Thứ tư 15/08/2018 20:17 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Thông báo lịch học bổ sung kiến thức dự thi trình độ thạc sĩ đợt 1 năm học 2017

Thứ sáu 20/01/2017 15:58

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo lịch học bổ sung kiến thức dự thi trình độ thạc sĩ đợt 1 năm học 2017 cụ thể như sau:


Học viện Báo chí & Tuyên truyền