Thứ tư 15/08/2018 20:17 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Lịch thi học phần các lớp cao học tháng 2 năm 2017

Thứ hai 16/01/2017 11:56

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo lịch thi học phần các lớp cao học tháng 2 năm 2017 cụ thể như sau:
Học viện Báo chí & Tuyên truyền