinh: TS. Nguyễn Thị Kim Thu: 098 906 3770

Email: khoakinhte@ajc.edu.vn 

Facebook: https://www.facebook.com/khoakinhteajc/

Website: http://www.ajc.edu.vn


Học viện Báo chí & Tuyên truyền