Thứ tư 15/08/2018 20:17 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Lịch thi học kì I năm học 2015 - 2016 các lớp khóa 34B, khóa 35B

Thứ năm 12/11/2015 16:20

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo lịch thi học kì I năm học 2015 - 2016 các lớp khóa 34B, khóa 35B cụ thể như sau:Học viện Báo chí & Tuyên truyền