Thứ tư 15/08/2018 20:16 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Kết quả thi tốt nghiệp năm 2016 đợt 2 lớp Quản lý nhà nước K34B

Thứ sáu 23/09/2016 14:51

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo kết quả thi tốt nghiệp năm 2016 đợt 2 lớp Quản lý nhà nước K34B cụ thể như sau:

Học viện Báo chí & Tuyên truyền