Thứ năm 21/06/2018 15:34 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Hội nghị Ban Chỉ đạo và Ban Chủ nhiệm Chương trình Đào tạo quốc tế

Thứ tư 28/12/2016 11:34

Sáng 28/12, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức Hội nghị Ban Chỉ đạo và Ban Chủ nhiệm Chương trình Đào tạo quốc tế nhằm tiếp tục triển khai Chương trình Cử nhân quốc tế Quảng cáo, Quan hệ công chúng và Truyền thông với Đại học Middlesex (Vương quốc Anh) trong năm 2017.

Dự Hội nghị có: PGS,TS Trương Ngọc Nam, Giám đốc Học viện; PGS,TS Lưu Văn An, Phó Giám đốc Học viện; PGS,TS Nguyễn Vũ Tiến, Phó Giám đốc Học viện; cùng các thành viên trong Ban Chỉ đạo, Ban Chủ nhiệm Chương trình Đào tạo quốc tế.

Quang cảnh Hội nghị Ban Chỉ đạo và Ban Chủ nhiệm Chương trình Đào tạo quốc tế

Dưới sự chủ trì của PGS,TS Trương Ngọc Nam và PGS,TS Nguyễn Vũ Tiến, Hội nghị đã được nghe TS Vũ Thanh Vân, Trưởng Phòng Hợp tác quốc tế báo cáo tổng hợp tình hình lớp học khóa 1 của Chương trình Cử nhân quốc tế tại Học viện và đề xuất một số vấn đề trong quản lý chương trình, truyền thông, tài chính; PGS,TS Đinh Thị Thúy Hằng, Chủ nhiệm Chương trình Đào tạo quốc tế báo cáo về nội dung chương trình, kế hoạch giảng dạy, bồi dưỡng giảng viên của Chương trình; ThS Nguyễn Thị Hồng Mến, Trưởng Phòng Kế hoạch - Tài vụ báo cáo và đề xuất về kế hoạch tài chính....

PGS,TS Trương Ngọc Nam, Giám đốc Học viện và PGS,TS Nguyễn Vũ Tiến, Phó Giám đốc chủ trì Hội nghị

Các thành viên trong Ban Chỉ đạo và Ban Chủ nhiệm Chương trình Đào tạo quốc tế cũng đã tham gia trao đổi, thảo luận góp ý về nội dung, giảng viên của Chương trình; phương án truyền thông cho Chương trình; tài chính của Chương trình; cơ chế quản lý, trách nhiệm và sự phối hợp giữa các đơn vị trong triển khai thực hiện Chương trình Đào tạo liên kết thời gian tới.

TS Vũ Thanh Vân, Trưởng Phòng Hợp tác quốc tế báo cáo về tình hình lớp học khóa đầu tiên của Chương trình Cử nhân quốc tế Quảng cáo, Quan hệ công chúng và Truyền thông; đề xuất về một số vấn đề trong quản lý Chương trình Đào tạo quốc tế

PGS,TS Đinh Thị Thúy Hằng, Chủ nhiệm Chương trình Đào tạo quốc tế trao đổi về xây dựng Chương trình, kế hoạch truyền thông và giảng viên của Chương trình Cử nhân quốc tế Quảng cáo, Quan hệ công chúng và Truyền thông

ThS Nguyễn Thị Hồng Mến, Trưởng Phòng Kế hoạch - Tài vụ trao đổi về vấn đề tài chính của Chương trình Cử nhân quốc tế Quảng cáo, Quan hệ công chúng và Truyền thông

Kết luận tại Hội nghị, PGS,TS Trương Ngọc Nam đã chỉ đạo và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị liên quan trong Chương trình Đào tạo quốc tế cần triển khai thực hiện trong năm 2017, cụ thể:

Phòng Hợp tác quốc tế có nhiệm vụ quản lý toàn bộ chương trình đào tạo dự bị; tiếp tục phối hợp với Khoa Quan hệ công chúng và Quảng cáo trong quản lý điều hành Chương trình Đào tạo quốc tế.

Khoa Quan hệ công chúng và Quảng cáo chịu trách nhiệm về nội dung chương trình, mời các giảng viên tham gia giảng dạy trong Chương trình; đồng thời phối hợp với Phòng Hợp tác quốc tế, Website AJC để có kế hoạch thực hiện quảng bá, truyền thông hiệu quả về công tác tuyển sinh cho Chương trình trong năm 2017.

Phòng Kế hoạch - Tài vụ phối hợp với Phòng Hợp tác quốc tế, Khoa Quan hệ Công chúng và Quảng cáo xây dựng, đề xuất các phương án tài chính của Chương trình đảm bảo theo đúng quy định của Nhà nước.

Trung tâm Thông tin khoa học phối hợp với Khoa Quan hệ công chúng và Quảng cáo xây dựng đề án phát triển thông tin khoa học và tin học hóa điều hành, quản lý Chương trình Đào tạo quốc tế.

Về đội ngũ giảng viên của Chương trình: Nhà trường sẽ có cơ chế tạo điều kiện phù hợp để các giảng viên tham gia chương trình có thể chủ động bố trí thời gian và giảng dạy tốt nhất.

Về cơ sở vật chất: các đơn vị cần tiếp tục nghiên cứu và có những đề xuất cụ thể trình Ban Giám đốc về những điều kiện cơ sở cần thiết để đảm bảo cho Chương trình Đào tạo quốc tế có thể đáp ứng tốt nhất về cơ sở vật chất theo đúng tiêu chuẩn quy định của một chương trình đào tạo liên kết quốc tế hiện nay...

PV AJC

Học viện Báo chí & Tuyên truyền