Thứ tư 15/08/2018 20:19 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Kế hoạch tổ chức lễ Khai giảng các lợp Cao học khóa 20 đợt 1 (2014-2016) tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền

21/04/2014 13:50

Sau đây là Kế hoạch tổ chức lễ Khai giảng các lợp Cao học khóa 20 đợt 1 (2014-2016) tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền:

Thông báo về việc nhận đơn phúc khảo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2014

04/04/2014 09:31

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo về việc nhận đơn phúc khảo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2014 như sau:

Quyết định về việc xác định điểm trúng tuyển vào học Cao học khóa 20 đợt 1 năm 2014

04/04/2014 09:22

Học viện Báo chí và tuyên truyền ra Quyết định về việc xác định điểm trúng tuyển vào học Cao học khóa 20 đợt 1 năm 2014

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sỹ năm 2014

03/04/2014 12:21

Thực hiện kế hoạch tuyển sinh hàng năm, Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sỹ năm 2014, như sau:

Danh mục các môn học chuyển đổi dự xét tuyển trình độ Tiến sĩ năm 2014 của Học viện Báo chí và Tuyên truyền

03/04/2014 11:44

Danh mục các môn học chuyển đổi dự xét tuyển trình độ Tiến sĩ năm 2014 của Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Thông báo lịch thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ tại Tây Bắc năm 2014

02/04/2014 17:36

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo lịch thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ tại Tây Bắc năm 2014

Thông báo lịch thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ tại Tây Nguyên năm 2014

02/04/2014 17:34

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo lịch thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ tại Tây Nguyên năm 2014

Thông báo kế hoạch thực tập tại Cộng hòa Áo

03/03/2014 09:32

Để nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu của nghiên cứu sinh, Học viện Báo chí và Tuyên truyền phối hợp với Đại học Tổng hợp Viên (Cộng hòa Áo) tổ chức chương trình thực tập và nghiên cứu thực tế tại Cộng hòa Áo

Lịch học chuyển đổi ngành Kinh tế chính trị, Xây dựng đảng và chính quyền nhà nước dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sỹ năm 2014 tại Thành phố Hồ Chí Minh

23/01/2014 15:01

Lịch học chuyển đổi ngành Kinh tế chính trị, Xây dựng đảng và chính quyền nhà nước dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sỹ năm 2014 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Lịch học chuyển đổi đợt 1 các chuyên ngành dự thi tuyển sinh trình độ Thạc sĩ năm 2014

23/01/2014 10:57

Lịch học chuyển đổi đợt 1 các chuyên ngành dự thi tuyển sinh trình độ Thạc sĩ năm 2014

Lịch bảo vệ luận văn cao học K17 của Khoa Phát thanh-Truyền hình ngày 22, 23/1/2014

17/01/2014 12:18

Sau đây là Lịch bảo vệ luận văn cao học K17 của Khoa Phát thanh-Truyền hình ngày 22, 23/1/2014

Kế hoạch Bảo vệ luận văn Thạc sĩ K17

16/01/2014 14:31

Kế hoạch Bảo vệ luận văn Thạc sĩ K17

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ Chính trị học chuyên ngành Quản lý xã hội tại khu vực Tây Nguyên năm 2014

13/01/2014 11:52

Học viện Báo chí và Tuyên truyền Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ Chính trị học chuyên ngành Quản lý xã hội tại khu vực Tây Nguyên năm 2014

Lịch học chuyển đổi ngành Chính trị học chuyên ngành Quản lý xã hội dự thi tuyển sinh đào tạo trình đội thạc sĩ năm 2014 tại Tây Nguyên

13/01/2014 11:36

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo Lịch học chuyển đổi ngành Chính trị học chuyên ngành Quản lý xã hội dự thi tuyển sinh đào tạo trình đội thạc sĩ năm 2014 tại Tây Nguyên

Lịch bảo vệ luận văn cao học Khoa Phát thanh - Truyền hình ngày 11,12,14/1/2014

10/01/2014 10:51

Lịch bảo vệ luận văn cao học khoa Phát thanh - Truyền hình ngày 11,12,14/1/2014