Thứ tư 26/09/2018 03:42 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Lịch sinh hoạt đầu khóa các lớp cao học khóa 23 đợt 1 (2017 - 2019) tại Học viện

Thứ ba 16/05/2017 09:47

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo lịch sinh hoạt đầu khóa các lớp cao học khóa 23 đợt 1 (2017 - 2019) tại Học viện cụ thể như sau:

Học viện Báo chí & Tuyên truyền