Thứ tư 15/08/2018 02:32 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Lịch thi lại học kỳ I năm học 2016 - 2017

Thứ sáu 17/03/2017 15:43

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo lịch thi lại học kỳ I năm học 2016 - 2017 cụ thể như sau:
Học viện Báo chí & Tuyên truyền