Thứ tư 15/08/2018 20:19 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Kết quả thi cấp chứng chỉ tiếng Anh trình độ B1 theo chuẩn khung Châu Âu tại Phú Thọ năm 2014

30/12/2014 09:20

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo kết quả thi cấp chứng chỉ tiếng Anh trình độ B1 theo chuẩn khung Châu Âu tại Phú Thọ năm 2014 như sau:

Kết quả thi cấp chứng chỉ Tiếng Anh trình độ B2 theo chuẩn khung Châu Âu năm 2014

30/12/2014 09:18

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo kết quả thi cấp chứng chỉ Tiếng Anh trình độ B2 theo chuẩn khung Châu Âu năm 2014 như sau:

Lịch học các lớp cao học tháng 1 năm 2015

27/12/2014 13:13

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo Lịch học các lớp cao học tháng 1 năm 2015 như sau:

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ tại Tây Nam Bộ năm 2014

23/12/2014 15:04

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ tại Tây Nam Bộ năm 2014 như sau:

Luận án tiến sĩ :"Xu hướng tiếp nhận sản phẩm báo chí của công chúng Việt Nam" của NCS Lê Thu Hà

23/12/2014 09:30

Học viện Báo chí và Tuyên truyền giới thiệu Luận án tiến sĩ :"Xu hướng tiếp nhận sản phẩm báo chí của công chúng Việt Nam" của NCS Lê Thu Hà ngành Báo chí học như sau:

Lịch hội đồng bảo vệ luận văn tốt nghiệp lớp cao học Báo chí khóa 17 (vét) + K18 đợt 1

22/12/2014 10:03

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo lịch hội đồng bảo vệ luận văn tốt nghiệp lớp cao học Báo chí khóa 17 (vét) + K18 đợt 1 như sau:

Lịch bảo vệ luận văn thạc sĩ lớp Cao học Xuất bản K18

17/12/2014 15:37

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo lịch bảo vệ luận văn thạc sĩ lớp Cao học Xuất bản K18 như sau:

Lịch các hội đồng bảo vệ luận văn tốt nghiệp lớp cao học quan hệ công chúng K18 (2012-2014)

11/12/2014 16:07

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo lịch các hội đồng bảo vệ luận văn tốt nghiệp lớp cao học quan hệ công chúng K18 (2012-2014) như sau:

Lịch bảo vệ luận văn thạc sĩ K18 lớp Cao học Xuất bản K18

11/12/2014 14:21

Danh sách phòng thi Cao học Tây Nam Bộ năm 2014

05/12/2014 11:32

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo danh sách phòng thi Cao học Tây Nam Bộ năm 2014 như sau:

Lịch bảo vệ luận văn thạc sĩ lớp Cao học Xuất bản K18

05/12/2014 10:41

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo lịch bảo vệ luận văn thạc sĩ lớp Cao học Xuất bản K18 như sau:

Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ các cấp tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền

04/12/2014 09:01

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ các cấp tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền như sau:

Lịch học các lớp cao học tháng 12 năm 2014

03/12/2014 15:11

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo lịch học các lớp cao học tháng 12 năm 2014 như sau:

Lịch bảo vệ luận văn Thạc sỹ lớp Cao học Xuất bản K18

28/11/2014 10:18

Kế hoạch về việc tổ chức Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp các lớp Cao học khóa 16, 17, 18 và NCS khóa 15 năm 2014 tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền

25/11/2014 15:53

Kế hoạch về việc tổ chức Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp các lớp Cao học khóa 16, 17, 18 và NCS khóa 15 năm 2014 tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền