Thứ tư 15/08/2018 20:17 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Kế hoạch tổ chức Lễ khai giảng các lớp Cao học khóa 23 đợt 1 (2017 - 2019) tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Thứ ba 16/05/2017 09:39

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo kế hoạch tổ chức Lễ khai giảng các lớp Cao học khóa 23 đợt 1 (2017 - 2019) tại Học viện cụ thể như sau:


Học viện Báo chí & Tuyên truyền