Chủ nhật 22/07/2018 19:27 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Quang Vinh, ngành Báo chí học

Thứ ba 02/01/2018 10:52

Học viện Báo chí và Tuyên truyền trân trọng giới thiệu thông tin luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Quang Vinh, ngành Báo chí học cụ thể như sau:

- Luận án

- Thông tin kết luận mới của luận án

- Tóm tắt luận án tiếng Anh

- Tóm tắt luận án tiếng Việt

Học viện Báo chí & Tuyên truyền