Thứ tư 15/08/2018 02:33 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Giấy mời viết tham luận cho Hội thảo khoa học quốc tế "Truyền thông chính sách và đồng thuận xã hội"

Thứ ba 03/10/2017 14:36

Ban tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế trân trọng kính mời các đồng chí cán bộ, giảng viên Học viện viết tham luận cho Hội thảo khoa học quốc tế "Truyền thông chính sách và đồng thuận xã hội"


Học viện Báo chí & Tuyên truyền