Thứ tư 15/08/2018 02:32 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Lịch thi học phần học kỳ I năm học 2017 - 2018 lớp Chính trị phát triển khóa 37B

Thứ sáu 13/10/2017 09:36

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo lịch thi học phần học kỳ I năm học 2017 - 2018 lớp Chính trị phát triển khóa 37B cụ thể như sau:

Học viện Báo chí & Tuyên truyền