Thứ tư 15/08/2018 02:32 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Kế hoạch tổ chức Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp các lớp đại học chính quy tập trung khóa 33 và khóa 35B

Thứ ba 30/05/2017 12:16

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo kế hoạch tổ chức Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp các lớp đại học chính quy tập trung khóa 33 và khóa 35B cụ thể như sau:Học viện Báo chí & Tuyên truyền